Výzva Evropské unii k situaci v Barmě

  Článek

Zbraně pod kontrolou publikován 22.11.2007

Amnesty International vyzvala představitele EU, aby na dnešním summitu EU se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) vyzdvihli současnou politickou a humanitární krizi v Barmě/Myanmaru.

„Tamní situace si žádá jasnou mezinárodní reakci s důrazem na ochranu lidských práv a dlouhodobou spolupráci při řešení krize za účasti asijských vůdců i představitelů EU,“ píše ve své výzvě bruselská kancelář AI.Sedm týdnů po zářijovém násilném potlačení protestů se na toto téma nepodařilo vyvolat v zemi dialog. Tvrzení Barmské junty o návratu stability jsou v rozporu s rozsáhlým zatýkáním osob, mučením ve vazebních věznicích, únosy a případy mizení osob. EU učinila v souvislosti se zhoršující se situací v Barmě mnoho významných prohlášení. Nadcházející summit ASEAN, stejně tak jako summity s Čínou a Indií 28. a 30. listopadu, představují možnost přimět ostatní země v regionu, aby v komunikaci s Barmou zdůrazňovaly potřebu následujících kroků:- neodkladné a bezpodmínečné propuštění všech, kteří byli zadrženi pro využívání svého práva na svobodu slova;- zveřejnění identity a informací o umístění zadržovaných, zaručení dobrého zacházení s nimi a povolení přístupu nezávislých orgánů do míst zadržování;- spolupráci barmských úřadů s OSN, a to včetně respektování požadavků uvedených v rezoluci Rady pro lidská práva OSN ze dne 2. října 2007.Barmská junta a její vojenské, bezpečnostní a policejní síly se prokazatelně dopouštějí porušování lidských práv, které je podle OSN systematické a značně rozsáhlé. I přes tento fakt řada zemí nadále pokračuje v zásobení režimu zbraněmi a vojenským materiálem, které slouží jako podpora junty. Embargo na dovoz zbraní do Barmy uvalené USA a EU je sice důležité, ale v praxi není příliš účinné. Přestože embargo EU je právně závazné a pokrývá nepřímo i transfery zbraňových součástek, neexistuje efektivní kontrola, která by zaručila jeho implementaci. Aby se tento stav napravil, měla by EU učinit následující:- vyzvat Radu bezpečnosti OSN k zavedení mezinárodního embarga na dovoz zbraní do Barmy;- apelovat na asijské země, aby zastavily své dodávky zbraní do Barmy.

Nové důkazy o bezpráví

Uplynulé týdny přinesly nové důkazy o masovém zatýkání a násilnostech v Barmě. Pracovníci Amnesty International zachytili svědectví a apely protestujících Barmánců, z nichž někteří byli posléze uvězněni. Rozšířené svévolné zadržování, braní rukojmích, bití a mučení ve vazbě jasně zpochybňují vládní tvrzení o tom, že se situace v Barmě vrací k normálnímu stavu.