Vlastnictví zbraně je privilegium, ne právo

  Článek

  Česká republika publikován 20.6.2024

Česko: čtyři masové střelby za posledních 15 let, 1 milion střelných zbraní. Když končí v nezodpovědných rukou, může to způsobit tragédii.

Půl roku po masové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy stále Česku chybí legislativa, která by výrazně snížila riziko, že se podobné činy budou opakovat.  Vláda sice zavedla dílčí změny, zákony, které u nás regulují získávání střelných zbraní, jsou přesto jedny z nejmírnějších v Evropě. Přístup ke zbraním je u nás v mnoha ohledech jednoduchý a hrozí tak, že budou zneužity k páchání trestné činnosti.  

Debata se ale přesto zatím vede spíš směrem k deregulaci. Amnesty proto vyzývá vládu a parlament, aby se podívaly na pravidla pro získávání střelných zbraní skrz optiku lidských práv a zajistily, že bude riziko zneužití co nejmenší. 

Zbrojní průkaz mají v Česku asi 3 % obyvatel, držených zbraní je přesto přes milion. Čtyřikrát víc než třeba v Polsku. Průměrně má v ČR každý držitel zbrojního průkazu více než 3 zbraně. Podle statistik si je nejvíce vlastníků pořizuje na sebeobranu, tj. za účelem „ochrany zdraví, života nebo majetku“. Na rozdíl od mnoha jiných zemí ale nemusí žadatelé účel sebeobrany nijak prokazovat. Jakmile splní zákonné podmínky, zbrojní průkaz dostanou automaticky.   

Podle statistik násilná kriminalita v Česku v posledních letech neklesá, ale roste. Šíření střelných zbraní má neúměrný dopad na ženy a dívky, které jsou nejčastěji obětmi domácího násilí. Zneužívání střelných zbraní má závažné dopady na jednotlivce, rodiny i komunity a může vést k porušování práv na život a bezpečnost. 

„Amnesty se obává, že deregulace nabývání a držení zbraní může mít závažné dopady na základní lidská práva. Nevoláme po zákazu vlastnit zbraně, mírná česká zbraňová legislativa ale upřednostňuje malou skupinu obyvatel, která zbraně vlastní, před ohroženou většinou. Podle mezinárodních závazků má přitom stát povinnost chránit životy obyvatel před zneužitím střelných zbraní. A to se bez efektivní regulace neobejde,“ 


zdůrazňuje David Chytil, expert Amnesty International ČR na problematiku zbraní  


„Mezinárodní výzkumy jasně ukazují, že regulace zbraní má pozitivní výsledky. Z analýzy, která srovnávala 130 studií z 10 zemí, vyplývá, že zavedení přísnějších zbraňových zákonů vedlo ke snížení́ počtu úmrtí střelnou zbraní. Vnímáme jako velice důležité, aby tato fakta byla v debatě o zbrojní legislativě v Česku slyšet. V posledních letech tento úhel pohledu chybí a dochází tak k oslabení regulace,“ upozorňuje Chytil. 

Po poslední tragické střelbě na filozofické fakultě ustavilo Ministerstvo vnitra expertní skupinu, která se bude zabývat návrhy na změnu zbrojní legislativy tak, aby se minimalizovalo riziko zneužití střelných zbraní. Amnesty je členem této skupiny a budeme prosazovat hlavně

  • Znovuzavedení zkoumání důvodu, z jakého si člověk žádá o zbrojní průkaz. Žádost o zbrojní průkaz na sebeobranu by měla být dostatečně opodstatněná. 

  • Zavedení opatření ke snížení rizika zneužití střelných zbraní v kontextu domácího násilí. Minulost páchání domácího násilí by měla být dostatečným důvodem pro neudělení/odebrání zbrojního průkazu. Zbraně by měly být automaticky odebrány vykázané osobě. 

  • Zvážení dalších dílčích opatření, jako například zvýšení věkové hranice pro získání zbrojního průkazu, limitování počtu zbraní a zkrácení platnosti zbrojního průkazu na sebeobranu nebo zvážení zavedení psychologických testů. 

  • Zbavení české legislativy ideologických formulací, které jsou z právního hlediska nadbytečné a zavádějící a slouží pouze jako záminka k oslabení regulace držení zbraní (např. vypuštění práva bránit se i zbraní v Listině základních práv a svobod a vypuštění práva držet a nosit zbraň v zákoně o zbraních a střelivu).  

Další informace, detaily a čísla najdete na našem webu.


Aktuální petice

  Česká republika

Amnesty vyzývá vládu a parlament: Zpřísněte zbraňovou legislativu v České republice!

Když střelné zbraně skončí v nezodpovědných rukou, může to znamenat katastrofu. České zákony, které regulují získávání zbraní, jsou přesto jedny z nejmírnějších v Evropě. V ČR se za posledních patnáct let odehrály již čtyři masové střelby, a je proto nejvyšší čas, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zabývali tím, kdo má přístup ke zbraním a za jakých podmínek. Zatím je tato debata vedena převážně směrem k deregulaci nabývání a držení zbraní. Podepište petici a pojďte to změnit!

 

Aktuální počet podpisů: 238 Náš cíl: 5000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...