©AFP via Getty Images

Mezinárodní soudní dvůr projednává, zda Izrael páchá genocidu

  Článek

publikován 12.1.2024

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu projednává podnět Jihoafrické republiky, podle nějž Izrael porušuje mezinárodní právní úmluvy a páchá v Gaze genocidu. Toto soudní řízení může zásadně přispět k ukončení humanitární katastrofy v Pásmu Gazy, stejně jako k větší ochraně palestinských civilistů.

Podle žádosti podané soudu Jihoafrickou republikou naplňují činy Izraele vůči Palestincům v Gaze, započaté po útoku Hamásu, charakteristiky genocidy. Stát ve zmiňované žádosti naléhavě žádá Mezinárodní soudní dvůr, aby nařídil „předběžná opatření“ na ochranu palestinského lidu v Gaze, mimo jiné tím, že vyzve Izrael, aby okamžitě zastavil vojenské útoky, které „představují nebo vedou k porušování Úmluvy o genocidě“, a rovněž ukončil nucené vysídlování a kolektivní trestání obyvatelstva Gazy.

Úvodní slyšení se uskuteční na Mezinárodním soudním dvoře v Haagu 11. a 12. ledna.

Amnesty International dosud s jistotou neurčila, že dění v Gaze představuje genocidu. Nelze však přehlížet alarmující varovné signály, a to zejména děsivé množství civilních obětí – během pouhých tří měsíců bylo zabito více než 23 000 Palestinců a dalších 10 000 se pohřešuje pod troskami a je považováno za mrtvé. Stupňuje se také nelidská a rasistická rétorika vůči Palestincům ze strany některých izraelských vládních a vojenských představitelů. K tomu všemu pokračuje nezákonné obléháním Gazy ze strany Izraele, které odřízlo nebo výrazně omezilo přístup tamního civilního obyvatelstva k vodě, potravinám, lékařské pomoci i palivu a způsobuje nezměrnou humanitární katastrofu.

„Masovému lidskému utrpení, devastaci a ničení, jehož jsme v Gaze svědky každou hodinu, není konec. Riziko, že se Gaza promění z největšího vězení pod širým nebem na světě v obří hřbitov, se zdrcujícím způsobem zhmotňuje přímo před našima očima," 


- Agnès Callamard, generální tajemnice Amnesty International


Vzhledem k tomu, že Spojené státy nadále využívají svého práva veta, aby zablokovaly výzvu Rady bezpečnosti OSN k příměří, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti jsou v Gaze na denním pořádku a riziko genocidy je reálné. Před „připravovanou genocidou“ na okupovaných palestinských územích, a zejména v Gaze, navíc už 16. listopadu loňského roku varovala skupina odborníků OSN.

Podle Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948 mají přitom všechny státy právní povinnost jednat, tak aby páchaní genocidy zabránily. Mezinárodní soudní dvůr navíc dříve určil, že tato povinnost se řídí podle zvykového práva. To znamená, že povinnost předcházet genocidě je závazná pro všechny státy světa, a to i pro ty, které nejsou smluvními stranami zmiňované úmluvy. 

„Je těžké přeceňovat rozsah devastace a ničení, které v Gaze v posledních třech měsících nastalo. Velká část severní Gazy byla zničena a nejméně 85 % obyvatel Pásma Gazy je nyní vnitřně vysídleno. Mnozí Palestinci i odborníci na lidská práva to považují za součást izraelské strategie, jejímž cílem je učinit Gazu „neobyvatelnou“. K tomu se přidávají znepokojivá prohlášení některých izraelských představitelů, kteří obhajují nezákonnou deportaci nebo násilný přesun Palestinců mimo Gazu, a odporné používání dehumanizující rétoriky,“ doplnbila Agnès Callamard.

„Prošetření jednání Izraele Mezinárodním soudním dvorem je proto zásadním krokem k ochraně životů Palestinců, k obnovení důvěry a důvěryhodnosti v univerzální uplatňování mezinárodního práva a k vytvoření cesty ke spravedlnosti a odškodnění obětí,“ shrnula.

Důkazy genocidy

Genocida je definována jako soubor činů spáchaných s „úmyslem zcela nebo zčásti zničit určitou skupinu“, kterou spojuje například národnost, etnicita, náboženství nebo rasová příslušnost.

Předběžná opatření požadovaná Jihoafrickou republikou zahrnují výzvu Izraeli, aby upustil od dosavadního jednání podle článku II Úmluvy o genocidě, včetně „zabíjení příslušníků cílené skupiny“ a „úmyslného utváření takových životních podmínek této skupiny, které mají vést k jejímu úplnému nebo částečnému fyzickému zničení“. Vyzývá proto Izrael, aby zabránil nucenému vysídlování Palestinců a znemožňování přístupu k potravinám, vodě, humanitární pomoci a zdravotnickému materiálu. 

Žádost Jihoafrické republiky u Mezinárodního soudního dvora se odvolává na důkazy shromážděné organizací Amnesty International, které dokumentují možné válečné zločiny a další pravděpodobné porušení mezinárodního práva ze strany izraelských sil při intenzivním bombardování Gazy, včetně přímých útoků na civilisty a civilní objekty, nerozlišujících a dalších nezákonných útoků, nuceného vysídlování civilistů a kolektivního trestání civilního obyvatelstva. Cituje také výzkum Amnesty International, který zdůrazňuje, že izraelský systém nadvlády a útlaku Palestinců se rovná apartheidu.

Amnesty International rovněž odsuzuje válečné zločiny spáchané Hamásem a dalšími ozbrojenými skupinami 7. října, včetně braní rukojmích a úmyslného zabíjení civilistů, a jejich pokračující nerozlišující raketové útoky.

Organizace opakovaně vyzývá k vyšetření porušování mezinárodního práva všemi stranami a k okamžitému trvalému příměří, k propuštění všech zbývajících civilních rukojmích zadržovaných ozbrojenými skupinami v Gaze, k propuštění Palestinců svévolně zadržovaných Izraelem a k ukončení nezákonného a nelidského obléhání Gazy ze strany Izraele.

Aktuální petice

  Česká republika

Amnesty vyzývá vládu a parlament: Zpřísněte zbraňovou legislativu v České republice!

Když střelné zbraně skončí v nezodpovědných rukou, může to znamenat katastrofu. České zákony, které regulují získávání zbraní, jsou přesto jedny z nejmírnějších v Evropě. V ČR se za posledních patnáct let odehrály již čtyři masové střelby, a je proto nejvyšší čas, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zabývali tím, kdo má přístup ke zbraním a za jakých podmínek. Zatím je tato debata vedena převážně směrem k deregulaci nabývání a držení zbraní. Podepište petici a pojďte to změnit!

 

Aktuální počet podpisů: 93 Náš cíl: 5000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...