Haiti: sexuální násilí se stupňuje

  Článek

Moje tělo moje práva publikován 19.1.2011

Ničivé zemětřesení, které zasáhlo Haiti v lednu 2010, bylo jednou z nejrozsáhlejších a nejzávažnějších přírodních katastrof uplynulých dekád. Vyžádalo si 230 000 mrtvých, 300 000 zraněných a téměř 2 miliony obyvatel zdevastovaného hlavního města a přilehlých oblastí připravilo o přístřeší.

Haiti, November 12, 2010

Rok po katastrofě ovšem stále více než milion lidí žije v děsivých podmínkách v celkem 1300 nouzových táborech, postavených na ruinách Port-au-Prince a na jihu země. Ženy a dívky zde čelí nepřetržité hrozbě sexuálního násilí ze strany ozbrojených mužů. Řada těchto žen přišla během zemětřesení o své příbuzné, mnoho dětí a dívek se stalo sirotky. Vůči brutálním útokům jsou o to víc zranitelní také proto, že jim jejich provizorní přístřešky proti útočníkům neskýtají žádnou ochranu. Pro agresory není problém stany rozřezat a zaútočit. Dalším častým způsobem útoku je vyhlédnutí oběti na cestě na toaletu.

Sexuální násilí bylo na Haiti vysoce rozšířené už před zemětřesením, nicméně následky katastrofy tento problém ještě vyostřily. Eskalaci násilí od počátku nahrává celospolečenský chaos, ostatně zemětřesením byly poničeny i místní policejní stanice a soudní dvory. Během prvních 150ti dnů po zemětřesení tak zaznamenali místní aktivisté více než 250 případů znásilnění, ke kterým došlo v 15ti táborech. Od té doby se na místní podpůrné organizace obrací nové oběti znásilnění téměř každý den. Tato situace se díky naprosté beztrestnosti pachatelů stále zhoršuje.

Reakci místních úřadů na tuto situaci hodnotí Amnesty International jako zcela neuspokojivou. Oběti sexuálního násilí mají totiž jen mizivé vyhlídky na dosažení spravedlnosti a potrestání viníků. V této atmosféře ztrácejí ženy odvahu hlásit další napadení a cítí se ponechány na pospas situaci. Amnesty International důrazně připomíná, že ochrana žen v nouzových táborech představuje zcela opomenutou složku humanitární pomoci. Účinný plán pomoci při takto rozsáhlé humanitární katastrofě přitom musí zahrnovat i ochranu obětí před sexuálním násilím. Při hledání řešení současné situace na Haiti je rozhodně nutno přihlížet k názorům obyvatel provizorních táborů.

Amnesty International apeluje na haitskou vládu, aby podnikla rázné kroky, které by sexuálnímu teroru zamezily. Zajištění bezpečí žen a dívek v nouzových táborech musí vláda zohlednit jako prioritu. Ochrana ženských práv musí být ve středu zájmů úsilí o rekonstrukci země, financovaného mezinárodním společenstvím.

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3033 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...