© AFP via Getty Images

Súdán: Civilisté umírají při eskalaci 20letého konfliktu

  Článek

  Súdán publikován 3.5.2023

Lidé v Súdánu čelí tvrdému a krvavému konfliktu, který se odehrává především v ulicích měst a vybírá si krutou daň na životech civilního obyvatelstva.

Napříč Súdánem se opět rozhořívá ozbrojený konflikt mezi Súdánskými ozbrojenými silami (SAF) a Jednotkami rychlé podpory (RSF). Kořeny tohoto konfliktu sahají až roku 2003, kdy Súdánské osvobozenecké hnutí zaútočilo na státní vojenské síly na letišti al-Fašír v oblasti Severního Dárfúru. 

Po útocích ozbrojených opozičních skupin reagovaly súdánské vládní síly protiútoky nejen na bojovníky, ale také na civilní obyvatelstvo některých etnických menšin, které vláda obvinila z podpory povstalců. Od té doby jsou obyvatelé Súdánu vystaveni opakovaným útokům, válečným zločinům a rozsáhlému porušování lidských práv, a to od obou zúčastněných stran konfliktu. 

Statisíce civilistů byly zabity a miliony musely opustit své domovy. Mnoho lidí čelilo bezhlavému a krutému bití, sexuálnímu násilí, rabování a vypalování vesnic. V posledních dnech pak opět umírali civilisté v důsledku použití těžkých zbraní v hustě obydlených oblastech. 

„Je ostudné, že lidé v Súdánu stále žijí každý den ve strachu. Všem přeživším, kteří utrpěli porušení nebo zneužití lidských práv, musí být poskytnuta účinná náprava a odškodnění. Čas nesmí být překážkou pro nastolení spravedlnosti.“ 

- Tigere Chagutah, regionální ředitel Amnesty pro východní a jižní Afriku 


Súdánská vláda přitom nespolupracuje dostatečně s Mezinárodním trestním soudem při vyšetřování těchto zločinů, včetně předání bývalého prezidenta Umara al-Bašíra a dalších osob podezřelých z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti do Haagu. I kvůli tomu se civilisté v Súdánu ocitají v nekonečných cyklech ozbrojených útoků, dalších závažných zločinů a zneužívání.

Porušené dohody 


Súdánské vládní síly, na vládu napojené milice i příslušníci RSF mají za posledních 20 let na svědomí mnoho útoků přímo cílených na civilisty. V roce 2016 Amnesty International dokonce zdokumentovala, jak vládní síly použily chemické zbraně proti obyvatelstvu v dárfúrské oblasti Jebel Mara. 

V roce 2019 byl sesazen bývalý prezident al-Bašír, jeden z hlavních podezřelých z páchání válečných zločinů. Kompromis o rozdělení státní moci mezi vojenské a civilní představitele vedl následně k vytvoření přechodné vlády. I za jejího fungování ale násilí pokračovalo, a to i navzdory mírové dohodě podepsané v roce 2020. 

V prosinci 2022 podepsali civilní představitelé a armáda tzv. rámcovou dohodu o vytvoření nového dvouletého přechodného civilního orgánu. Dohoda zaváděla odpovědnost za zločiny podle mezinárodního práva jako obecnou zásadu a pověřovala přechodnou autoritu, aby zahájila nový proces zaměřený na zajištění spravedlnosti pro oběti a pohnání pachatelů závažných zločinů k odpovědnosti. 

Amnesty International vyzývá všechny strany, aby zajistily ochranu civilistů a bezpečný průchod humanitární pomoci. Apeluje také na mezinárodní společenství – zejména OSN a Radu míru a bezpečnosti Africké unie – aby zvýšilo úsilí vedoucí k tomu, že osoby odpovědné za zločiny spáchané v Dárfúru budou čelit spravedlnosti. Amnesty vyzývá také Radu bezpečnosti OSN, aby zajistila pokračování a dodržování zbrojního embarga v oblasti.

Aktuální petice

  Česká republika

Amnesty vyzývá vládu a parlament: Zpřísněte zbraňovou legislativu v České republice!

Když střelné zbraně skončí v nezodpovědných rukou, může to znamenat katastrofu. České zákony, které regulují získávání zbraní, jsou přesto jedny z nejmírnějších v Evropě. V ČR se za posledních patnáct let odehrály již čtyři masové střelby, a je proto nejvyšší čas, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zabývali tím, kdo má přístup ke zbraním a za jakých podmínek. Zatím je tato debata vedena převážně směrem k deregulaci nabývání a držení zbraní. Podepište petici a pojďte to změnit!

 

Aktuální počet podpisů: 237 Náš cíl: 5000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...