Maďarsko: Mezníkový rozsudek odmítá diskriminační a neopodstatněná omezení pro nevládní organizace

Soudní dvůr EU shledal, že maďarské právní předpisy o „zahraničním financování“ porušují zákon Evropské unie.

Soudní dvůr EU (CJEU) prohlásil, že maďarské právní předpisy o „zahraničním financování“ jasně porušují zákon EU tím, že ukládají diskriminační a neopodstatněná omezení na financování občanských organizací osobami sídlícími mimo zemi, což je v rozporu s volným pohybem kapitálu. Navíc, že tato omezení porušují právo na svobodu sdružování, práva na respektování soukromého a rodinného života a na ochranu osobních údajů.

Reagujíc na rozhodnutí nejvyššího soudu Evropské unie, že maďarský zákon o „zahraničním financování“ z roku 2017 porušuje zákon EU, ředitel maďarské  Amnesty, Dávid Vig, řekl:

Toto, svým významem mezníkové  rozhodnutí,  uštědřuje ránu maďarským orgánům v jejich úsilí  o stigmatizaci a podkopání organizací občanské společnosti, které kritizují vládní politiku.

Zákon požadující, aby se nevládní organizace označovaly jako financované ze zahraničí, nikdy nebyl skutečným bojem proti praní peněz a mezinárodnímu terorismu, jak tvrdí maďarská vláda. Místo toho je to nehorázný pokus o umlčení kritických hlasů a odepření veřejné podpory organizacím bojujícím za lidská práva, spravedlnost a rovnost.

Je nezbytné, aby maďarský Ústavní soud nyní rychle jednal, aby obnovil svůj přezkum tohoto represivního zákona, který by měl být anulován co nejdříve."

POZADÍ

Zákon o transparentnosti organizací financovaných ze zahraničí donutil nevládní organizace, dostávající přímé nebo nepřímé financování ze zahraničí v hodnotě více než 20 815 EUR, aby se zaregistrovaly jako „organizace financované ze zahraničí,“ a aby tento claim umístily na každé publikaci a na svých webových stránkách.

Dvacet tři organizací občanské společnosti, na které má zákon největší dopad -  mezi nimi Amnesty International Maďarsko - se obrátilo na maďarský Ústavní soud s požadavkem o přezkum. Soudní dvůr však pozastavil řízení až do vynesení rozsudku CJEU.

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ukončuje řízení o nesplnění povinnosti spuštěné Evropskou komisí v létě 2017, odkazujíc Maďarsko k CJEU v prosinci 2017. 23 nevládních organizací rovněž podalo případ u Evropského soudu pro lidská práva. Avšak k dnešnímu dni zůstává nevyřízen.

Related stories

20.5.2020

ČT24: Maďarsko zakázalo úřední registraci změny pohlaví


14.7.2020

Realita translidí v Maďarsku

Transgender aktivistka Ivett popisuje, jak se žije její komunitě v Maďarsku, kde nedávno zpřísnili zákony o genderové identitě.


16.4.2020

Denik.cz: 30 zemí zneužilo současnou pandemii k omezení práv, píše server Vice


26.2.2020

Čína: Knihkupec, který dostal trest 10 let vězení, musí být propuštěn

Absurdní obvinění ze špionáže je výsměch spravedlnosti.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...