Skvělá zpráva: humanitární pracovníci Azul Positivo podmínečně propuštěni!

  Článek

publikován 19.4.2021

Venezuelské úřady podmínečně propustily pět vězňů svědomí a zaměstnanců nevládní organizace Azul Positivo. Stále však čelí trestnímu stíhání a každých třicet dní se musí hlásit u soudu.

Azul Positivo od roku 2004 funguje jako nevládní humanitární organizace, která se věnuje problematice pohlavně přenosných infekčních onemocnění, či sexuálnímu násilí. Snaží se podporovat zejména léčbu HIV+ pacientů a jejich začlenění. Práce Azul Positivo přispěla ke zlepšení zdravotnických zařízení a institucí ve Venezuele.

 

Na začátku roku 2021nejméně patnáct úředníků Generálního ředitelství vojenské kontrarozvědky vtrhlo do sídla Azul Positivo a kvůli humanitární činnosti organizace bylo několik jejích členů zadrženo a vyslýcháno. Poté byli Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di  Maggio a Miguel Guerra Raydan odvedeni do centrály Generálního ředitelství vojenské kontrarozvědky, aniž by jim byla poskytnuta právní asistence.

 

Všichni zadržení byli předvedeni před civilní soud, kde byli obviněni z nezákonného získávání zboží a služeb, praní peněz a spoluúčasti na páchání různých zločinů. Tento útok na Azul Positivo byl především útokem na jejich financování z mezinárodních zdrojů. Během patnácti let své činnosti se totiž Azul Positivo podařilo získat respekt a důvěru mnoha aktivistů a podporu mezinárodních partnerů.

 

Všech pět vězňů svědomí bylo 10. února 2021 podmínečně propuštěno. Stále však čelí trestnímu stíhání a musí se každý měsíc hlásit u soudu. Jejich podmínečné propuštění bylo umožněno na základě široké podpory veřejnosti, včetně úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí. Na stranu humanitárních aktérů se postavila i Amnesty International.

 

Vláda Nicoláse Madura nadále stíhá lidskoprávní aktivisty a organizace, kteří brání práva občanů Venezuely. Minulý rok se potvrdily stovky případů mimosoudních poprav, nucených zmizení, svévolného zadržování a mučení. Venezuela v současné době prochází humanitární krizí, kvůli které k prosinci 2020 ze země uprchlo již více než 5,4 milionů obyvatel.