Dětští vojáci bojují ve více než dvaceti světových konfliktech

  Článek

Moje tělo moje práva publikován 30.11.2004

Nedostatečné úsilí vlád blokuje rychlé propuštění dětí sloužících ve vojenských jednotkách. V nově zveřejněné zprávě to uvedla Koalice proti využívání dětských vojáků, kterou tvoří Amnesty International, Human Rights Watch a další významné organizace prosazující lidská práva. Koalice provedla celosvětový a do současnosti nejucelenější výzkum nasazování dětí do vojenských akcí a uvádí, že děti dnes bojují téměř v každém zásadním konfliktu, a to jak na straně vládních sil, tak v řadách rebelů. Mnohé z nich jsou přitom týrány, zraněny nebo v bojích zahynou.

Představitelé Koalice obviňují vlády zemí Evropské unie, skupinu G-8 a Radu bezpečnosti, že nejsou schopny efektivně zakročit a požadují okamžitou akci, která povede k zákazu zneužívání dětí jako vojáků. "Děti musíme před válkou chránit a ne je nutit, aby v ní bojovaly. Místo toho jsou celé generace o čas dětství okrádány," říká předseda Koalice Casey Kelso. "Záleží jen na nás, zda vytvoříme svět, ve kterém děti nebudou nuceny bojovat. Nejdřív však vlády musejí projevit politickou vůli a odvahu vymáhat dodržování mezinárodního práva," dodává Kelso. Zpráva o dětských vojácích za rok 2004 sleduje situaci ve 196 zemích světa. Její zjištění nejsou příliš optimistická, protože přes některé pozitivní kroky se v mnoha zemích situace dokonce zhoršuje. Ukončení válečného stavu v Afghánistánu, Angole a Sierra Leone sice umožnilo odzbrojení čtyřiceti tisíc dětí, ale více než dvacet pět tisíc dalších bylo zavlečeno do konfliktů probíhajících na Pobřeží Slonoviny a v Súdánu. Mnohé státy zcela vědomě porušují své závazky a nejsou schopny podniknout efektivní kroky jako je podpora Úmluvy OSN o dětských vojácích nebo zavádění demobilizačních programů v problematických zemích. Ačkoli Rada bezpečnosti OSN odsoudila nasazování dětí do vojenských akcí a monitoruje státy, v kterých jsou děti tímto způsobem zneužívány, někteří její členové se postavili proti zavedení konkrétních trestů pro viníky. Koalice žádá, aby Rada bezpečnosti podnikla okamžitá opatření, mezi které patří zejména zavedení cílených sankcí a předávání těch, kteří dětské vojáky rekrutují, k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Hlavní viníky nasazování dětských vojáků představují vedle nevládních skupin i vládami podporované jednotky. V posledních letech tak byly zneužity desetitisíce dětí, které vojáci donutili válčit, učili je používat výbušniny a zbraně, ale také je sexuálně zneužívali a využívali k těžké práci. Dívky a chlapci z kolumbijské opoziční Revoluční ozbrojené gardy byli postaveni před "válečné soudy" za disciplinární přestupky a v několika případech je jiné děti musely popravit. V Demokratické republice Kongo zase ozbrojené skupiny sexuálně zneužívaly a znásilňovaly dívky a nutily děti k popravám vlastních příbuzných. Vlády zemí jako je Burundi, Demokratická republika Kongo, Myanmar, Súdán a USA neváhaly nasazovat děti do předních bojových linií. V Kolumbii, Ugandě a v Zimbabwe pak státní moc podporovala polovojenské skupiny, které děti pro vojenské účely využívaly. V Indonésii a Nepálu pak děti sloužily jako informátoři, špióni či poslíčci dospělých bojovníků. Burundi, Indonésie a Rusko umožnily zabíjení, mučení nebo neoprávněné zadržování dětí, které byly podezřívány ze spolupráce s ozbrojenými opozičními silami. V USA bylo v loňském roce bez sdělení obvinění zadržováno více než 280 dětí se statusem "válečný zajatec", některé z nich byly drženy na vojenské základně Guantánamo na Kubě. Palestinské děti zadržené izraelskými sílami, byly za použití násilí nuceny ke kolaboraci. Západní země zase porušují svůj slib ochraňovat děti a nadále poskytují vojenský materiál i jinak podporují armády zemí jako je Rwanda a Uganda, které děti jako vojáky zneužívají. Koalice apeluje na všechny vlády, aby zakázaly nábor dětí pod 18 let do ozbrojených sil a ratifikovaly úmluvu OSN o dětských vojácích, která pomáhá snižovat počty dětí zneužívaných v bojových akcích, a bez výjimky ji dodržovaly. Rekrutování dětí ve věku šestnácti a sedmnácti let je však dodnes legální v nejméně šesti desítkách zemí včetně Austrálie, Rakouska, Německa, Nizozemí, Velké Británie a USA.. Celosvětovou zprávu o dětských vojácích za rok 2004 najdete na adrese http://www.child-soldiers.org Poznámky 1.Řídící výbor Koalice bojující proti zneužívání dětí jako vojáků tvoří Amnesty International, Defence for Children International, Human Rights Watch, International Federation Terre des Hommes, International Save the Children Alliance, Jesuit Refugee Service, kancelář Quaker United Nations v Ženevě a World Vision International. 2. Dohoda OSN o dětských vojácích (UN child soldiers treaty) se odvolává na Opční protokol o právech dítěte týkající se zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, který zakazuje, aby se děti (osoby mladší osmnácti let) podílely na válečných konfliktech a zakazuje najímání dětí do ozbrojených akcí. Dále apeluje na všechny země, aby uzákonily minimální věk, kdy je možné dobrovolně nastoupit k vojenským jednotkám. V říjnu 2004 tento dokument ratifikovalo 85 států a 116 jej podepsalo.

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3011 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...