Výroční zpráva 2004

  Článek

publikován 1.7.2004

Válka proti globálním hodnotám - útoky ozbrojených skupin a vlád podněcují k nedůvěře, obavám a rozkolům.

Vlády a ozbrojené skupiny rozpoutaly válku proti globálním hodnotám, a tím porušují lidská práva obyčejných lidí, prohlásila dnes AI při příleľitosti vydání každoročního dokumentu o stavu lidských práv ve světě.

AI ve své Výroční zprávě 2004 upozorňuje, že násilí, jehož se dopouštějí ozbrojené skupiny, a různé přestupky vlád, společně představují nejtrvalejší útok na lidská práva a mezinárodní humanitární právo za posledních 50 let. To přispívá k narůstající nedůvěře, strachu a rozkolům ve světě. "Bezcitné, kruté a zločinecké útoky ozbrojený skupin, jako je například Al- Kajda, ohrožují bezpečnost lidí po celém světě. Podle mezinárodního i domácího práva jejich činy odsuzujeme jako nejzávažnější zločiny, které někdy nabývají rozměrů zločinů válečných a zločinů proti lidskosti", prohlásila Irene Khan, generální tajemnice AI.

AI rezolutně odsoudila ozbrojené skupiny zodpovědné za otřesné činy, jakým byl útok 11. března v Madridu, jakož i bombový útok na budovu Spojených národů v Iráku 19. srpna 2003, při němž zahynul vysoký komisař OSN pro lidská práva Sergio Vieira de Mello. AI vidí v násilných útocích na civilisty a instituce, které přispívají k řešení konfliktů a nebezpečných situací, jako jsou OSN a Mezinárodní komise Červeného kříže, novou velkou hrozbou pro mezinárodní spravedlnost. "Děsivé je také to, že principy mezinárodního práva a nástroje multilaterálních opatření, které nás před těmito útoky mohou ochránit, jsou znevažovány, marginalizovány nebo ničeny silnými vládami," řekla Irene Khan.

"Vlády ztrácejí svůj morální kredit a obětují globální hodnoty lidských práv ve slepé honbě za bezpečností. Toto selhání vlád je nebezpečným ústupkem ozbrojeným skupinám." "Světový bezpečnostní program, podporovaný vládou Spojených států amerických, postrádá vizi a principy. Tím, že USA porušují práva ve vlastní zemi, tím, že ignorují porušování práv v zahraničí, a tím, že předčasně, kdykoli a kdekoli používají vojenskou sílu, poškodily Spojené státy spravedlnost a svobodu a učinily svět nebezpečnějším.

Zpráva přináší detaily o nezákonném zabíjení civilistů koaličními vojsky a ozbrojenými skupinami v Iráku. Zprávy o mučení a špatném zacházení poukazují na bezbrannost stovek vězňů nejen v Iráku, ale také na Guantanámu na Kubě, v Afghanistánu a jinde, kde jsou lidé taktéž vězněni vládou Spojených států a jejich spojenců. Tito lidé jsou přitom často vězněni bez obvinění, soudu nebo přístupu k právníkům, či bez ochrany ženevských konvencí. "Tím, že vlády nejsou schopny chránit práva těch, kteří mohou být vinní, ohrožují práva nevinných a všechny nás tak staví v nebezpečí." Říká Irene Khan.

Válka proti teroru a válka v Iráku podnítily novou vlnu porušování lidských práv a odvrátily pozornost od starších problémů. Výroční zpráva 2004 dokumentuje narůstající vnitřní konflikty, které ovąem unikají pozornosti většiny, v zemích jako je Čečensko, Kolumbie, Demokratická republika Kongo, Súdán, Nepál. Jsou to země, v nichľ dochází k nesmírně krutým a strašným událostem. Prohloubilo se také násilí v Izraeli a na Okupovaných územích, a ani v jiných zemích neskrývají mnohé vlády své opresivní chování.

"Zatímco vlády se neustále zabývají hrozbou zbraní hromadného ničení v Iráku, zapomněly na skutečné zbraně hromadného ničení a umožnily jejich šíření - nespravedlnost a beztrestnost, chudobu, diskriminaci a rasismus, nekontrolovaný trh s ručními zbraněmi, násilí na ženách a zneužívání dětí, " prohlásila Irene Khan. "Svět velmi potřebuje zásadové vůdce, kteří vycházejí z globálních hodnot lidských práv. " AI poukazuje na poruąování a zneuľívání práv, beztrestnost, pokrytectví a dvojité standardy vlád a zároveň upozorňuje na narůstající sílu občanské společnosti, která se na stranu lidských práv přiklání.

Existují jednoznačné známky globálního hnutí za spravedlnost: miliony lidí po celém světě vyšly do ulic, aby vyjádřily solidaritu s Iráčany, Španělé se ve jménu humanity dali na pochod ulicemi po útocích na Madrid, lidé z celého světa se sešli na Globálním sociálním fóru v Brazílii. "Vlády musí naslouchat. V nejistých časech musí svět bojovat nejen proti globálním hrozbám, ale musí bojovat za globální spravedlnost," řekla Irene Khan.

I přes kampaň Spojených států vedenou k narušení mezinárodní spravedlnosti a zajištění globální imunity pro své občany, jmenoval Mezinárodní trestní soud svého prokurátora a zahájil svou činnost. Také soudy v USA a ve Velké Británii pomalu začínají důkladně dohlížet na výkonnou moc. "Na lidských právech záleží, protože nabízejí výraznou a působivou vizi lepšího a spravedlivějšího světa a také konkrétní plán, jak toho dosáhnout. Globální hodnoty spravedlnosti jsou nejúčinnější cestou k bezpečnosti a míru," prohlásila Irene Khan.

Aktuální petice

  Rusko

Ukrajinský lidskoprávní aktivista válečným zajatcem Ruska. Pomůžete Maksymovi Butkevyčovi?

Maksym Butkevyč se jako dobrovolník přidal k ukrajinské armádě, aby bránil svoji vlast. V červenci 2022 se stal ruským válečným zajatcem. Od té doby je odstřižen od světa a ruská média proti němu vedou očerňovací kampaň. V březnu 2023 byl odsouzen v nespravedlivém soudním procesu k třinácti letům vězení za údajné válečné zločiny. Podepište petici a připojte se k boji za jeho okamžité propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 2324 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...