Dvě ženy v Súdánu jsou odsouzeny k ukamenování

  Článek

Moje tělo moje práva publikován 23.3.2007

Dvěma ženám v západosúdánském Dárfúru hrozí smrt ukamenováním. K trestu byly odsouzeny za cizoložství. Amnesty International (AI) žádá veřejnost, aby za případy žen apelovala a zaslala protestní dopis ministru spravedlnosti Súdánu.

Sadía Idrís Fadúl z etnické skupiny Furů byla uznána vinnou 13. února, Amúna Abdallah Daldúm z etnické skupiny Tamá pak 6. března. Obě byly k trestu smrti odsouzeny soudem ve středosúdánském státě Gazíra. Podle dostupných zpráv ale během procesu nedostaly šanci se obhájit: neměly k dispozici právníka, navíc obě mluví jen jazykem svých etnických skupin, zatímco soudní řízení bylo vedeno v arabštině a tlumočník nebyl u soudu přítomen.

„Osud těchto žen nemůže být nikomu lhostejný. Udělejme pro ně něco - i kdyby to měl být jen písemný apel. Jeden dopis nic nezmůže, ale když jich budou stovky a tisíce, máme naději na změnu,“ říká ředitel české pobočky AI Zdeněk Rudolský. Ženy se proti rozsudku sice odvolaly, k popravě však může dojít každým dnem. V současné době jsou zadržovány v ženské věznici ve městě Wad Madaní ve státě Gazíra. Obě jsou vdané a mají děti, Sadía Idrís Fadúl dokonce o jedno z nich pečuje přímo ve věznici.

„V minulosti jsme viděli, jak odpor světové veřejnosti proti tomuto krutému trestu pomohl třeba nigerijské ženě Amině Lawalové. Nenechme v nouzi ani dvě ženy v Súdánu,“ dodává Zdeněk Rudolský.

Rozsudek může být vykonán kdykoli. A to i přes skutečnost, že ženy pravděpodobně nedostaly možnost se během procesu hájit. Amnesty International (AI) trest smrti bezpodmínečně odmítá jako nelidský a degradující.

Protestní dopis zasílejte na adresu ministra spravedlnosti Súdánu:
Mr Ali Mohammed Ali al-Mardi
Minister of Justice
Ministry of Justice
PO Box 302
Khartoum
SUDAN
Fax: +249 183 770883

Vzorový dopis v anglickém jazyce ve formátu doc ke stažení zde.
Vzorový dopis v českém jazyce:

Vážený pane ministře,

dozvěděl/a jsem se o vážné situaci Sadíi Idrís Fadúl a Amúny Abdalláh Daldúm. Dovolte, abych nad tím, že Sadíi Idrís Fadúl a Amúně Abdalláh Daldúm hrozí trest smrti ukamenováním, vyjádřil/a hluboké znepokojení.

Obávám se, že rozsudek nad ženami byl vynesen po procesu, v němž obžalované nedostaly možnost se obhájit: neměly k dispozici právního zástupce a soudní řízení bylo bez tlumočníka vedeno v arabštině, již ani jedna z žen neovládá. Velmi mne znepokojuje i skutečnost, že jedna z žen pečuje ve věznici o dítě.

Amnesty International považuje trest smrti za nepřijatelný za jakýchkoli podmínek. Žádám Vás proto, aby rozsudek nad Sadií Idrís Fadúl a Amúnou Abdalláh Daldúm nebyl vykonán.

Děkuji Vám za čas věnovaný tomuto závažnému případu.


Další informace

Súdánský trestní řád, který je z části postaven na islámském právu, dosud umožňuje trestat odsouzené bičováním, amputacemi končetin nebo popravami oběšením či ukamenováním. Sadía Idrís Fadúl a Amúna Abdalláh Daldúm byly odsouzeny na základě článku 146 (a) súdánského trestního zákoníku z roku 1991, který zakazuje jakýkoli mimomanželský pohlavní styk a ukládá tresty od sta ran bičem až do popravy ukamenováním.

AI nezaujímá žádné stanovisko vůči islámskému ani jinému náboženskému právu, podobné tresty však odmítá jako kruté, nehumánní, degradující a odporující povinnostem Súdánu vyplývajícím z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR).

Popravy kamenováním jsou dosud běžné v některých zemích Blízkého východu a severní Afriky.

Poznámka:
Jména žen v původní transkripci zní: Sadia Idriss Fadul a Amouna Abdallah Daldoum.

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3013 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...