Řecko: Nelidská azylová opatření ohrožují životy

Represivní opatření, která přijímají řecké úřady, aby zabránily lidem na útěku ve vstupu do země, jsou zradou řeckých lidskoprávních závazků a ohrožují životy lidí, kteří uprchli před násilím.

V neděli, po setkání Řecké národní bezpečnostní rady, oznámily úřady, že dočasně pozastaví registraci žádostí o azyl lidí, kteří do země vstoupí. Toto opatření bude spojeno s okamžitým návratem bez registrace nových příchozích, pokud je návrat do jejich země původu „možný“. Není však jasné, jak řecké orgány v této souvislosti interpretují slovo „možné“.

Ředitelka Amnesty International pro evropské instituce Eve Geddiová řekla: „Každý má právo požádat o azyl. Deportace lidí bez řádného azylového řízení  může znamenat, že je pošlete zpět do hrůz války nebo je vystavíte vážnému porušování lidských práv, čímž porušíte základní zásadu non-refoulement – tedy nenavracení lidí do zemí, kde jim hrozí vážné nebezpečí.

Bezohledná opatření, která řecké orgány přijímají, jsou hrubým porušením práva EU a mezinárodního práva a ohrožují lidské životy. Lidé, kteří hledají azyl, jsou opět využíváni jako vyjednávací žetony v bezcitné politické hře.“

Řecko také oznámilo, že od teď budou jeho ozbrojené síly provádět cvičení s ostrými náboji poblíž pozemní hranice Evros a Egejského moře. Na turecké pozemní a mořské hranici se od doby, kdy turecké úřady dne 28. února oznámily, že už nebudou lidem bránit v přechodu, shromáždily tisíce lidí.

Podle zpráv dorazily tisíce lidí  na hranice Turecka s Řeckem. Od minulého čtvrtka byly hlášeny střety mezi řeckou policií a lidmi na pozemní hranici, přičemž policie použila nadměrnou sílu a  namířila slzný plyn do davů, které zasáhla bez rozlišení, aby jim zabránila v přechodu do Řecka.

Mezitím se počet příchozích na řeckých ostrovech zvýšil a v neděli, podle zpráv, místní obyvatelé Lesbu zabránili v zakotvení  lodi u břehu. Zaútočili také na aktivisty a auta dobrovolníků a novinářů. Amnesty naléhá na řecké orgány, aby přijaly veškerá možná opatření na ochranu lidí na útěku přicházejících do jejich země.

„Řecko se musí vyhnout použití nadměrné síly a zajistit, aby pátrací a záchranné operace mohly na moři fungovat. Lidé, kteří v Řecku hledají azyl, by neměli být považováni za zločince nebo za bezpečnostní hrozbu“ uvedla Geddiová.

„Členské státy EU musí také daleko více sdílet odpovědnost za žadatele o azyl přicházející do Turecka, a to jak prostřednictvím finanční podpory, tak zajištěním bezpečných a legálních cest pro ty nejzranitelnější do Evropy. Evropská komise musí také akutně koordinovat jakoukoli podporu, která může být od Řecka a Bulharska požadována, aby zajistila, že žadatelé o azyl budou mít přístup k férovému azylovému řízení,“ uzavřela.

Related stories

24.3.2020

Platforma pro sociální bydlení: Opatření pro ochranu osob bez domova


26.3.2020

MAĎARSKO: NEOMEZENÉ PRAVOMOCE NEJSOU VŠELÉK!

Amnesty varuje před prodloužením stavu nouze na neomezenou dobu, kterým si Maďarská vláda zajistila bianco šek na řízení státu pomocí dekretů. Bez Parlamentu.


6.1.2020

Bojiště, která definovala zápas o lidská práva v uplynulém desetiletí

Od povstání napříč arabským světem a vzestupu globálních protestních hnutí až po obnovu politiky nenávisti a obav ze zneužívání technologie a sledování. Uplynulá dekáda otevřela nové hranice v boji za naše práva.


15.3.2019

Amnesty vyjadřuje podporu školní stávce za klima

Ignorování klimatických změn může vést k nejhoršímu porušování lidských práv v historii.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...