Urgentní
akce

© Orla 2011/Shutterstock.com

Následky protestů v Íránu: čtrnáct lidí bylo odsouzeno k trestu smrti, desítkám dalších hrozí stejný osud!

  Případ

Íránské úřady zatkly tisíce účastníků protestů. Čtrnáct z nich bylo odsouzeno k trestu smrti. Stejný rozsudek hrozí desítkám dalších. Nespravedlivé soudní procesy se často opírají o „přiznání“ vynucená s použitím mučení. Připojte se k petici a požadujte zrušení trestů smrti a dodržování lidských práv v Íránu.

V srpnu 2022 propukly v Íránu protesty proti vládnoucímu režimu vyvolané smrtí Mahsy Aminiové, zavražděné íránskou policí poté, co byla zatčena za porušení zákona o nošení hidžábu. Íránské úřady protesty od začátku brutálně potlačují. Stovky protestujících byly zabity a tisíce dalších byly zatčeny. Desítkám osob hrozí poprava nařízená soudem v nespravedlivém soudním procesu.

Od prosince 2022 byli popraveni čtyři účastníci protestů. Čtrnácti dalším byl trest smrti udělen a nacházejí se tak v přímém ohrožení života. Těmito čtrnácti nespravedlivě odsouzenými jsou: Arshia Takdastan, Javad Rouhi, Ebrahim Narouie, Kambiz Kharout, Majid Kazemi, Manouchehr Mehman Navaz, Mansour Dahmardeh, Mohammad Boroughani, Mehdi Bahman, Mehdi Mohammadifard, Mohammad Ghobadlou, Saleh Mirhashemi, Saeed Yaghoubi a Shoeib Mir Baluchzehi Rigi. Protože íránské úřady v souvislosti s protesty zatkly a obvinily tisíce dalších lidí, panují vážné obavy, že k trestu smrti budou odsouzeny desítky dalších.

Účastníci protestů jsou souzeni v nespravedlivých procesech, vedených revolučními nebo trestními soudy po celé zemi. Udělení trestu smrti hrozí lidem obviněným ze zločinů, jako jsou „nepřátelství proti Bohu“ (moharebeh), „šíření morální korupce na zemi“ (efsad-e fel arz) a „ozbrojené povstání proti státu“ (baghi). Íránské úřady zatčeným neumožňují kontakt s právníkem, nedovolují jim zvolit si svého právního zástupce a přidělení právníci nemají přístup k soudním spisům. Je tak porušeno mezinárodní právo na spravedlivé soudní řízení.

Podle informací Amnesty International bylo přinejmenším deset ze čtrnácti protestujících, kterým byl udělen trest smrti, ve vězení mučeno. Byly zaznamenáno použití několika mučících metod včetně bití, bičování, elektrických šoků, zavěšení hlavou dolů, znásilnění a dalších druhů sexuálního násilí. Íránské úřady mučení využívají k získání „přiznání,“ která používají jako důkazní materiál při soudních řízeních. V několika případech byla tato „přiznání“ navíc před začátkem soudního procesu opakovaně vysílána ve státních médiích.

Připojte se k Amnesty International a požadujte:

• Zrušení všech trestů smrti udělených účastníkům protestů.

• Okamžité zastavení všech soudních řízení s účastníky protestů, ve kterých hrozí udělení trestu smrti.

• Propuštění všech, kdo byli zatčeni pouze za pokojné uplatňování svých lidských práv.

• Spravedlivý soudní proces se všemi obviněnými z mezinárodně uznávaných trestných činů.

• Okamžité zastavení používání mučení pro získání „přiznání“ a řádné vyšetření všech obvinění z použití mučení.

  Aktuality

  Článek publikován 1.6.2023

Írán zrušil trest smrti pro tři účastníky protestů

Třem účastníkům protestů už nehrozí výkon trestu smrti. Dva z nich byli propuštěni na kauci, jednomu byl trest snížen na deset let vězení. Další nespravedlivě odsouzení ale nadále zůstávají v ohrožení výkonu popravy.

  Článek publikován 30.5.2023

Írán popravil další tři protestující, pro další je ale ještě naděje

Dohromady bylo popraveno sedm účastníků protestů vyvolaných smrtí Mahsy Aminiové. Dalším osmi výkon popravy hrozí, jiní budou souzeni znovu, nebo byl rozsudek o trestu smrti zrušen a nahrazen odnětím svobody.

  Článek publikován 24.3.2023

Poslali jsme petici na podporu Íránců odsouzených k smrti

Íránskému předsedovi Nejvyššího soudu jsme poslali požadavek o okamžitém zrušení všech udělených trestů smrti a spravedlivém vyšetření mezinárodně uznávaných zločinů.

Pozadí

Soudní řízení s účastníky protestů, která mohou skončit udělením trestu smrti, nemají nic společného se spravedlivým soudním procesem. Úřady se opírají o „přiznání“ částečně vynucená mučením a o další druhy důkazního materiálu získaného porušením mezinárodního práva a standardů. Ve vyšetřovací fázi procesu úřady odepřely právním zástupcům, které si vybrali sami obžalovaní, přístup k jejich klientům, a později jim rovněž zakázaly zastupovat obžalované u soudu a znemožnily jim přístup k jejich spisům. Právo na presumpci neviny bylo několikrát porušeno opakovaným vysíláním vynucených „přiznání“ několika obžalovaných ve státních médiích. Úřady urychlily procesy o zločinech umožňujících udělení trestu smrti, v některých případech tak byl rozsudek udělen po pouhých pár dnech od začátku soudního řízení. Přinejmenším sedm lidí bylo odsouzeno k smrti za trestné činy jako je vandalismus, napadení a žhářství, což je porušením mezinárodního práva, které zakazuje použití trestu smrti pro trestné činy, jenž nezahrnují úmyslné zabití.

Amnesty International zdokumentovala deset případů, kdy bylo mučení použito pro násilné získání „přiznání“. Jedná se o tyto osoby: Hamid Ghare-Hasanlou, Mohammad Ghobadlou, Sahand Nourmohammad-Zadeh, Shoeib Mir Baluchzehi Rigi, Ebrahim Narouie, Mansour Dahmardeh, Kambiz Kharout, Javad Rouhi, Mehdi Mohammadifard a Arshia Takdastan. Použité metody mučení zahrnují bití, elektrické šoky, bičování, znásilnění a jiné formy sexuálního násilí, dlouhodobé držení na samotce, výhrůžky smrtí a vystavení extrémnímu chladu. Podle zdrojů Amnesty byli Arshia Takdastan, Mehdi Mohammadifard a Javad Rouhi, odsouzení k trestu smrti v prosinci 2022, vystaveni brutálnímu mučení a jinému špatnému zacházení. Mehdi Mohammadifard byl bit, byl zavěšen dolů hlavou a znásilněn, kvůli čemuž musel být hospitalizován pro poranění v anální oblasti a rektální krvácení. Arshia Takdastan byl bit a bylo mu vyhrožováno smrtí s pomocí střelné zbraně, byl mu zlomen prst u nohy a utrpěl ztrátu paměti. Javad Rouhi byl bit, přivázán a bičován, dostával elektrické šoky, byl vystaven teplotám pod bodem mrazu, bylo mu vyhrožováno smrtí s použitím střelné zbraně a byl sexuálně napaden. Mučení mu způsobilo zranění ramene, inkontinenci, poruchy zažívání, poruchu hybnosti, poruchu řeči, silné bolesti zad a kyčlí a necitlivost v pravé noze. Hamid Ghare-Hasanlou, který v současné době čeká na obnovení procesu, byl podle zdrojů Amnesty opakovaně mučen, což vedlo k jeho hospitalizaci kvůli zlomeným žebrům, potížím s dýcháním a vnitřnímu krvácení do plic, kvůli kterému musel podstoupit tři operace. Během prvního soudního řízení Hamid Ghare-Hasanlou ukázal soudu svoje zranění způsobená mučením, ale nebylo zahájeno žádné vyšetřování. Podle zdrojů Amnesty byl Mohammadovi Ghobadlouvi, jenž byl k trestu smrti odsouzen Nejvyšším soudem za zločin „šíření morální korupce na zemi“ v prosinci 2022, odepřen přístup k léčbě bipolární poruchy a byl opakovaně bit, což potvrzuje i forenzní zpráva z doby jeho pobytu ve vazbě popisující jeho četná zranění.

V souvislosti s protesty íránské úřady doposud svévolně popravily čtyři lidi mučené za účelem získání „přiznání“ a odsouzené v hrubě nespravedlivých procesech. Od začátku protestů v září 2022 úřady zatkly a obvinily tisíce lidí, což značně navyšuje obavy, že trest smrti bude udělen dalším osobám. Amnesty potvrdila jména dalších devíti lidí – Toomaj Salehi, Farzad (Farzin) Tahazadeh, Farhad Tahazadeh, Karwan Shahiparvaneh, Reza Eslamdoost, Taher (Hajar) Hamidi, Shahram Marouf-Moula, Pouria Javaheri a Heshmatollah Tabarzad – kteří jsou v současnosti ve vazbě a v případě odsouzení jim hrozí trest smrti. Některé lidskoprávní organizace uvádějí desítky dalších takových případů. Dva z nich jsou obviněni kvůli nenásilnému protestu, což je porušením mezinárodního práva. Politický aktivista Heshmatollah Tabarzadi čelí dvaceti trestním obviněním, včetně obvinění z „šíření morální korupce na zemi“ (efsad-e fel arz) v souvislosti s jeho pokojným aktivismem a kritikou úřadů v médiích ve spojitosti s nepřiměřenými zásahy úřadů vůči účastníkům protestů.

Rapper Toomaj Salehi je obviněn z několika trestných činů včetně „šíření morální korupce na zemi“ (efsad-e fel arz) pouze na základě jeho hudební tvorby kritizující úřady a příspěvků na sociálních sítích, v nichž odsoudil postupy úřadů a požadoval svobodu a dodržování lidských práv pro obyvatele Íránu. Podle zdrojů Amnesty bylo alespoň šest z těchto devíti lidí – Toomaj Salehi, Farhad Tahazadeh, Karwan Shahiparvaneh, Reza Eslamdoust, Shahram Marouf-Moula and Heshmatollah Tabarzadi – vystaveno mučení a jinému špatnému zacházení.