Americké úřady nechrání domorodé ženy před násilím

  Článek

Moje tělo moje práva publikován 25.4.2007

Každá třetí indiánská žena v USA se stává obětí znásilnění. Podle údajů ministerstva spravedlnosti je nebezpečí sexuálního násilí pro domorodou Američanku 2,5krát vyšší než pro ostatní ženy. Amnesty International (AI) ve své nové zprávě dokazuje, že odpovědnost za tento stav nese také centrální vláda, která není schopna domorodým obětem zajistit přístup ke spravedlnosti.

Vláda Spojených států vytvořila složitou spleť kmenových, státních a federálních jurisdikcí, jejichž neúčinnost umožňuje pachatelům napadat a znásilňovat fakticky beztrestně. Funkčnost kmenového justičního systému, na který se indiánské oběti trestných činů obracejí, je snížena jeho dlouhodobým podfinancováním. Federální právo navíc kmenovým soudům umožňuje udělení maximálně ročního trestu za jakýkoli přečin a zakazuje soudit podezřelé jiného než indiánského původu, a to navzdory datům ministerstva spravedlnosti, která ukazují, že 86 procent pachatelů není indiánského původu.

Problémem je i nedostatek vyškolených zdravotníků, kteří by byli schopni provádět vyšetření obětí sexuálního násilí v zařízeních, v nichž se domorodé obyvatelstvo obvykle léčí (Indian Health Service, IHS). Oběti znásilnění jsou v USA vyšetřovány speciálním standardizovaným postupem, špatně provedené vyšetření tak mívá za následek protahování nebo úplné odložení případu.

Zpráva AI varuje, že údaje americké vlády, jakkoli jsou znepokojivé, nepodávají objektivní obraz sexuálního násilí na domorodých ženách. Řada obětí kvůli strachu svůj případ totiž vůbec neohlásí. Podle jednoho ze sociálních pracovníků působícího v Oklahomě se policie dozvěděla jen o 3 ze 77 zaznamenaných případů.

„Sexuální násilí, jehož terčem jsou domorodé ženy v USA, je doprovázeno selháními na všech úrovních amerického justičního systému. AI podporuje oběti útoků a vyzývá, aby jim americká vláda poskytla ochranu a spravedlnost, jakou si zaslouží," uvedla Kate Gilmorová, zástupkyně generální tajemnice AI.

Video o sexuálním násilí na domorodých žených si můžete stáhnout
zde

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3013 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...