© Amnesty International

Stav lidských práv v Maďarsku v roce 2020

  Článek

Ženy a transgender osoby byli diskriminováni v zákonech i v realitě. Žadatelům o azyl byl odmítnut bezpečný vstup na hranicích a byli vyhoštěni. Změny v zákonu proti šíření COVIDu-19 omezily svobodu projevu a pokojného shromažďování. Vláda pokračovala v podkopávání soudní nezávislosti a veřejné důvěry v soudnictví.

V březnu přijal parlament zákon na ochranu proti pandemii COVIDu-19. Rozšířil vládní moc vládnout dekrety tím, že ji zbavil parlamentní kontroly bez udání jasného data ukončení. Zatímco byl zákon v polovině června nahrazen, vláda pokračovala v prosazování řady bezprecedentních opatření umožňující omezení lidských práv, jako je právo pokojné shromažďování, dále omezila přístup z azylu. V září Evropská komise zveřejnila svoji první zprávu o právním státu na základě vážné obavy ohledně Maďarska. Nezávislost soudnictví byla atakována útoky od nejvyšších členů vlády, kteří napadali konečné rozsudky v oficiálních vládních komunikacích a v médiích. Postupné narušení vnitřní organizační nezávislosti soudnictví bylo ignorováno, což i nadále může mezi soudci způsobovat obavy ze msty výkonnou mocí.

DISKRIMINACE

Parlament v květnu zakázal právní uznání pohlaví transgender a intersex osobám. Nově požaduje registraci pohlaví při narození podle biologických markerů a chromozomů, což později nesmí být změněno. To znamená, že transgender lidé nebudou moci měnit své pohlaví na oficiálních dokumentech a certifikátech, aby to odpovídalo jejich identitě. V červenci rozhodl Evropský soud pro lidská práva, že Maďarsko porušilo právo na respektování soukromého a rodinného života transgender muže z Íránu. V Maďarsku byl uznán jako uprchlík za pronásledování kvůli jeho pohlavní identitě, přesto ale úřady odmítly zákonné uznání jeho pohlaví a jména. V prosinci schválil parlament zákon zakazující LGBTI+ lidem právo na adopci, společně s diskriminačními úpravami ústavy specifikující, že „matka je žena a otec je muž“ a, že Maďarsko „chrání vlastní identitu dětí podle pohlaví při narození“.Ženy - V květnu potvrdila Curia (nejvyšší maďarský soud), že porodnice v nemocnici ve městě Miskold diskriminovala těhotnou romskou ženu ze znevýhodněných poměrů s nízkými příjmy, jejíž doprovod k porodu si byl nucen koupit a nosit „těhotenský oděv“ z hygienických důvodů. Tokové případy často končí tím, že romské ženy je nuceny porodit bez podpory jejího doprovodu. Soud přikázal ukončení takové praxe. Genderová diskriminace na pracovišti a trhu práce zvlášť ovlivňuje těhotné ženy a ženy s malými dětmi, které se chtějí vrátit do práce. Úřady nezajistily přístup k účinným náhradám za nezákonné ukončení zaměstnání.

NÁSILÍ NA ŽENÁCH A DÍVKÁCH

V květnu parlament přijal politickou deklaraci vyzývající vládu, aby neratifikovala Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva) navzdory původnímu podepsání v roce 2014.

PRÁVO NA VZDĚLÁVÁNÍ

V lednu spustila vláda koordinační, komunikační a mediální kampaň na zdiskreditování 63 romských bývalých studentů základní školy ve městě Gyöngyöspata, kteří vzali úspěšně k soudu svůj případ kvůli segregované a nižší kvalitě vzdělání. Navzdory vládní kampani, Curia v květnu potvrdila, že kompenzace, které jim byly uděleny, musí být kompletně zaplaceny bez odkladu. Výbor OSN pro práva dítěte vyjádřil v květnu vážné obavy kvůli pokračující segregaci romských dětí ve speciálním vzdělávání, rostoucímu rozdílu ve vědomostech mezi romskými a ne-romskými dětmi a nedostatku dat o romských dětech ve vzdělávání. Nové národní osnovy, které byly přijaty bez konzultace s širokou veřejností navzdory rozšířeným protestům pedagogických pracovníků, byly v září představeny na základních a středních školách. Mezi zářím a listopadem studenti na Univerzitě divadelního a filmového umění v Budapešti obsadili školu k protestu proti vládou kontrolované restrukturalizaci vlastnictví a managementu což, jak tvrdili, omezilo akademickou svobodu. Několik prominentních vyučujících rezignovalo. Soudní dvůr Evropské unie v říjnu rozhodl, že Maďarsko porušilo evropské právo ohledně akademické svobody kvůli změně v zákonu o vyšším vzdělání z roku 2017, což donutilo Středoevropskou univerzitu odejít ze země.

SVOBODA PROJEVU, SDRUŽOVÁNÍ A SHROMAŽĎOVÁNÍ

Zákon přijatý v březnu zvýšil tresty za zločiny „sdělování nebo předávání nepravdivých informací“ spojených s pandemií COVIDu-19 a následnými kroky vlády. Zákon zavedl zločin maření výkonu karantény nebo nařízené izolace. V polovině června byla přijata nadnárodní ustanovení pozměňující platná pravidla během „stavu lékařské pohotovosti“, a dává vládě možnost, aby svévolně omezovala práva na svobodu pohybu a pokojného shromažďování. Také v červnu rozhodl Soudní dvůr Evropské unie, že omezení v zákoně o transparentnosti organizací podporovaných ze zahraničí, mířeného proti financování organizací občanské společnosti ze zahraničí, porušil právo EU. V červenci rezignoval redakční tým téměř 100 novinářů z Indexu, největšího nezávislého online novinového portálu v zemi, jako reakce na propuštění šéfredaktora. Redaktoři veřejně oznámili, že jejich nezávislost byla, po převzetí reklamní části portálu mediálním manažerem s úzkými vazbami na vládu, v ohrožení.

Aktuální petice

  Maďarsko

Podpořme maďarskou občanskou společnost. Vyjádřeme jim solidaritu!

V Maďarsku dochází od roku 2010 k zásadním změnám ovlivňujícím celou společnost, poslední dva roky se však situace prudce zhoršuje. Dochází k přijímání kontroverzních zákonů a k systematickým legislativním reformám a represivním opatřením. Patří sem reforma soudnictví, voleb, daní a kontroverzní zákony upravující svobodu projevu, petiční a sdružovací právo.

 

Aktuální počet podpisů: 1420 Náš cíl: 1500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...