Izraelsko-palestinský konflikt těžce dopadá na palestinské ženy

  Článek

Moje tělo moje práva publikován 31.3.2005

Vůdčí představitelé Izraele a Palestiny musí udělat vše pro to, aby skončilo utrpení palestinských žen, uvádí Amnesty International. Izraelsko-palestinský konflikt těžce dopadá každodenní život žen a dívek v okupovaných oblastech.

Vůdčí představitelé Izraele a Palestiny musí udělat vše pro to, aby skončilo utrpení IzraelOT palestinských žen, uvádí Amnesty International. Izraelsko-palestinský konflikt těžce dopadá každodenní život žen a dívek v okupovaných oblastech.

"Palestinské ženy pociťují všechny důsledky stupňujícího se konfliktu a desítky let trvající izraelské okupace. Zároveň jsou ve své společnosti podřízeny systému zákonů a norem, který je staví do nerovné pozice," prohlásila AI.

Zpráva AI Konflikt, okupace a patriarchát: Břímě na bedrech žen popisuje, jak nebývale přísný zákaz pohybu v okupovaných územích ovlivňuje situaci žen. AI také přináší informace o násilí v rodině a poukazuje na legislativu, která umožňuje diskriminaci Palestinek.

Vojenské kontroly omezují přístup k lékařské pomoci

Rozsáhlá omezení přispívají k velké chudobě, nezaměstnanosti a zhoršenému fyzickému stavu Palestinců žijících na okupovaných územích. Omezení pohybu, zakazování průchodu na kontrolních přechodech hlídaných izraelskou armádou, blokády a zákazy vycházení způsobují vážné komplikace lidem, kteří potřebují lékařské ošetření. V některých případech měly za následek smrt nemocných.

Mnoho žen muselo porodit na kontrolních přechodech a některé z nich o své děti přišly, protože jim izraelští vojáci zabránili v přechodu hranice. Těhotné Palestinky tak žijí ve strachu, že se nedostanou včas do porodnice. Rula Ashtiya byla donucena porodit na špinavé silnici blízko kontrolního přechodu Beir Furik poté, co jí izraelští vojáci nepovolili přejít hranici, když šla do nemocnice ve městě Nablus. Její dítě zemřelo několik minut po porodu:

"...Na kontrolním přechodu stálo několik vojáků, nevšímali si nás.... S obtížemi jsem došla za betonovou budovu blízko kontrolního přechodu, abych tam měla trochu soukromí a mohla porodit, v prachu, jako nějaké zvíře. Držela jsem miminko ve svých rukách a holčička se nejdříve hýbala, ale po pár minutách mi zemřela v náručí."

"Izrael jako okupační síla má povinnost zajistit dostatečnou zdravotní péči pro Palestince na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy, zvláště pak pro těhotné ženy, a to podle Čtvrté ženevské konvence. Izrael ale této povinnosti trvale nedbá a jeho armáda často zabraňuje palestinským ženám, dětem a mužům v přístupu do zdravotnických zařízení," informuje AI. Zdravotnické organizace navíc znepokojuje, že na okupovaných územích trpí vysoké procento těhotných žen chudokrevností.

Napětí a nejistota zhoršují atmosféru v rodinách

"Blokády a zákazy uvalené Izraelem mají pro palestinské ženy také další negativní důsledky. Zabraňují jim totiž v přístupu k práci a vzdělání a izolují je od jejich rodin a podpůrné sítě. Tato omezení pociťují hlavně ženy, které žijí daleko od svých rodin, mají v manželství problémy nebo jsou zneužívané," tvrdí AI.

Za poslední čtyři roky zničila izraelská vláda více než 4000 domů a rozsáhlé plochy zemědělské půdy a zanechala tak tisíce Palestinců bez domovů a v bídě. V důsledku těchto činů se zvyšuje napětí v komunitách a uvnitř rodin.

Zpráva AI poukazuje na zvýšený počet případů násilí páchaného na ženách, které je ovlivněno zesilující militarizací konfliktu a následně zhoršenou bezpečnostní a hospodářskou situací. Tak se problém genderové nerovnosti a podřízenosti žen v palestinské společnosti jen prohlubují. Stávající zákony jsou vůči ženám diskriminační a poskytují malou či žádnou ochranu obětem domácího násilí. Palestinské státní a soudní instituce jsou často neochotné či neschopné prosazovat právo. Přestože neexistují žádné spolehlivé statistiky, podle dostupných informací dochází na okupovaných územích v posledních čtyřech letech ke zvýšenému násilí páchaného na ženách v rodině, včetně sexuálního zneužívání, znásilnění a zabití ze cti.

Sedmnáctiletou Rufaydu Qaoud znásilnili dva její bratři. Když se rodina dozvěděla, že je těhotná, matka ji zabila. Stále trvá na tom, že Rufaydu zabít musela, aby ochránila "čest" rodiny. Za tento zločin není soudně stíhána.

Izrael ani Palestina nesmí před situací žen zavírat oči

"Palestinské úřady musí přijmout opatření, která zabrání násilí na ženách a umožní vyšetřování a potrestání těchto zločinů," tvrdí AI. "Úřady musí provést reformu veškeré legislativy, která diskriminuje ženy. To se týká také těch ustanovení trestního zákoníku, které ukládají jenom mírné tresty za zločiny spáchané z důvodů "cti" či umožňují prominutí trestu násilníkům, kteří se ožení se svou obětí."

Izrael musí ukončit blokády a zákazy, které jsou nyní uvaleny na okupovaná území, a zajistit okamžitý průchod hranicí a přístup do nemocnic pro těhotné ženy a všechny ostatní, kteří lékařskou péči potřebují. Izrael by měl také zastavit ničení palestinských domovů a majetků.

Zprávu AI v anglickém jazyce najdete na http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE150162005

ZůstaŇme v kontaktu

Odebírejte novinky a petice emailem.Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zásad o ochraně a zpracování osobních údajů AI ČR