© Christian Lue, Unsplash

Lidská práva do popředí českého předsednictva v Radě EU, doporučuje Amnesty premiéru Fialovi

  Článek

  Česká republika publikován 11.7.2022

U příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie, posílá Amnesty International doporučení premiérovi ČR Petru Fialovi.

Vážený pane premiére,

při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie (EU), Amnesty International vás vyzývá, abyste zajistili, že lidská práva budou v popředí vašeho mandátu. České předsednictví přichází v době narůstajících výzev v Evropě, včetně pokračujícího konfliktu na Ukrajině a jeho důsledků pro mezinárodní systém lidských práv, ustupování v otázce právního státu, sílícího antigenderového hnutí a diskriminačního zacházení s žadateli o azyl.

V této důležité chvíli uvítáme příležitost setkat se s Vámi a Vaší vládou a osobně projednat naše doporučení.

Amnesty International vás vyzývá, abyste:

· Udávali směr v oblasti azylové a migrační politiky zaměřené na solidaritu, lidská práva a nediskriminační zacházení. Společný evropský azylový a migrační systém by měl být založen na sdílení odpovědnosti v rámci EU a globálně; závazek zlepšit a investovat do odpovídajícího přijímání a ochrany lidských práv; a odpovědnost za porušování a zneužívání lidských práv spáchaných úřady vůči migrantům, uprchlíkům a žadatelům o azyl. Okamžitá ochrana EU poskytovaná lidem prchajícím před válkou na Ukrajině je dobrým příkladem a vyžaduje, aby se členské státy nyní zaměřily na zajištění udržitelné pomoci a sdílely odpovědnost za dlouhodobé potřeby osob vysídlených v důsledku konfliktu. Ukázala však také diskriminační dvojí standard v reakci na pohyb lidí hledajících ochranu.

· Umístili lidská práva do středu zahraniční politiky EU: Tváří v tvář eskalujícímu porušování, agresi a válce je nyní zahraniční politika založená na lidských právech důležitější než kdy jindy. České předsednictví by mělo vést EU k zahraniční politice, která se bude důrazněji angažovat v oblasti lidských práv, a to zejména:

o Upřednostňování lidských práv v politice EU vůči třetím zemím, včetně Číny, Kuby, Indie, Ruska, Ukrajiny a západního Balkánu, a neodsouvat lidská práva stranou při úsilí o spolupráci v oblasti obchodu, energetické bezpečnosti, digitálních a dalších globálních výzev.

o Posílení spolupráce na obranu mezinárodního systému lidských práv a univerzalitu lidských práv vytvářením skutečně globálních partnerství a koalic, a to i na multilaterálních fórech.

o Posílení podpory obráncům lidských práv (HRD) od EU a členských států prostřednictvím přijetí výročních závěrů Rady pro zahraniční věci o zastáncích lidských práv.

· Zajistili konkrétní progres v ochraně a podpoře lidských práv a právního státu v EU, zejména pokud jde o probíhající řízení podle článku 7 TEU, ochranu občanského prostoru a ochránců lidských práv (HRDs) také v rámci EU, podpořit přijetí celoevropské legislativy zabraňující strategickým žalobám proti účasti veřejnosti (SLAPP), jakož i přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech a Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí.

· Vedli k silné technické regulaci EU, včetně zaměřené na ukončení nezákonného cíleného sledován (surveillance) a zajištění větší regulace odvětví kybernetického dohledu, a silné ochraně základních práv proti potenciálním škodám způsobeným systémy umělé inteligence (AI): Než vejde v platnost robustní regulace, členské státy EU musí okamžitě zavést moratorium na prodej, převod a používání technologií kybernetického dohledu. Vzhledem k šíři a rozsahu zjištění, která vzešla z projektu Pegasus, je naléhavě nutné zastavit činnosti všech států a společností s technologií sledování, dokud nebude zaveden regulační rámec v souladu s lidskými právy.1 Členské státy by se také měly chopit příležitosti k řešení problémů týkajících se dopadu nových technologií, jako je umělá inteligence, na lidská práva a zároveň zajistit silné záruky základních práv podle zákona EU o umělé inteligenci.

V příloze tohoto dopisu naleznete přílohu s další analýzou a doporučeními pro české předsednictví.

Těšíme se na úzkou spolupráci s Vámi a s našimi českými protějšky během předsednictví i po něm. Jsme připraveni poskytnout jakékoli další požadované informace a uvítáme příležitost setkat se s Vámi a prodiskutovat, jak může české předsednictví jednat na základě výše uvedených doporučení.


Předem Vám děkujeme za vaše kroky k plnění závazků EU v oblasti lidských práv v této klíčové době.

S úctou,

Eve Geddie, vedoucí kanceláře a ředitelka advocacy Kancelář evropských institucí Amnesty International

Linda Sokačová, ředitelka Amnesty International ČR

Aktuální petice

  Česká republika

Amnesty vyzývá vládu a parlament: Zpřísněte zbraňovou legislativu v České republice!

Když střelné zbraně skončí v nezodpovědných rukou, může to znamenat katastrofu. České zákony, které regulují získávání zbraní, jsou přesto jedny z nejmírnějších v Evropě. V ČR se za posledních patnáct let odehrály již čtyři masové střelby, a je proto nejvyšší čas, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zabývali tím, kdo má přístup ke zbraním a za jakých podmínek. Zatím je tato debata vedena převážně směrem k deregulaci nabývání a držení zbraní. Podepište petici a pojďte to změnit!

 

Aktuální počet podpisů: 242 Náš cíl: 5000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...