© Amnesty International

OSN podpořila tichomořské ostrovy a požádala Mezinárodní soudní dvůr o poradní stanovisko o klimatické spravedlnosti

  Článek

Pozitivní lidskoprávní novinky publikován 11.4.2023

Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci připravenou tichomořskými státy požadující po Mezinárodním soudním dvoru v Haagu, aby připravil poradní stanovisko týkající se klimatické spravedlnosti. Jedná se o první krok k vyřešení otázky, jaké závazky mají státy ohledně klimatické krize podle mezinárodního práva. Marta Schaaf z Amnesty International tento krok ocenila jako „zlomový moment v boji za klimatickou spravedlnost.“

Valné shromáždění OSN 29. března 2023 schválilo rezoluci požadující po Mezinárodním soudním dvoru v Haagu, aby připravil poradní stanovisko ohledně právních povinností států vůči klimatické spravedlnosti. Návrh rezoluce podpořilo více než sto třicet států. Rezoluce byla přijata konsenzem, tedy bez nutnosti hlasování. Rozhodnutí vydané Mezinárodním soudním dvorem nebude pro státy závazné, ale může významně ovlivnit vlády a soudy v jednotlivých zemích. Navíc ujasní, zda mají státy právní povinnost plnit závazky odsouhlasené v nezávazných smlouvách, jako je třeba Pařížská dohoda z roku 2015, a zda může být neplnění závazků napadeno u soudu. 

Marta Schaaf, Ředitelka programu pro klima, ekonomickou a sociální spravedlnost a podnikovou odpovědnost Amnesty International toto rozhodnutí okomentovala:

„Jedná se o zlomový moment v boji za klimatickou spravedlnost, protože pravděpodobně povede k ujasnění, jak může být použito existující mezinárodní právo, a zejména legislativa týkající se lidských práv a životního prostředí, k posílení kroků proti klimatické změně. To pomůže zmírnit dopad příčin a následků újem způsobeným klimatu, a nakonec povede k ochraně lidí i životního prostředí na globální úrovni.

Vzdáváme poctu úžasnému úspěchu Vanuatu a dalších tichomořských ostrovních států, které v OSN toto urgentní téma klimatické spravedlnosti otevřely. Jejich návrh rezoluce byl přijat konsenzem, byl podpořen více než 130 státy a také dosáhl široké podpory občanské společnosti.

Dnešní úspěch je výsledkem činnosti mladých aktivistů v Tichomoří bojujících za klimatickou spravedlnost. Stejně jako ostatní země tohoto regionu, Vanuatu bylo zasaženo sérií silných cyklonů a čelí existenciální hrozbě způsobené stoupáním hladiny moří a čím dál silnějšími bouřemi, které jsou zapříčiněné spotřebou fosilních paliv v industrializovaných zemích, nad kterými Vanuatu a ostatní tichomořské státy nemají žádnou kontrolu ani zodpovědnost. 

Mezinárodní soudní dvůr teď může připravit důležité poradní stanovisko na podporu klimatické spravedlnosti. Podle zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) bude hranice nárůstu teploty o 1,5 °C, ke které se státy zavázaly v Pařížské dohodě, překonána už v roce 2035, pokud se nebude okamžitě jednat. Vidíme, že některé státy produkující fosilní paliva odolávají požadavkům, aby se tato paliva postupně přestala používat, a neoprávněně propagují zachycování a ukládání uhlíku jako technologické řešení pro klimatickou změnu. Poradní posudek soudu může pomoci zastavit tuto zrychlující se katastrofu.“


Díky vaší podpoře se nám podaří dosáhnout pozitivní změny přibližně u každého třetího případu. Naše činnost není financována státy ani velkými firmami, jsme závislí pouze na jednotlivých dárcích, jako jste vy. Podpořte nás, prosím, ještě dnes. 

https://www.amnesty.cz/crm/donate/choice/97875300/0f31a4be15cff82ae47abac64cb811f1

Aktuální petice

  Rusko

Ukrajinský lidskoprávní aktivista válečným zajatcem Ruska. Pomůžete Maksymovi Butkevyčovi?

Maksym Butkevyč se jako dobrovolník přidal k ukrajinské armádě, aby bránil svoji vlast. V červenci 2022 se stal ruským válečným zajatcem. Od té doby je odstřižen od světa a ruská média proti němu vedou očerňovací kampaň. V březnu 2023 byl odsouzen v nespravedlivém soudním procesu k třinácti letům vězení za údajné válečné zločiny. Podepište petici a připojte se k boji za jeho okamžité propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 2276 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...