Lidská práva v Číně rok před olympijskými hrami: důležité kroky vpřed i zklamání

  Článek

Moje tělo moje práva publikován 3.5.2007

Navzdory změnám v přístupu k trestu smrti a práci zahraničních novinářů existuje jen málo důkazů o zlepšení v řadě dalších oblastí lidských práv, varuje ve své nové zprávě Amnesty International (AI). Právě k celkovému zlepšení lidskoprávní situace se přitom Čína zavázala v rámci přípravy letních olympijský her v roce 2008. Amnesty International (AI) dokazuje, že například pro lidskoprávní aktivisty a domácí novináře se podmínky v souvislosti s olympiádou dokonce ještě zhoršily.

„Nové mechanismy regulace trestu smrti a zmírnění restrikcí pro práci zahraničních novinářů jsou důležitými kroky. Zklamáním je ale skutečnost, že tyto pozitivní kroky doprovází nárůst omezení v oblasti aktivismu a svobody slova. Řada osob je bez řádného soudu zadržována ve věznicích nebo domácím vězení" uvedla Catherine Baber, zástupce ředitele programu AI pro Asii a Pacifik.

Amnesty International zaslala kopie své zprávy jak čínským úřadům, tak Mezinárodnímu olympijskému výboru. Upozornila zvlášť na to, že problémy, s nimiž se Peking musí vypořádat, úzce souvisejí s klíčovými olympijskými principy, například úctou k lidské důstojnosti.

„Mezinárodní olympijský výbor nemůže připustit, aby byla olympiáda pošpiněna porušováním lidských práv – ať už jde o rodiny, které jsou nuceny opouštět své domovy, aby na jejich místě mohla vyrůst sportoviště, nebo aktivisty držené v domácím vězení kvůli pokojnému upozorňování na porušování lidských práv," uvádí Catherine Baber.

Svoboda slova: dvojí standardy pro zahraniční a domácí novináře

Ačkoli čínské úřady přislíbily zajistit během olympiády naprostou svobodu médií, vláda uplatňuje dvojí standardy vůči zahraničním a domácím novinářům.

V lednu 2007 umožnila čínská vláda zahraničním novinářům pracovat bez povolení lokálních úřadů, které bylo nutné dříve. Informace zahraničních žurnalistů jsou ale od září 2006 zcela nedostupné domácímu publiku. Šíření všech zpráv ze zahraničí je kontrolováno státní tiskovou agenturou, která má zajistit, aby zpravodajství „nepodkopávalo sociální stabilitu Číny."

Domácí novináři nemohou informovat o „citlivých" historických tématech a musejí se vyhýbat 20 přesně vymezeným oblastem, mezi nimi například korupci v soudnictví nebo kampaním na podporu lidských práv.

V posledních měsících se zostřila i kontrola internetu a tištěných médií. Ta jsou například regulována zvláštním „bodovým systémem": Každému titulu bylo přiděleno 12 bodů, které mu mají být odebírány za různé „přehmaty". Konkrétní mechanismy odebírání bodů jsou zcela nejasné, ale vydávání listu, který o své body přijde bude úřady ukončeno.

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3013 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...