Taser (elektrický paralyzér) v rukou policie - doporučení Amnesty International

  Článek

publikován 30.11.-0001

Taser (elektrický paralyzér) bývá označován jako zbraň s nesmrtícím účinkem, přesto však Amnesty International od roku 2001 jenom ve Spojených státech zaznamenala přes 300 úmrtí, která následovala po zásahu tímto prostředkem. K dalším dvěma desítkám úmrtí došlo v Kanadě. Není ale vyšetřeno a prokázáno, zda byl ve všech případech taser hlavní a jedinou příčinou úmrtí.

Lékaři úmrtí často přisuzují dalším příčinám jako je předávkování drogami, ale nejméně ve 20 případech pitva shledala, že užití taseru bylo hlavním nebo vedlejším faktorem, který způsobil smrt. V některých dalších pitevních protokolech byl taser uveden jako možná příčina úmrtí. Další šetření v tuto chvíli probíhají.

Vzhledem k smrtícím rizikům považuje Amnesty International za rozumné zastavit používání taseru do doby, než budou nezávisle prozkoumány jeho účinky na lidské zdraví. Pokud je policie rozhodnuta tuto zbraň používat i přes uvedená rizika, měla byt tak činit jen ve výjimečných případech, v nichž není jiná alternativa k odvrácení přímé hrozby násilí nebo zabití. Taser by nikdy neměl být použit na neozbrojených osobách, i když jsou například pod vlivem omamných látek.

Kvůli rizikům usmrcení a také možnému zneužití by tedy policie tasery neměla používat jako standardní donucovací prostředek. Je třeba omezit jej pouze na výjimečné situace, kdy jsou policisté oprávněni použít zbraň.

V určitých situacích mohou tasery, pokud jsou použity zodpovědně a vyškoleným policistou, pomoci zachránit životy. Ale fakt, že po jejich použití dochází k úmrtím zasažených osob podle názoru Amnesty International vyžaduje další nezávislé prošetření jejich účinků.

Je rovněž třeba předcházet špatnému použití nebo zneužití této zbraně. Proto je důležité věnovat pozornost tomu, aby tasery používali pouze vyškolení policisté a monitorovat jejich použití. Právě nesprávné použití taseru (zejména příliš dlouhé působení zbraně na lidský organismus) představuje vážné riziko pro zdraví zasaženého/zasažené.


Amnesty International Česká republika, červenec 2008