Láska je láska

  Článek

LGBTI   Česká republika publikován 3.4.2018

Láska nezná diskriminaci a ani naše zákony by neměly. Připojte se ke kampani Jsme fér za rovné manželství pro všechny!

Mnoho z nás má ve svém okolí gaye nebo lesby, kteří se milují, ale nemají dovoleno se vzít. Náš stát prostřednictvím manželství uznává a chrání partnerské vztahy dvou milujících se lidí a neměl by toto uznání a ochranu někomu odpírat jen kvůli sexuální orientaci. Představte si, že byste to byli právě Vy, kdo nemůže uzavřít manželství s milovanou osobou.

Teď máte možnost měnit historii. Podpisem petice požadujte po českých zákonodárcích zrovnoprávnění svazků heterosexuálních párů a gay a lesbických párů, tak jako to je například ve Španělsku, Irsku, Německu, USA a mnoha dalších zemích.

Ukažte, že láska gayů a leseb pro Vás neznamená míň než ta heterosexuální, a že diskriminace na základě sexuální orientace Vám je cizí. Podpořte možnost všech milujících se párů vstoupit do manželství.

Amnesty ČR chce férovost pro české gaye a lesby. Proto jsme se stali součástí kampaně s názvem Jsme fér, jejímž cílem je zrovnoprávní stejnopohlavních svazků prostřednictvím uzákonění možnosti uzavřít manželství pro každého. Protože tak je to opravdu fér. Láska je láska, ale manželství není registrované partnerství. Rozhodli jsme se to změnit a pomoci můžete i Vy.

Do 1. května 2018 přijďte podepsat petici za přijetí zákona o manželství pro všechny na některé z férových míst ve Vašem městě.

Protože petiční archy poputují poslancům a poslankyním a v České republice je dle českého petičního zákona nutné, aby petice měla písemnou, nikoliv elektronickou formu, je nutné „být u toho“ osobně.

Pozadí

Už víc než deset let se sexuální orientace považuje podle mezinárodního práva za zakázaný důvod diskriminace. Každý z nás má právo nebýt diskriminován v užívání svých práv na základě sexuální orientace či genderové identity a to včetně práva uzavřít manželství a založit rodinu. Proto je odpírání práva na civilní sňatky na základě sexuální orientace diskriminace. Amnesty je přesvědčena, že odmítnutí uznání manželství pro gay a lesbické páry jim tak znemožňuje přístup i k dalším právům - například v oblasti rodinného práva, bydlení či sociálního zabezpečení, které neřeší ani institut registrovaného partnerství.

Situace gay a lesbických párů v ČR

Homosexuální páry v Česku mají od roku 2006 možnost formálně zpečetit svoji lásku vstupem do registrovaného partnerství (RP).

Mnoho lidí si myslí, že RP je vlastně manželství pro gaye a lesby. Omyl. Mezi manželstvím a RP panuje obrovské množství rozdílů jak v rovině právní, praktické, tak i symbolické. Vstupem do RP například nevzniká společné jmění manželů nebo společné nájemní právo. To ve společném partnerském životě přináší mnoho komplikaci. V případě smrti jednoho z registrovaných partnerů taky neexistuje nárok na vdovský a vdovecký důchod. Rozdíly existují i při samotném vstupu do RP: uzavřít se dá jen na 14 určených úřadech v ČR jen v určené dny a časy. Lesby a gayové nemají nárok na bezplatnou změnu příjmení ani na dva dny volna na svatbu, jako je tomu v případě manželů… A to je jen zlomek z rozdílů, které vznikají v důsledku odepření možnosti gayům a lesbám vstoupit do civilního manželství.

Aktuální petice

  Česká republika

Amnesty vyzývá vládu a parlament: Zpřísněte zbraňovou legislativu v České republice!

Když střelné zbraně skončí v nezodpovědných rukou, může to znamenat katastrofu. České zákony, které regulují získávání zbraní, jsou přesto jedny z nejmírnějších v Evropě. V ČR se za posledních patnáct let odehrály již čtyři masové střelby, a je proto nejvyšší čas, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zabývali tím, kdo má přístup ke zbraním a za jakých podmínek. Zatím je tato debata vedena převážně směrem k deregulaci nabývání a držení zbraní. Podepište petici a pojďte to změnit!

 

Aktuální počet podpisů: 92 Náš cíl: 5000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...