Jordánsko: pomocnice v domácnosti nebo otrokyně?

  Článek

Moje tělo moje práva publikován 30.10.2008

V málokteré ze zemí dochází tak často ke zneužívání pomocnic v domácnosti jako v Jordánsku. V současné době v jordánských domácnostech pracuje přes 40 000 žen ze zemí jižní a jihovýchodní Asie, převážně z Indonésie, Malajsie a Filipín.

Podle nejnovější zprávy Amnesty International (AI) mnoho z těchto žen, které jsou důležitou složkou místní ekonomiky, ale zároveň základním zdrojem příjmu svých rodin v zemi původu, je svými zaměstnavateli izolováno od okolního světa a zneužíváno.

Mnohé z pomocnic v domácnosti pracují až 19 hodin denně bez nároku na dovolenou či volné víkendy. Je jim odpírána svoboda pohybu, mnohdy jsou zadržovány v domě, který nesmějí opustit. Nezřídka mohou být fyzicky, psychicky i sexuálně zneužívány. Zaměstnavatelé je často drží i po vypršení pracovní smlouvy a odpírají jim vyplacení mzdy.

„Pokaždé když odešli z domu, mě zamkli uvnitř,“ říká 27letá žena původem z Filipín, jejíž křestní jméno začíná písmenem T. Této ženě nebyla vyplacena více jak roční mzda. Po té, co se rozhodla utéct, si při skoku z okna zlomila nohu. Následně jí její zaměstnavatel obvinil z krádeže. S pomocí filipínského velvyslanectví nyní žádá o odškodnění u soudu.

Mnozí zaměstnavatelé své zaměstnance drží v domě nedobrovolně. Jejich víza a pracovní povolení tak často přesáhnou určenou lhůtu. Kvůli pokutám za překročení doby pobytu je v Jordánsku nyní uvězněno přes 14.000 žen.

Jordánské ministerstvo práce sice na žádost Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen novelizovalo Zákoník práce, provedené změny jsou však nedostatečné. Zatím například nedošlo k zřízení inspekcí, které by podmínky zaměstnání kontrolovaly přímo v domácnostech. Rovněž personální agentury, které práci zprostředkovávají a často se na porušování práv zaměstnanců přímo podílejí, se nemusejí obávat sankcí.

Jordánská vláda ratifikovala několik mezinárodních smluv, které slibují ochranu lidí všech lidí včetně Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen či Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Z nejnovější zprávy AI jasně vyplývá, že Jordánská vláda není schopna dostát svým závazkům a ochránit migrující pracovníky před zneužívání, protože místní zákony a policie jim tuto ochranu nedokáže zaručit.

Amnesty International při zveřejnění své zprávy vyzvala jordánskou vládu, aby situaci v zemi začala řešit.

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3013 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...