© Halil Kahraman via Getty Images

Svět: Výzva pěti jihoevropských států zdůrazňuje nutnost zbavit se fosilních paliv

  Článek

publikován 1.9.2023

Prezidenti pěti jihoevropských zemí – Itálie, Řecka, Portugalska, Malty a Slovinska – vyzývají k přijetí naléhavých opatření k řešení klimatické krize. Jejich země v poslední době čelí úmorným vlnám veder, záplavám i ničivým požárům.

Hlavy pěti jihoevropských zemí přichází s touto výzvou po nejteplejším červenci, jaký byl kdy zaznamenán. Klimatická krize je navíc i krizí lidských práv a poškozuje mimo jiné právo na život, zdraví, potraviny, bydlení, důstojnou práci a zdravé životní prostředí. 

Světoví lídři mají příležitost podpořit rychlé ukončení spalování fosilních paliv na klíčovém klimatickém summitu COP28. Ten se uskuteční koncem tohoto roku v Dubaji. 

„Řešení klimatické krize nespočívá ve vzdálených technických řešeních s nejistými výsledky, jako je například zachycování, ukládání a odstraňování uhlíku, které prosazuje lobby fosilních paliv a které by mohlo tomuto průmyslu umožnit pokračovat v téměř nekontrolovaném využívání fosilních zdrojů,“ 

- Marta Schaaf, ředitelka programu Amnesty International pro klima, ekonomickou a sociální spravedlnost a odpovědnost podniků

I další středomořské země, včetně oblastí Blízkého východu a severní Afriky, rovněž zažily spalující teploty. Při nedávných lesních požárech v Alžírsku pak zemřelo více než 30 lidí. Středomořský region bude pravděpodobně patřit k oblastem nejvíce postiženým globálním oteplováním, pokud nebudou naléhavá klimatický opatření přijata. Podle OSN se otepluje o 20 % rychleji, než je celosvětový průměr. V této oblasti žije více než 500 milionů lidí. 

„Skutečné řešení škod, které průmysl fosilních paliv působí lidem na světě a ekosystémům, na nichž jsou závislí, vyžaduje rychlé ukončení využívání fosilních paliv a moratorium na rozvoj nových zdrojů fosilních paliv. Ještě není pozdě jednat, ale náklady na lidskou nečinnost se rychle zvyšují,“ vyzvala Marta Schaaf světové lídry k akci. 

Klimatické extrémy se letos vyskytly i v dalších částech světa. Přívalové srážky a záplavy zasáhly několik oblastí Číny, vlny veder neustále spalovaly jihozápad USA a abnormálně vysoké zimní teploty zasáhly i části jižní polokoule.

Škody, ke kterým již došlo, musí být napraveny, a to i prostřednictvím účinných zdrojů fondu pro krytí ztrát a škod do konce tohoto roku. Bohaté státy, které mají historicky větší podíl na emisích skleníkových plynů, by také měly podstatně zvýšit své příspěvky na klimatickou adaptaci zemí s nižšími příjmy. Mnohé z nich již nyní platí vysokou cenu za klimatickou krizi, ke které přispěly jen velmi málo.


Aktuální petice

  Rusko

Ukrajinský lidskoprávní aktivista válečným zajatcem Ruska. Pomůžete Maksymovi Butkevyčovi?

Maksym Butkevyč se jako dobrovolník přidal k ukrajinské armádě, aby bránil svoji vlast. V červenci 2022 se stal ruským válečným zajatcem. Od té doby je odstřižen od světa a ruská média proti němu vedou očerňovací kampaň. V březnu 2023 byl odsouzen v nespravedlivém soudním procesu k třinácti letům vězení za údajné válečné zločiny. Podepište petici a připojte se k boji za jeho okamžité propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 2311 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...