Francie by měla řešit nepokoje bez zbytečných represí

  Článek

publikován 17.11.2005

V reakci na rozsáhlý neklid a porušování zákonů ve francouzských městech tamní vláda vyhlásila 9. listopadu stav nouze, a to na základě legislativy z roku 1955. Zákon, který byl od svého schválení aplikován pouze jedinkrát, umožňuje prefektům zastupujícím stát na úrovni departmentů učinit opatření nezbytná pro zachování veřejného pořádku.

Mezi ně patří zákaz vycházení, domovní prohlídky bez soudního povolení, vyklízení veřejných prostor nebo uvalení domácího vězení. Současně bylo přijato opatření o vyhošťování osob podezřelých z páchání trestné činnosti v průběhu nepokojů, a to i těch s platným povolením k pobytu.

Amnesty International (AI) se obává, že před vyhoštěním nebudou mít lidé přístup k nezávislému tribunálu, který by jednotlivé případy posoudil. AI považuje toto rozhodnutí za diskriminační, protože je namířeno výhradně vůči cizincům. AI se dále obává důsledků, které by případné vyhoštění mělo na členy rodin vyhoštěných osob. Právo na soukromý a rodinný život je zakotveno v Evropské konvenci lidských práv.

AI proto vyzývá vládu Francie, aby nepřistoupila na navracení cizinců do zemí, kde jim může hrozit mučení nebo špatné zacházení. Navíc Francie jako signatář Ženevské konvence o uprchlících nesmí vyhostit osoby, které mají uprchlický status nebo žádají o azyl.


AI dále apeluje na státní orgány, aby byly spravedlivě a nezávisle vyšetřily všechny případy nadměrného použití síly a rasové diskriminace ze strany členů zásahových jednotek. Vláda by také neměla zaměřovat bezpečnostní opatření pouze vůči Francouzům severoafrického nebo subsaharského původu a přistěhovalcům. To by mohlo francouzské občany přimět k nevraživosti a útokům na tyto komunity.


Je zcela pochopitelné, že francouzská vláda usiluje o ochranu občanů před násilnými činy. K omezení lidských práv však může dojít pouze v nezbytných případech. Taková omezení musí být přiměřená situaci a nikoli hypotetickým hrozbám nebo pocitům ohrožení. Lidem, kteří budou v souvislosti s porušování zákonů zatčeni, patří veškerá procedurální práva v souladu s národní legislativou i mezinárodními standardy.

Stále se nedaří vymýtit diskriminaci menšin
AI již dříve vyjádřila znepokojení nad zprávami o rasismu a diskriminačním zacházením s lidmi patřícími k etnickým menšinám. V posledních letech vzrůstal počet stížností na takové jednání, ke kterému má docházet zejména při kontrolách identity nebo v zadržovací vazbě. Právě kontroly osobních dokladů často končí násilím, přičemž agresorem jsou v jednotlivých případech kontrolované osoby i policisté.

Neschopnost justice stíhat bezpráví vede k nedůvěře občanů v právní stát. AI proto navrhuje několik opatření k zlepšení situace: při kontrolách totožnosti uplatňovat zásadu nediskriminace; důsledně vyžadovat dodržování zákonů zakazujících rasovou nenávist; ratifikovat dvanáctý protokol Evropské konvence lidských práv zakazující diskriminaci a rámcovou Úmluvu o ochraně národnostních menšin.

Pozadí neklidu ve Francii
Pouliční nepokoje propukly po smrti dvou chlapců, ke které došlo za nejasných okolností. Chlapci měli prchat před policisty, kteří chtěli zkontrolovat jejich identitu. Násilnosti probíhají především v lokalitách osídlených francouzskými občany afrického původu a imigranty, kteří jsou frustrováni přetrvávající diskriminací, nedostatkem pracovních příležitostí a také sociální nerovností, která jejich komunity postihuje.

Aktuální petice

  Spojené státy

Žádáme milost pro amerického domorodého aktivistu Leonarda Peltiera

Americký domorodý aktivista Leonard Peltier byl v roce 1977 odsouzen ke dvěma doživotním trestům za údajnou vraždu dvou agentů FBI. Ve vězení už strávil 44 let, z toho několik let na samotce. Vždy trval na své nevině. Soudní proces provázela řada pochybení včetně zatajování důkazů nebo zastrašování svědků.

 

Aktuální počet podpisů: 3757 Náš cíl: 4500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...