Urgentní
akce

© Private

Vězněnou právničku nesmí navštívit rodina ani právník. Pomůžete?

  Případ

Vedení ženské věznice al-Qanater nepovolilo 61leté Hodě Abdelmoniemové, právničce v oblasti lidských práv vězněné pouze kvůli své práci a dalším lidskoprávním aktivitám, žádnou návštěvu nebo jinou formu kontaktu s rodinou a právníky od jejího zadržení v listopadu 2018.

V den zatčení Hody Abdelmoniemové, 1. listopadu 2018, zahájily egyptské úřady řadu razií, během nichž zatkly nejméně jedenatřicet obránců lidských práv a právníků zabývajících se touto oblastí; deset žen a jedenadvacet mužů. Egyptská komise pro práva a svobody (ECRF), která dokumentuje nucená zmizení a použití trestů smrti a poskytuje právní pomoc obětem porušování lidských práv, byla jedním z hlavních cílů razií. ECRF v prohlášení zveřejněném dne 1. listopadu 2018 oznámila pozastavení své práce v oblasti lidských práv a uvedla, že situace v Egyptě není v souladu s lidskými právy, a požádala Radu pro lidská práva OSN o intervenci.

Hoda Abdelmoniemová v rámci dobrovolnické činnosti působila jako konzultantka pro ECRF a aktivně se podílela na dokumentaci porušování lidských práv včetně případů nuceného zmizení. Je bývalou členkou Národní rady pro lidská práva a Egyptské advokátní komory. Hodě Abdelmoniemové bylo od konce roku 2013 až do jejího uvěznění zakázáno cestovat mimo Egypt, i když v té době nebyla obviněna z žádných trestných činů. Dne 15. ledna 2019 se dostavila před státní zástupce SSSP, kteří prodloužili její pobyt ve vězení o patnáct dní. Hoda sdělila své dceři, že neví, kde je držena. V té době její dcera uvedla, že Hoda výrazně zhubla, zjevně kvůli nedostatku jídla a jeho špatné kvalitě. Po jejím výslechu SSSP ji jednotky NSA odvezly se zavázanýma očima na neznámé místo. Po dalších dvou týdnech nuceného zmizení byla dne 31. ledna 2019 převezena do ženské věznice al-Qanater.

  Aktuality

  Článek publikován 30.1.2024

Egyptská právnička Hoda Abdelmoniemová i po odpykání trestu zůstává ve vězení

Hoda Abdelmoniemová nebyla ani po vypršení nespravedlivého pětiletého trestu propuštěna. Místo toho právničku přemístili do vyšetřovací vazby a čelí falešným obviněním souvisejících s terorismem.

  Článek publikován 27.7.2023

Egyptská právnička Hoda Abdelmoniemová byla odsouzena k 5 letům vězení

Hoda Abdelmoniemová byla odsouzena k pěti letům vězení za „podporu terorismu“. Proti rozsudku se nemůže odvolat. Podmínky ve věznici jsou stále špatné, Hoda rok nemohla vidět svou rodinu a je jí odpírána nezbytná zdravotní péče.

  Článek publikován 31.10.2022

Právnička v oblasti lidských práv Hoda Abdelmoniemová trpí závažnými zdravotními potížemi, není jí ale umožněna lékařská péče

Egyptská právnička Hoda Abdelmoniemová byla před čtyřmi lety zadržena kvůli své činnosti v oblasti lidských práv. V září začal vykonstruovaný soudní proces, v němž čelí obvinění z terorismu. Hodě byly po celou dobu věznění zakázány návštěvy. Její zdravotní stav se zhoršuje, přesto jí není umožněna řádná lékařská péče.

  Článek publikován 8.12.2020

Zdravotní stav právničky je velmi špatný

Dne 30. listopadu se rodina právničky Hody Abdelmoniemové dozvěděla, že Hoda byla hospitalizována kvůli podezření na selhání ledvin.

Pozadí

Egyptské soudy a zastupitelství od května 2020 prodloužily vazební příkazy pro tisíce zadržených osob v přípravných řízeních v jejich nepřítomnosti, což hrubě porušuje jejich práva na řádný proces, jako například právo na zpochybnění zákonnosti jejich zadržení. Zatímco někteří obžalovaní začali být předváděni před soud již od poloviny července, jiní nebyli od obnovení soudních jednání dne 1. května 2020 před soud stále předvedeni. Podle právníků soudci rovněž odmítli vyslechnout jejich obhajobu zahrnující výhrady vůči nezákonnosti rozhodnutí o obnovení s ohledem na egyptské právo. Během jednoho jednání soudce právníky požádal, aby mezi sebou zvolili pět zástupců, kteří mají zastupovat stovky obžalovaných.