Prodej českých zbraní mimo veřejnou kontrolu pokračuje

Přes proklamované úsilí vlády o zpřísnění kontroly obchodu se zbraněmi panuje v České republice stále atmosféra utajování, která znemožňuje účinnou veřejnou kontrolu. Existence "Výroční zprávy o kontrole exportu" ani publikované informace o vládní novele zákona o zahraničním obchodě s vojenským materiálem zatím nedávají naději, že by se na situaci mohlo něco změnit. Demonstrovat to lze na veřejné obchodní soutěži na prodej nadbytečné výzbroje, kterou 30. prosince minulého roku vypsalo Ministerstvo obrany.

V soutěži se nabízí k odprodeji těžká výzbroj: tanky T-72, bojová vozidla pěchoty BVP-1, obrněné transportéry OT-90, raketomety RM-70, samohybné houfnice 2S1 a vz.77 a řada typů tažených děl. Kromě toho je možno zakoupit i útočné pušky Sa-58, minomety ráže 82 mm a několik typů leteckých kanónů a kulometů. Uzávěrka soutěže je 25. ledna. Nabyvateli se stanou soukromé firmy, které vlastní oprávnění k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem podle zákona č.38/1994 Sb.

Podobných veřejných obchodních soutěží proběhlo v minulosti již několik a na trh se díky nim dostaly velké objemy ručních zbraní a munice, včetně protitankových a protiletadlových řízených střel. Nevládní organizace podaly k příslušným ministerstvům několik žádostí ohledně výsledků výběrových řízení, z nichž pouze na jednu (k Ministerstvu vnitra ČR) dostaly odpověď v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Ve třech dalších případech byla po vyčerpání možností správního řízení podána žaloba. Ode dne podání, tj. od 2. května 2003, žaloby leží u Městského soudu v Praze.

Informace o prodaných zbraních by se měly znovu objevit ve chvíli, kdy opustí území České republiky. Aplikace zahraničního obchodu Českého statistického úřadu by totiž měla obsahovat veškeré údaje o vyvezeném zboží. Jenže komodity označené tarifními kódy 87100000 (tanky a obrněná bojová vozidla), 93011100 (samohybné dělostřelecké systémy) a 93012000 (raketomety, plamenomety, granátomety, torpédomety a podobné vrhače) se v Aplikaci nezobrazují. Občan tedy může identifikovat konečného uživatele teprve na základě zprávy poskytnuté Registru konvenčních zbraní OSN, tedy nejdříve na přelomu dubna a května 2006. "Výroční zpráva o kontrole exportu" bude s pravděpodobností hraničící s jistotou publikována později než zpráva poskytnutá Registru.

Česká republika po svém vstupu do Evropské unie uskutečnila řadu problematických vývozů. Některé z nich - například do Alžírska, na Filipíny, do Gruzie, Indonésie, Kolumbie nebo Vietnamu - proběhly v rozporu s Kodexem EU pro vývoz zbraní. V případě exportu vojenské letecké techniky a krátkých ručních zbraní do Čínské lidové republiky dokonce došlo k porušení embarga EU na vývoz zbraní do této země. Amnesty International se vážně obává, že bez zavedení účinné parlamentní a veřejné kontroly obchodu se zbraněmi a bez přesného vymezení kompetencí řady subjektů, které se podílejí na udělování exportních licencí, bude i nadále docházet k vývozům porušujícím mezinárodní závazky České republiky.

Podobné příběhy

23.1.2017

Milion podpisů pro Edwarda!

Děkujeme všem za účast v Maratonu psaní dopisů. Pro Edwarda jsme shromáždili přes 1 milion podpisů a kampaň i po inauguraci nového prezidenta USA pokračuje.


6.12.2016

Soud s Petrem Jaškem pokračuje 12. prosince


29.1.2016

Lucembursko: Mezery v bankovních regulacích umožňují obchod se zakázanými zbraněmi

Kvůli nedostatečným a neúplným regulacím a politikám ohledně financování zbrojního průmyslu je zde malá šance zastavit banky od financování a investování do výroby a převozu mezinárodně zakázaných zbraní a výzbroje. Ty jsou podle nejnovější výzkumné zprávy Amnesty International používány k vážnému porušování lidských práv.


8.6.2016

Egypt: dodávky zbraní porušují Smlouvu o obchodu se zbraněmi a může docházet k jejich zneužití

Prakticky polovina členských států EU nedodržuje výzvu zastavit dodávky zbraní a vojenského materiálu do Egypta, které bylo schváleno Radou EU v srpnu 2013.