© 2022 SOPA Images

Slovensko: Životy transgender osob se nesmí stát předmětem politického boje

  Článek

  Slovensko publikován 30.3.2023

Na sousedním Slovensku Národní rada předložila velmi sporný zákon jehož schválení by znamenalo útok na lidská práva transgender osob a v konečném důsledku i na jejich životy.

Na sousedním Slovensku Národní rada předložila velmi sporný zákon jehož schválení by znamenalo útok na lidská práva transgender osob a v konečném důsledku i na jejich životy. Už jen samotné hlasování, které proběhlo, bylo tragickou ukázkou transfobie a ignorance, která v Národní radě Slovenské republiky panuje. Přečtěte si více a přidejte se k tlaku na poslance SR, aby tento zákon ve druhém čtení zamítli.

O co se jedná?

Jde o návrh zákona č. 301/1995 Z. z. o rodných číslech. Změna zákona by vyžadovala, aby osoby, které žádají o úřední změnu pohlaví (v zákoně se používá termín "pohlaví"), podstoupily "genetický test, který prokáže, že v minulosti došlo k chybné identifikaci pohlaví osoby". V rozpravě i v důvodové zprávě k návrhu navrhovatelé tvrdí, že rodné číslo musí "odrážet skutečné biologické pohlaví a být záznamem skutečné biologické identity" a že tento požadavek je pouze snahou o sladění zákona o rodném čísle s jinými vnitrostátními právními předpisy. Podle navrhovatelů by taková změna zákona nezabránila legální změně genderu, protože změna rodného čísla "nemění pohlaví osoby".

Tyto nesmyslné argumenty popírají moderní vědecké poznatky, evropskou legislativu a realitu, protože nic z toho, co navrhovatelé zákona tvrdí, není pravda. Pod rouškou sjednocující legislativy tento návrh zákona zákeřně útočí na transgender, nebinární a intersex osoby, které se část politického establishmentu dlouhodobě snaží démonizovat.

Biologické pohlaví člověka je kromě pohlavních chromozomů určeno řadou faktorů, včetně hormonů a hormonálních receptorů, reprodukčního systému (tj. vnitřních pohlavních orgánů), genitálií (tj. vnějších pohlavních orgánů) a sekundárních pohlavních znaků.

Většina lidí se rodí s chromozomy XX nebo XY a při narození je jim přiřazeno ženské nebo mužské pohlaví. Podle vědeckých odhadů se však přibližně 1,7 % světové populace rodí jako intersex osoby a jejich chromozomy mohou být atypické (XXY, XYYY atd.) a jejich pohlavní orgány nebo jiné charakteristiky nemusí odpovídat pohlaví, které jim bylo při narození přiřazeno. Intersex osoby jsou často v dětství zcela neoprávněně podrobováni "normalizačním operacím". Podrobně se touto problematikou zabývá zpráva s názvem Lidská práva a intersex osoby, kterou vydalo nakladatelství Transfusion.

Genderová identita a právo na sebeurčení

Skutečnost, že žadatelé používají termín "skutečná biologická identita", považujeme za problematickou, neboť se jedná o termín napodobující odbornou terminologii, který může naznačovat, že existuje jakýsi univerzální znak, biologická identita, která jedinečně definuje každého jednotlivce. Například mezinárodní právo v oblasti lidských práv nezná pojem "skutečná biologická identita", ale co uznává a chrání, je genderová identita.

Každý má právo na sebeurčení a na život v souladu se svou identitou. Toto právo znamená, že člověk má právo určit, jak se cítí, bez ohledu na biologické pohlaví, které mu bylo přiděleno při narození, a zároveň má právo vyjádřit svou genderovou identitu prostřednictvím vzhledu nebo chování. Podřizovat toto právo lékařskému posudku je porušením lidských práv transgender osob a ignoruje nejnovější závěry Světové zdravotnické organizace (WHO).

Žádný člověk nepotřebuje lékařský posudek, aby mohl žít svobodně v souladu se svou identitou a aby jeho lidská práva byla respektována a chráněna státem. Stát nepotřebuje odborný posudek k tomu, aby binární cisgender osoby mohly využívat svých základních práv. Ani v případě transgender osob (binárních či nebinárních) by tomu nemělo být jinak.

Ačkoli tedy genetický test může určit složení pohlavních chromozomů, nemůže spolehlivě určit biologické pohlaví, natož gender, které testovaná osoba cítí a prožívá. I kdyby to bylo možné, požadavek, aby transgender osoby podstoupily genetický test, je hrubým porušením jejich lidských práv.

Nesprávné doklady jako překážka plnohodnotného života transgender osob


Podle navrhovatelů by změna zákona nezabránila legální změně genderu, protože změna rodného čísla "nemění pohlaví osoby". Osoba, které je povolena úřední změna genderu, automaticky obdrží nové rodné číslo; na Slovensku není možné změnit gender v dokladech bez změny rodného čísla. Přitom smyslem legální změny, tj. úřední změny genderu, je právě to, aby v dokladech a osobních dokumentech bylo uvedeno správný - zažitý - gender, jinak je transgender osoba neustále vystavena nedobrovolnému společenskému coming-outu a s ním spojeným rizikům šikany, diskriminace nebo násilí.

Život s doklady, které neodpovídají žitému genderu, má obrovské důsledky pro duševní zdraví a pohodu transgender osob a jejich blízkých. Znemožněním legální změny pohlaví by Slovenská republika byla zodpovědná za zhoršení zdravotního stavu tisíců lidí s potenciálně fatálními následky. To nesmíme dopustit!

Amnesty International Česko vyzývá poslance Národní rady Slovenské republiky, aby odmítli transfobní a neodborný návrh na změnu zákona o rodném čísle. Vyzýváme také naše zvolené zástupce, aby nebyli lhostejní k situaci lidských práv LGBTI+ osob na Slovensku, a usilovali o zlepšení právního postavení a lepší ochranu lidských práv LGBTI+ osob.

Aktuální petice

  Slovensko

Žádáme spravedlnost pro oběti a ochranu lidských práv LGBTI+ komunity na Slovensku. Přidejte se

Dne 12. října zastřelil útočník před bratislavským klubem, kde se schází LGBTI+ komunita, 27letého Juraje a 23letého Matúše. Vražedný útok policie vyšetřuje jako teroristický čin. Vyzvěte s námi slovenskou vládu, aby přijala účinná opatření, která by útokům z nenávisti v budoucnu zabránila.

 

Aktuální počet podpisů: 407 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...