Delta Nigeru: Nepravdivá tvrzení společnosti Shell o znečištění ropou znovu odhalena

  Článek

Tvrzení ropného gigantu Shell o vyčištění silně poničené oblasti delty Nigeru jsou očividně nepravdivé, zveřejnili ve své zprávě Amnesty International a Centrum pro životní prostředí, lidská práva a rozvoj (CEHRD).

Tisková zpráva s názvem „Vyčistěte: Nepravdivá tvrzení společnosti Shell o ropném znečištění v deltě Nigeru“ dokumentuje dále pokračující kontaminaci čtyř ropných oblastí, o kterých Shell tvrdí, že je vyčistil již před lety. Tato zpráva je zveřejněna u příležitosti 20. výročí popravy Kena Saro-Wiwa, aktivisty v oblasti životního prostředí a spisovatele, který neúnavně bojoval proti škodám způsobeným ropným průmyslem v deltě Nigeru.

 „Kvůli nedostatečnému odstranění znečištění z potrubí a studní opouští oblast, kde působí Shell, tisíce žen, mužů a dětí vystavovaných kontaminované půdě, vodě a ovzduší v některých případech po celé roky nebo dokonce i desetiletí,“ sdělil Mark Dummett, výzkumník Amnesty International.

 „Ropné znečištění má zničující dopad na pole, lesy a rybolov, na čemž závisí obživa lidí z oblasti delty Nigeru. Každý, kdo navštíví tyto oblasti, může vidět a cítit, jak se znečištění rozšiřuje po celé zemi.“

 Zpráva také dokumentuje selhání nigerijské vlády regulovat ropný průmysl. Jeho kontrolor, the National Oil Spill Detection and Response Agency (NOSDRA), nadále certifikuje oblasti, které jsou viditelně znečištěné ropou.

 „Stejně jako lidé v Nigérii si i lidé po celém světě připomínají Kena Saro-Wiwa a dalších osm vůdců kmene Ogoni, kteří byli popraveni v roce 1995. Shell a nigerijská vláda nemůžou ignorovat tak hrozný otisk ropného průmyslu v deltě Nigeru. Pro mnoho lidí tohoto regionu ropa nepřinesla nic jiného než utrpení,“ řekl Stevyn Obodoekwe, ředitel programu organizace CEHRD.

 „Kvalita života lidí, kteří žijí obklopeni ropnými výpary, ropou pokrývající půdou a ropných řek, je otřesná a trvá několik desetiletí.“

 Vyšetřování nachází viditelná znečištění v místech, o kterých Shell říká, že jsou vyčištěná

 Delta Nigeru je největším regionem těžby ropy v Africe a největší mezinárodní ropná společnost, která zde působí, je Shell. Provozuje kolem 50 ropných polí a vlastní 5000 km potrubí, která stárnou a neudržují se. Vlastní čísla ropného gigantu přiznávají maximálně 1693 ropných úniků do roku 2007, ale reálná čísla budou pravděpodobně ještě vyšší.

 V roce 2011 Organizace spojených národů v programu pro životní prostředí (UNEP) odkryla masivní znečištění způsobené ropnými úniky z potrubí Shellu v regionu Ogoniland delty Nigeru. UNEP rovněž odhalil, že škoda způsobená na zdraví lidí  a na životním prostředí v této oblasti byla zhoršena selháním společnosti, která nepodnikla potřebné kroky na ochranu lidí ani přírody. V reakci na to Shell slíbil, že vyčistí lokality určené UNEP a zlepší svou odezvu na budoucí únik ropy.

 Přesto UNEP při vyšetřování terénu v roce 2011 identifikoval jako silně znečištěné čtyři hlavní únikové lokality. Amnesty International a CEHRD shledali všechny čtyři oblasti viditelně kontaminované i v roce 2015, přestože Shell uvádí, že je vyčistil. Vyšetřování ukazuje, že je to z důvodu nedostatečného vyčištění, a ne z úniku nové ropy.

 Na jednom z míst - Shell´s Bom Well 11 - vědci objevili zčernalou půdu a vrstvy ropy na vodě 45 let po ropném úniku, přestože Shell tvrdí, že ho už dvakrát čistilv roce 1975 a 2012. V dalších oblastech certifikovaných nigerijským regulátorem jako čistých vědci zjistili, že půda a voda je kontaminovaná ropou v blízkosti míst, kde lidé žili a hospodařili.

 Vyšetřování ukazuje, že Shell se nezabývá problémy ohledně vyčištění míst v Nigérii. Společnost Shell nezajímá, jak proškoluje a (ne)dohlíží na místní dodavatele, kteří skutečně provádějí práci.

 Jeden dodavatel, který byl firmou najat, řekl Amnesty International, jak polovičaté a ledabylé úsilí se vynakládá na to, aby se zabránilo trvalému poškození životního prostředí: „To je jen povrchní. Pokud se prokopete dolů, za několik metrů najdete ropu. My jen vyhloubíme jámu, přesuneme půdu pryč, a pak pokryjeme vše znovu.“

 Komunity nesoucí hlavní nápor znečištění ropnými látkami

Komunity řekly Amnesty International a CEHRD, jak přetrvávající znečištění po ropných únicích kontaminovala půdu a řeky, na nichž téměř dvěma třetinám lidí z delty Nigeru závisí obživa. Emadee Roberts Kpai (80 let) byl farmář a rybář do ropných úniků v Bomu Manifold v roce 2009.

 „Farmu, na které bych měl hospodařit, zpustošily ropné úniky z Shellu. Naše říčky už nejsou nic. Rybolov už nevynáší. Naše půda už není produktivní. Žádné ryby ve vodě nejsou. Pěstujeme plodiny. Ty sice rostou, ale úroda je velmi špatná.“

 „Když zástupci Shellu přišli do naší komunity, slíbili nám, že pokud najdou ropu, promění naši komunitu a všichni budou šťastní... Ale nemáme z toho vůbec nic.“

 Shell navzdory kritice OSN nejedná

Shell řekl Amnesty International, že nesouhlasí se zjištěními organizací, a to bez poskytnutí jakýchkoli podrobností. Jak tvrdí na svých internetových stránkách, společnost dohlížela na výzkumy, avšak poskytuje velmi málo informací o samotném čištění. Shell také stále opakuje tvrzení, že většina ropných úniků a znečištění jsou způsobeny nezákonnou činností, jako je krádež ropy z potrubí, a ne špatná údržba.

 Amnesty International a CEHRD v předchozích zprávách odhalili nepravdivá prohlášení ze strany Shellu o nezákonné činnosti a rozsahu ropných úniků v důsledku zkorodovaného potrubí.

 V každém případě nigerijský zákon říká, že společnosti, které vlastní potrubí, jsou zodpovědné za vyčištění následků po ropných únicích bez ohledu na to, co je způsobilo.

 Amnesty International vyzývá Shell, aby byl více transparentní v otázce aktivit vedoucích k čištění oblastí. Organizace také podotýká, že nigerijská vláda by měla posílit svůj dohlížecí orgán the National Oil Spill Detection and Response Agency (NOSDRA).

 „Shell říká, že za úniky ropy můžou krádeže, ale i kdyby to byla pravda, nemělo by to omlouvat nespornou neschopnost společnosti vyčistit kontaminaci ropou. Obviňovací hra společnosti Shell již nemůže nadále odvracet pozornost od svých porušených slibů a zanedbávané infrastruktury,“ řekl Mark Dummett.

 „Do doby, než se ropným společnostem podaří dostát svým závazkům, bude deltě Nigeru zůstávat varovný příběh komunit, kterým se slibovala prosperita, jež však odešla s pohromou ve formě ropou zdevastovaných území.

 Pozadí: Kampaň „Vyčisti!“ zaměřená na činnost společnosti Shell

 Tato zpráva je součástí dlouhodobé kampaně Amnesty International, která vyzývá společnost Shell, aby se konečně vypořádala s ničivým dopadem ropného znečištění v deltě Nigeru. Kampaň zahrnuje protestní akce kolem čerpacích stanic společnosti Shell před 20. výročím popravy Kena Saro-Wiwa vykonané po nespravedlivém procesu dne 10. listopadu 1995.