AI má obavy o spravedlivý průběh procesu MUDr. Uzunoglua

Mezinárodní centrála Amnesty International (AI) vyzývá české úřady, aby prošetřily procedurální chyby, ke kterým došlo v soudním procesu s někdejším tureckým občanem kurdského původu Yektou Uzunoglem. Ten byl v roce 1994 zatčen na základě svědectví dalšího tureckého občana Göksela Otana, který ho obvinil z únosu a mučení.

Na základě dostupných informací se AI obává, že MUDr. Uzunoglovi bylo odepřeno právo na spravedlivý proces, a to včetně práva být souzen bez zbytečného odkladu. Další nedostatky AI vidí zejména v porušení práva vyslýchat a předvolávat svědky a odepření práva na účinnou obhajobu.AI rovněž vyzývá úřady, aby provedly revizi průběhu této kauzy za účelem odhalení nedostatků v systému trestního soudnictví, které vedly k porušení práva MUDr. Uzunoglua na spravedlivý proces. „Prošetření případu by mělo zároveň sloužit jako prevence podobných selhání v budoucnosti,“ píše AI v dopise zaslaném ministru spravedlnosti ČR.MUDr. Uzunoglu také tvrdí, že byl ve vazbě vystaven fyzickému mučení, trýznění a psychickému teroru. AI proto žádá o podrobné informace, jak české úřady toto tvrzení vyšetřovaly.Další informaceMUDr. Uzunoglu byl obviněn z mučení, přípravy trojnásobné vraždy, nedovoleného ozbrojování a podvodů v obchodní činnosti. Několik svědků, včetně zástupců farmaceutické společnosti Boots a turecké kosmetické společnosti Vepa, stejně jako občanů ČR, potvrdilo MUDr. Uzunoglovi alibi na čas, kdy mělo dojít k mučení. Část obvinění proti Uzunoglovi byla stažena v letech 1995 a 1998. V září 2003 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 4 zastavit trestní stíhání podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod vzhledem k tomu, že tento proces trval nepřiměřeně dlouho. Uzunoglu však proti rozhodnutí podal stížnost, neboť chtěl dosáhnout úplného stažení obvinění.Hlavní slyšení bylo zahájeno v roce 2004. Jeho průběh byl velmi protahován, neboť Otan Göksel, údajná oběť a zároveň svědek případu, se nedostavoval k soudu a policie nedokázala jeho přítomnost zajistit. Konečně, na podzim 2006, Otan Göksel u soudního slyšení uvedl, že Uzunoglu “ho nemučil, ani mučit nemohl, protože nebyl přítomen průběhu mučení.“V průběhu procesu MUDr. Uzunoglovi poskytoval podporu Český helsinský výbor, a to od samého začátku případu v roce 1994. Rovněž Nadace Charty 77 a její prezident František Janouch, stejně jako další osobnosti, vyjadřovaly Uzunoglovi podporu a dávaly najevo obavy z nezákonného průběhu procesu.Mezinárodní standardy pro spravedlivý proces vyžadují, aby obviněná osoba byla souzena bez zbytečných průtahů. Toto právo je zakotveno v článku 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Článek 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod vyžaduje, aby soud záležitost projednal v přiměřené lhůtě. Pokud soudy nedokáží zajistit postup procesu z důvodu jeho zanedbání nebo pokud vyšetřování a proces stagnuje či pokud dokončení konkrétních opatření zabírá nepřiměřeně dlouho času, tento čas je považován za nepřiměřený. Podobně, pokud systém trestního soudnictví brání odpovídajícímu průběhu soudních procesů, může dojít k porušení práva na spravedlivý proces.

Podobné příběhy

29.4.2019

Justice ve Střední Evropě v ohrožení!

Amnesty považuje stav soudnictví v Polsku a Maďarsku za alarmující, může ovlivnit celou Evropu včetně Česka. Ředitel Amensty Mark Martin o tom promluví na Pochodu za nezávislost justice na Staroměstském náměstí.


7.5.2019

Alarmující stav justice v Polsku a Maďarsku je varováním i pro ČR, říká ředitel Amnesty

Projev ředitele Amnesty ČR Marka Martina na demonstraci Za nezávislou justici na Staroměstském náměstí v Praze.


13.5.2019

Alarmující stav justice v Polsku a Maďarsku je varováním i pro ČR, říká ředitel Amnesty

Projev ředitele Amnesty ČR Marka Martina na demonstraci Za nezávislou justici na Staroměstském náměstí v Praze.


23.4.2019

Když se soudci stanou obránci lidských práv

Stav polské justice by měl být varovným signálem pro celou Evropu včetně Česka.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...