I MÉNĚ LETÁLNÍ ZBRANĚ MOHOU ZABÍJET

V roce 1990 schválilo OSN Základní principy použití síly a střelných zbraní příslušníky orgánů činných v trestním řízení.

Zatímco tradiční vojenský materiál je relativně dobře regulován na mezinárodní úrovni, systém kontrol regulující takzvané méně letální zbraně je obzvlášť shovívavý. Pokud jsou méně letální zbraně využity dobře trénovanými a plně odpovědnými příslušníky státních orgánů, pak mají zabránit úmrtí či zranění útočníků, podezřelých a zadržených osob. Stejné prostředky ale mohou za určitých podmínek mít i škodlivé až smrtelné následky, zejména pokud uživatelé přehlíží mezinárodní předpisy a základní lidská práva.

 

Dubnová výzkumná zpráva Amnesty International a nezávislé anglické výzkumné organizace The Omega Research Foundation detailně dokumentuje využití pěti kategorií nástrojů, které bývají nejčastěji zneužity při zajišťování pořádku příslušníky bezpečnostních složek a orgánů činných v trestním řízení. Mezi tyto nástroje patří prostředky omezující pohyb, úderové nástroje, chemické prostředky, elektrické paralyzéry a zejména akustické technologie určené pro potlačení demonstrací a masových protestů.

 

Organizace hodnotí vybrané nástroje z uvedených pěti kategorií z hlediska konkrétních zdravotních následků a rizik, porušování lidských práv a legitimního využití. Dále vyhodnocují přiměřenost existujících regulací a vhodnost využití konkrétních nástrojů ve srovnání s jinými alternativami. Zvažují také zákazy v konkrétních situacích. Mezi kritéria patří zejména odpovědnost za dodržování základních lidských práv. V každém případě by měla být především respektována svoboda shromažďování, zákaz mučení a podrobování krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení či trestu. Zároveň musí fungovat  relevantní kontrolní mechanismy regulující obchod a transfery tohoto materiálu.

 

Z uvedených příkladů tvoří první kategorii různé druhy pout, které omezují pohyb a mohou způsobit škálu zranění, jak v důsledku jejich nošení, tak ze souvisejících pádů způsobených spoutáním rukou, nohou nebo dokonce celého těla v případě židlí znemožňujících pohyb. Vážná zranění, včetně vnitřního krvácení, jsou často způsobena úderovými nástroji, mezi které se řadí například různé typy obušků. V určitých případech může dojít i ke smrtelným zraněním. Vzhledem k tomu, že ne všechny nástroje jsou přesné, což dokumentují například plastové a gumové náboje, existuje riziko zásahu nevinných osob, které je nepřípustné. Spojené využití již zmíněných nástrojů s chemickými prostředky dále podtrhává alarmující následky pro zdraví člověka. Spoutaný jedinec se neubrání zásahu sprejem do očí, davy mohou být atakovány jak náboji, tak chemikáliemi z automatických dávkovačů, které mohou způsobit toxickou otravu či udušení, zvlášť u jedinců se slabým zdravím. Organizace dále upozorňují na omezený výzkum následků elektrických paralyzerů, zejména u omračujících pásků a podobného nositelného vybavení. Zvuková technologie může způsobit ztrátu sluchu, zatímco vodní děla mohou v krajních případech poškodit zrak.

 

Klíčovými problémy jsou zejména nepřesnost nástrojů, přehlížení bezpečnějších alternativ, disproporční následky použití těchto nástrojů, neúplné znalosti zdravotních rizik nebo nedostačující pravidla používání a zneužívání nástrojů ve spojení s nevhodným výcvikem.

 

Pouze v USA a Evropské unii je obchod se zmíněným materiálem regulován a podroben přísnějším omezením ve srovnání s obchodem se standardním vojenským materiálem. V konkrétních situacích, kde mají určité nástroje legitimní a smysluplné využití, doporučují výše zmíněné organizace konkrétní regulace k prevenci jejich zneužití. V případě nových technologií, které nejsou doposud adekvátně testovány, je nutno uskutečnit další výzkum nezávislými experty. V každém případě musí být zakázány nástroje, které nemají legitimní účel a mohou být nahrazeny bezpečnějšími alternativami. Vzhledem k tomu, jak je jednoduché tyto nástroje zneužít, je k obchodu s nimi potřeba přistupovat velmi opatrně a posuzovat pečlivě každý jednotlivý případ.  

Podobné příběhy

20.9.2018

Španělsko: Vláda musí zastavit vývoz zbraní Saúdské Arábii, jinak riskuje spoluvinu na válečných zločinech v Jemenu

Španělská vláda se připravuje na závažné rozhodnutí o tom, zda pozastaví přepravu zbraní a vojenského materiálu do Saúdské Arábie.


14.5.2018

Izrael/Palestina: Střelba v pásmu Gazy poukazuje na nadměrné použití síly ze strany Izraele

Před 70 lety vznikl stát Izrael. USA přesídlily svou ambasádu do Jeruzaléma. Palestinci protestují. Násilí eskaluje.


8.1.2018

Írán: Zastavte tvrdé zákroky a vyšetřete smrt demonstrantů

Íránské úřady musí zajistit právo na pokojný protest, vyšetřovat zprávy o tom, že bezpečnostní síly nezákonně používají střelné zbraně proti neozbrojeným demonstrantům a chránit stovky zadržených před mučením a jiným špatným zacházením.


10.10.2017

Velká Británie: Amnesty odhalila nelegální obchod se zbraněmi s Jižním Súdánem v hodnotě 46 milionů dolarů vyjednaný přímo před očima úřadů

Zpráva zveřejněná dnes Amnesty International odhaluje, jakým způsobem fiktivní firma (tzv. „prázdná skořápka“) z centra londýnského West Endu posloužila jako prostředník v obrovských potenciálních obchodech se zbraněmi do válkou zničeného Jižního Súdánu a dalších zemí, a to díky mezerám v zákonech, které dělají z Velké Británie útočiště pro firmy zapojené do nelegálních převozů zbraní.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...