TURECKO

V roce 2018 hostilo Turecko kolem 4 milionu uprchlíků. Většina z nich – okolo 3,6 milionů – je ze Sýrie, ale tato země hostí i zhruba 400 000 žadatelů o azyl a uprchlíků z jiných zemí: převážně Íránce a Afghánce a velký počet Iráčanů, Somálců a Palestinců. Navzdory povšechně vstřícným postojům k uprchlíkům představuje takové velké číslo značnou zátěž pro vznikající turecký azylový systém a jeho možnosti zajištění základních potřeb uprchlíků.

Během let 2014 a 2015 se téměř milion lidí přesunulo z Turecka do zemí Evropské unie (EU) cestami přes moře a pevninu. Tváří v tvář neexistujícím možnostem dostat se do EU bezpečným a legálním způsobem lidé riskovali životy při nelegálních cestách na moři či na pevnině z Turecka do Řecka. Tisíce  se utopily při pokusu dostat se do bezpečí. Ke konci roku 2015 začalo množství členských států EU s Tureckem vyjednávat o kontrole migrace. Tato vyjednávání vyvrcholila v březnu 2016 v podobě dohody známé jako Dohoda EU-Turecko. Podle ní „všichni nelegální migranti přecházející z Turecka na řecké ostrovy budou od 20. března 2016 navráceni do Turecka.“ Výměnou slíbila EU: a) přesídlit jednoho syrského uprchlíka z Turecka do EU na oplátku za každého syrského uprchlíka navráceného z Řecka do Turecka do maximálního počtu 72 000 lidí; b) poskytnout až 6 miliard EUR (zhruba 6,7 miliard USD) na „Facility for Refugees in Turkey“ (zařízení pro uprchlíky v Turecku, pozn. red.); c) poskytnout bezvízové cestování tureckým státním příslušníkům; a d) obnovit pozastavená vyjednávání o vstupu Turecka do EU.  

Tvůrci Dohody EU-Turecko předpokládají, že Turecko je bezpečným místem, kam se mohou žadatelé o azyl a uprchlíci navrátit. Výzkum Amnesty International v roce 2015 a 2016 nicméně prokázal, že tomu tak není. Turecko porušilo princip non-refoulement - zákaz navracení  lidí do zemí, kde jim hrozí vážná porušování lidských práv – posíláním lidí zpět do Afghánistánu, Iráku a Sýrie, kde jim hrozí přímé ohrožení života.  Turecko navíc neposkytuje žadatelům o azyl a uprchlíkům na svém území efektivní ochranu a jeho kapacity podporovat velký počet uprchlíků a žadatelů o azyl jsou velmi omezené. Respektování lidských práv se v zemi zhoršilo tím, že vláda zareagovala na neúspěšný pokus o převrat 15. července 2016 vyhlášením mimořádného stavu a zahájením bezprecedentního omezení svobody slova, shromáždění a sdružování. Od Řecka se nicméně navrácení lidí do Turecka v rámci Dohody EU-Turecko stále očekává.  

Zdroj: https://www.amnestyusa.org/files/media_version._tackling_the_global_refugee_crisis_final.pdf

Další zdroje: https://reliefweb.int/report/turkey/unicef-turkey-humanitarian-situation-report-29-1-31-january-2019

Related stories

10.7.2020

Euractiv: Uprchlíci, Turecko a unijní peníze


8.7.2020

13 otázek a odpovědí k relokaci dětí bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů do Česka

Základní informace jasně a stručně v sérii dotazů a odpovědí na ně.


16.4.2020

Hromadné protesty jako naděje pro Evropu, kde dochází k podrývání práv a soudní nezávislosti

Rok 2019: Vlády v Evropě a Střední Asii hledaly způsoby, jak narušit nezávislost soudnictví, aby se vyhnuly odpovědnosti.


25.4.2019

Rozdrobení jednoho kontinentu

Vhled do historie uprchlické krize.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...