© Romea

Amnesty vyzývá k důslednému prošetření policejní akce, která skončila smrtí muže v Teplicích

  Zprávy

  Česká republika publikován 23.6.2021

Amnesty International vyzývá české orgány, aby neprodleně, nestranně a důkladně vyšetřily policejní akci, která skončila smrtí muže romského původu v Teplicích.

Podle videozáznamu ze zatčení, který zveřejnil server Romea.cz, použili tři policisté sílu proti Romovi v Teplicích dne 19. června 2021. Video ukazuje muže ležícího na zemi, zatímco ho policie zadržuje. Jeden z policistů klečel muži na krku během celého zásahu, který podle záznamu trval nejméně pět minut. Policista pokračuje v klečení na krku i po připoutání muže, který nevykazuje žádný odpor. Amnesty se domnívá, že technika stlačení krku použitá policií během zatčení byla neuvážená, zbytečná, nepřiměřená, a proto protiprávní. Amnesty dále vyzývá české orgány, aby zakázaly používání takové techniky jako prostředku zákroků, protože fatálně omezuje dýchání.  Amnesty International považuje policejní akci zachycenou na videu za hrubou a nezákonnou - stlačení krku omezuje dýchání a představuje významné nebezpečí pro lidský život - je o to závažnější, pokud je používáno několik minut.

Podle mezinárodního práva a norem v oblasti lidských práv, včetně Evropské úmluvy o lidských právech, musí být používaná síla policie zákonná, nezbytná a přiměřená. Tyto zásady jsou pro Českou republiku závazné. Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky upravuje povinnosti policistů ve službě. Nedovoluje jim zasahovat do práv ostatních více než v rozsahu nevyhnutelnému k dosažení legitimního cíle, který sledují. Použitá síla je povolená, pouze pokud je nutná a přiměřená. Zákon ukládá policii zajistit, aby nezpůsobila újmu - „Nepřiměřeným rizikům způsobeným chováním [policie] se snaží zabránit". Na základě videozáznamu z policejního zásahu proti muži v Teplicích Amnesty International pochybuje, zda byly splněny požadavky na nezbytnost a přiměřenost. Zejména úroveň odporu člověka zachyceného na videu neospravedlňovala použití takové extrémně nebezpečné techniky, a ještě méně poté, co již byl po tak dlouhou dobu zdrženlivý.

Amnesty International je rovněž znepokojena prohlášením ministra vnitra, který dne 21. června 2021 na sociálních sítích prohlásil, že policisté, kteří proti muži v Teplicích zasahovali, mají jeho „plnou podporu“. Dále uvedl, že ti, „kdo poruší zákon pod vlivem návykových látek, musí počítat s tím, že proti nim zasáhne policie.“ Což lze chápat pouze tak, že se dá donucovacím orgánům zbytečná volnost a možnost nadměrného použití síly při manipulaci s jakoukoli osobou pod vlivem drog - což poskytuje nebezpečný pocit beztrestnosti, navíc nad jakýkoliv rámec zákona. 

Podle policejního prohlášení zveřejněného dne 21. června 2021 byly předběžnou pitvou za možnou příčinu smrti muže v Teplicích označeny drogy. Prohlášení policie se týká nálezu z pitvy, podle něhož měl mužův kardiovaskulární systém patologické změny. V tomto ohledu Amnesty International doporučuje, aby při vyšetřování příčin smrti nebylo nutné prokazovat, že jedinou příčinou byl donucovací prostředek nebo technika. Stačí, když se jednalo o přispívající faktor, bez kterého by k úmrtí nedošlo. V tomto případě byla několik minut uplatněna technika omezující dech a způsobující vážnou bolest. Zdá se, že existuje velká pravděpodobnost, že nadměrné použití síly přispělo ke zhoršení jakéhokoli již existujícího problému v důsledku nemoci nebo užívání drog - a mohlo tak dojít k úmrtí, které tedy lze přičíst akci policistů. 

Amnesty International připomíná ministrovi vnitra, policii a dalším orgánům zapojeným do vymáhání práva, že Česká republika podle svých mezinárodních závazků v oblasti lidských práv musí neprodleně, nezávisle, důkladně a efektivně vyšetřit smrt romského muže v Teplicích. Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva mají úřady při vyšetřování násilných incidentů rovněž povinnost podniknout veškeré rozumné kroky k demaskování rasistických motivů a zjistit, zda mohla hrát roli etnická nenávist nebo předsudky.

 

Aktuální petice

  Česká republika

Lidská práva a principy právního státu musejí být v Evropě chráněny

Lidé v Maďarsku a Polsku čelí v čím dál větší míře omezování svobody projevu, cenzuře médií, omezování nezávislosti soudů, útokům na příslušníky menšin a dalšímu porušování lidských práv nebo oslabování demokratických hodnot.

 

Aktuální počet podpisů: 3240 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...