Téměř sedm tisíc proškolených studentů. Navzdory koronaviru se Amnesty lidskoprávní vzdělávání daří

  Článek

Vzdělávání   Česká republika publikován 12.5.2021

Oddělení lidskoprávního vzdělávání české Amnesty bilancuje své aktivity za rok 2020.

Rok 2020 byl poznamenán pandemií COVID-19. Členové a členky týmu lidskoprávního vzdělávání v Amnesty ČR se potýkali se zákazem fyzického vstupu do škol, přetváření workshopů do online podoby a jejich propagací tak, aby jich dokázali zorganizovat maximum.

Proškolili 17 učitelů, 15 nových živých knížek (zástupci menšin pomáhající s workshopy), 21 aktivních dobrovolníků - lektorů. V osmi Start the Change skupinkách fungovalo 43 dobrovolníků a celkem se za rok 2020 podařilo uspořádat dva semináře pro pedagogy, jednu čtyřdenní letní školu v Paběnicích (22 nových dobrovolníků - lektorů) a dvě školení živých knížek (15 nových). Díky tomu se Amnesty za loňský rok podařilo vzdělat v oblasti lidských práv 8 549 lidí.

29 akcí uspořádaných Start the Change skupinkami se účastnilo více než 897 lidí. Rovněž se za rok 2020 povedlo uspořádat 37 workshopů (offline i online). Nabízeli jsme také e-learningy - Amnesty Academy: Úvod do lidských práv (417 registrovaných uživatelů), Živá knihovna online (281 registrací).

Prohlédněte si výsledky v grafické podobě

 

Přechod do on-line prostředí 

Rok 2020 byl velmi netradiční tím, že vlivem okolností (nepříznivá pandemická situace, lockdown, uzavření škol a přechod na distanční výuku) jsme začali mnohem více vzdělávat on-line. Podařilo se nám do on-line verze převést dva z našich klasických workshopů, tedy Živou knihovnu a workshop o uprchlictví. Během první loňské jarní karantény vznikly metodiky k Živé knihovně, učili jsme se zacházet s technikou a vymýšleli způsoby, zda a jak dokážeme přinést žákům z Živé knihovny silný zážitek i na dálku. Výsledkem naší usilovné práce byla hotová metodika a koncept, který byl během jara několikrát úspěšně vyzkoušen. Na podzim následovalo školení lektorů, po kterém se naučili i organizaci on-line workshopů, ve kterých jsme úspěšně pokračovali. Přechod do on-line prostředí byl pro nás náročný v mnoha oblastech. Určitě na nás měl velký dopad fakt, že jsme se nemohli osobně setkávat - a to nejen jako kancelářský tým, který má ve zvyku se intenzivně potkávat a spolupracovat na mnoha osobních setkáních. Také nás velmi silně ovlivnilo, že jsme se nemohli setkávat společně s dobrovolníky a dobrovolnicemi. 

Zároveň však věříme tomu, že jsme se s on-line prostředím vypořádali velmi dobře a využili mnohé zdroje, které nám do té doby zůstávaly skryty: například možnost spolupráce lektorů po celé republice, konec cestování na workshopy (které zabírá lektorům mnoho času), navázání osobnějšího kontaktu mezi živými knížkami a studenty na workshopech i zefektivnění našich schůzek. 

 

Letní dobrovolnická škola 

V roce 2020 se také uskutečnila historicky první Letní škola Amnesty ČR. Naší společnou vizí s týmem Aktivismu jsou samostatněji fungující jednotky v regionech schopné vyvíjet různorodou činnost (vzdělávání, akce, Maraton psaní dopisů, atd.). První ročník se uskutečnil od 3. do 6. září 2020 v areálů mlýna v Paběnicích a zaměřil se na dobrovolné lektory a lektorky lidskoprávního vzdělávání z více regionů a na novinku: regionální “ambasadory/ky” Maratonu psaní dopisů. 

Tým lidskoprávního vzdělávání zorganizovalo velmi intenzivní čtyřdenní školení pro 22 nových dobrovolných lektorů a lektorek. Na přípravě letní školy se podílely i regionální koordinátorky, které pomáhaly s náborem lektorů v regionech, přípravou materiálů a následně se školení také osobně zúčastnily. Dobrovolníci a dobrovolnice, kteří se vyškolili na letní škole, jsou velmi aktivní a do února 2021 již "odlektorovali" kolem 250 hodin, což je skvělý výsledek. Také se po letní škole a dalším uzavření v souvislosti s pandemií velmi rychle adaptovali, prošli školením k organizaci on-line workshopů a začali pružně a flexibilně lektorovat on-line, což nám velmi pomohlo k mnohonásobně lepším výsledkům. 

 

“Hodně se třeba změnilo mé chování, co se týče hendikepovaných lidí. Přiznávám upřímně, dřív jsem měla strach s nimi mluvit a byla jsem dost rozpačitá, jak s nimi jednat. Ne úplně, ale z velké části jsem to díky setkání s živými knihami odbourala. Například nedávno se mi stalo, že jsem potkala částečně nevidomou paní, co potřebovala pomoc ve vlaku. Neměla jsem vůbec problém za ní přijít bez jakýchkoliv rozpaků, vůbec jsem se necítila trapně nebo že jí nějak urážím tím, že jí chci pomoc. Přišlo mi to samozřejmé, jako kdyby byla zdravý člověk.”

 Patricie, dobrovolnice - lektorka

 

Ženy chtějí změny 

Řada akcí pod názvem Ženy chtějí změny proběhla v rámci projektu Start the Change. Šlo také zároveň o závěrečnou akci všech zapojených skupinek mladých dobrovolníků a dobrovolnic. Nakonec proběhla ve dvou fázích - první v on-line podobě v květnu, a následně pak v říjnu - částečně již “off-line” na náměstích a veřejných prostranství českých měst. Do obou forem se zapojily skupinky dobrovolníků z Olomouce, Prahy, Brna, Českých Budějovic, Jindřichova Hradce, Ostravy, Tábora a Plzně. Dobrou praxí a poučením bylo úspěšné zapojení aktivistů a skupin do akce již od samého začátku výrazného plánování již od března 2020 (na setkání skupin). Akce se zaměřila na tři lidskoprávní případy, které se týkají žen, a to konkrétně v Íránu, Argentině a Egyptě. V květnu bylo organizováno a moderováno našimi mladými dobrovolnicemi setkání přes platformu Zoom s neziskovou organizací v Argentině, která popsala tamní situaci ohledně potratů, a také online setkání s lidskoprávní aktivistkou Azzou Solimanovou, která nám popsala svůj příběh. Vytvořily jsme také speciální rámečky na Facebooku pro podporu práv žen. Vznikla rovněž nová webová stránka, kde bylo možné podepisovat petice týkající se případů ženských práv a psát jim vzkazy. V říjnu pak akce proběhla v 8 městech podobou happeningu k jednotlivým případům, součástí happeningu byla například instalace, fotovýstava, petiční stánek, apod. Akcí v regionech se zúčastnilo 687 lidí.

 

Prohlédněte si výsledky v grafické podobě

Aktuální petice

  Česká republika

Lidská práva a principy právního státu musejí být v Evropě chráněny

Lidé v Maďarsku a Polsku čelí v čím dál větší míře omezování svobody projevu, cenzuře médií, omezování nezávislosti soudů, útokům na příslušníky menšin a dalšímu porušování lidských práv nebo oslabování demokratických hodnot.

 

Aktuální počet podpisů: 3246 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...