Zimbabwské ženy v opozici čelí sílící represi

  Článek

Moje tělo moje práva publikován 25.7.2007

Ženy, které se kvůli nekončící ekonomické a sociální krizi v Zimbabwe postavily vládě, čelí zhoršujícímu se útlaku. Uvádí to výzkumný tým Amnesty International (AI), který mluvil se zimbabwskými ženami všech věkových kategorií z měst i venkova.

"Vláda Zimbabwe se dopouští nejen křivých obvinění, ale není schopna uznat svou vinu na bezvýchodnosti situace, v níž se země nachází," říká Irene Khan, generální tajemnice AI. "Jediné, co vláda dělá, je popírání souvislosti mezi svou politikou na straně jedné a prohlubující se chudobou a porušováním lidských práv na straně druhé."

Vládní úsilí z roku 2005 potřít černý trh dopadlo nejhůře na ženy z chudých vrstev. Ve městech i vesnicích stále obtížněji shánějí peníze na jídlo, léky a bydlení. Výzkumníci AI se na vlastní oči přesvědčili o zoufalství, které způsobují každodenní nárůsty cen základního zboží, například jídla a dopravy, zatímco platy stagnují. Všude, kde tým AI pobýval, se ženy zoufale snažily prodat své boží i s vědomím, že jim hrozí jeho zabavení a vězení.

Zprávu AI v anglickém jazyce najdete zde.

Nebezpečí hladomoru jako politická zbraňPodle OSN je řada oblastí země vystavena nebezpečí hladomoru. Základní komodity, zejména obilí a kukuřice, jsou v Zimbabwe distribuovány přes vládní agenturu GMB. Podle dřívějších poznatků AI byly manipulace s dodávkami potravin používány proti zastáncům opozice. Řada žen, které se veřejně hlásí o svá práva, nemůže nakupovat obiloviny u vládní agentury prostě proto, že spolupracují s humanitárními organizacemi a veřejně vystupují proti nespravedlnosti.

Šedesátiletá Clara z provincie Masvingo je členkou Ženské koalice (Women´s Coalition), národní organizace bojující za lidská práva. V roce 2003 se zastala stoupenců opozice, kteří byli diskriminováni v přístupu k potravinové pomoci. Místními představiteli vládnoucí strany ZANU-PF byla obviněna z členství v opoziční straně Hnutí za demokratickou změnu (MDC). Clara dodnes nesmí nakupovat kukuřici u vládní agentury.

Ženy bojující za svá práva představují dnes již většinu aktivistů, kteří byli v Zimbabwe během posledních dvou let svévolně vězněni a zadržováni. Věznění žen má přitom hrůzné dopady na jejich rodinný život, zejména na děti, které zůstávají bez péče.

Většina žen vypovídala o bití a špatném zacházení v policejních celách, v některých případech došlo k mučení. Ženy řekly AI, že policie je často obviňuje ze spolupráce s britskou a americkou vládou, které se údajně snaží svrhnout prezidenta Mugabeho.

Některé ženy byly vězněny i se svými dětmi nebo během těhotenství, a to ve zcela nevyhovujících podmínkách dalece vzdálených standardům mezinárodního práva.

Celý text zprávy v anglickém jazyce: web.amnesty.org/library/index/engafr460172007

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3013 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...