Chudobu nevyřeší jen peníze, musíme změnit přístup

  Článek

Moje tělo moje práva publikován 16.10.2009

Amnesty International apeluje na světové politiky a lídry, aby změnili přístup k problému chudoby. Potírání chudoby se totiž dosud omezovalo pouze na finanční stránku problému. Nezbytnou součástí boje proti chudobě se přitom musí stát ochrana lidských práv.

“Chudoba je největší lidskoprávní krizí současného světa,” uvedla Irene Khan, generální tajemnice Amnesty International u příležitosti vydání své nové knihy Unheard Truth: Poverty and Human Rights (Opomíjená pravda: Chudoba a lidská práva).Globální epidemie chudoby odolává snahám o řešení zejména proto, že o ní stále uvažujeme jako o problému ekonomickém, jehož řešením je zahraniční rozvojová pomoc a investiční zásahy. “Chudoba neznamená jen nedostatek materiálních zdrojů, ale často také diskriminaci, státní represe, korupce a násilí. Tyto problémy nevyřešíme jen tím, že zvýšíme příjmy obyvatel nebo finanční pomocí. Například mateřskou úmrtnost v Africe nesníží jen výstavba nových porodnic, pokud zároveň neposílíme postavení žen ve společnosti. Podobně otevření nových škol ještě neznamená, že je budou moci navštěvovat i dívky.“Boj proti chudobě představuje podle Irene Khan nejdůležitější úkol naší generace. Šanci na její vymýcení spočívá v posílení ekonomických, sociálních a kulturních práv, jako jsou dostupná zdravotní péče, vzdělání a důstojné bydlení, stejně jako práv občanských a politických. Právě odpírání těchto práv často udržuje lidi v bídě.Amnesty International proto vyzývá k přehodnocení naší diskuse o chudobě – posun kupředu nastane jen za předpokladu, že ji budeme vnímat také jako důsledek odpírání lidských práv. Lidé žijící v chudobě sice postrádají materiální zdroje, ale více než je postrádají možnost rozhodovat o svých vlastních životech.

Další informace o knize:

Spoluautorem knihy je kanadský odborník David Petrasek, jehož otec opustil Československo po převzetí moci komunisty roku 1948. Petrasek se věnuje oblasti lidských práv, humanitární pomoci a řešení konfliktů. Během své kariéry pracoval v Amnesty International, Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, nyní je nezávislým konzultantem a ředitelem strategické sekce Centra pro humanitární dialog.Kniha se v deseti kapitolách zabývá tématy svobody, diskriminace, pasti chudoby, mateřské úmrtnosti, slumů, zodpovědnosti firem a zákonného zajištění práv. Knihu lze objednat na stránkách www.unheardtruth.com, na nichž jsou rovněž úryvky textu v anglickém znění.

Problém chudoby v číslech:

963 milionů lidí jde každou noc spát o hladu1 miliarda lidí žije ve slumech1 žena umírá každou minutu kvůli komplikacím v těhotenství a při porodu1,3 miliardy lidí nemá přístup k základní lékařské pomoci2,5 miliardy lidí žije v nedostatečných hygienických podmínkách20 000 dětí denně zemře v důsledku těchto podmínekVůči chudobě není imunní žádná země na světě

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3013 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...