MPO poprvé zveřejnilo průběžný přehled o vývozu zbraní z Česka. Je ale velmi nekonkrétní.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo přehled exportu vojenského materiálu za první pololetí 2014. Je to jen první krok směrem k větší transparentnosti, přehled totiž obsahuje pouze celkovou hodnotu exportu rozdělenou podle regionů světa. Česká republika se tak sice přidává k nevelké skupině zemí, které zveřejňují údaje častěji než jednou ročně, ale proto, abychom mohli zjistit, jaké zbraně do jakých zemí putovaly, bude potřeba zveřejněné údaje výrazně rozšířit. V této věci zůstáváme v kontaktu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a snažíme se větší otevřenost informací prosadit.

Ratifikací Smlouvy o obchodu se zbraněmi (ATT) v září 2014 Česká republika formálně završila svoji snahu o vytváření mezinárodních standardů v obchodu s vojenským materiálem. I přesto, že se v případě České republiky na národní úrovni nejedná o nijak zásadní právní změny, podpora vytvoření mezinárodního rámce byla z hlediska bezpečnosti a stability ve světě významná.

Vědomí, že politickou zodpovědnost není možné v případě podpory exportu vojenského materiálu ignorovat, lze sledovat i v krocích Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho správní složky - Licenční správy. Právě Licenční správa v uplynulých týdnech poprvé zveřejnila průběžný statistický přehled exportu vojenského materiálu z České republiky za první pololetí 2014. Jedním z cílů, které si Ministerstvo průmyslu a obchodu kladlo při realizaci projektu "Zavedení elektronické licenční správy, reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06394", bylo zvýšení transparentnosti zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Nástrojem bylo mimo jiné zpracování hlášení o využívání licencí k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem v systému ELIS a následně na základě těchto údajů zpracovat přehled o vývozech do jednotlivých regionů uskutečněných v předcházejícím období. Samotné rozhodnutí zveřejnit tato data je možné vnímat jako pozitivní výsledek dlouhodobého procesu, jehož podstata posiluje standardy zodpovědného obchodu s vojenským materiálem.

Ministerstvo tímto krokem zároveň reagovalo na kritické výtky, které směřovaly na (v řadě případů) neaktuálnost dat a problematičnost jejich použití v případě snahy o zpětný přezkum. Výroční zprávy, které byly vydávány zpravidla v létě, totiž obsahovaly informace o exportech, které byly v některých případech i 18 měsíců staré. I když by průběžné kvantifikované přehledy měly tento problém alespoň částečně korigovat, samotné zpracování zůstalo na půli cesty. Přehled sumarizující export vojenského materiálu podle regionu poskytuje malou možnost analyzovat jednotlivé exporty. Ty totiž pro účely dohledu nad obchodem s vojenským materiálem zůstávají veřejnosti skryty. Současná podoba přehledu obsahuje pouze jeden údaj pro celý region (objem exportu v tis. EUR), který nezřídka zahrnuje rozdílné země co do ekonomické výkonnosti, politického zřízení, bezpečnostní stability, nebo lidskoprávní situace. Povaha dat by přitom v případě zveřejnění na úrovni rozsahu výročních zpráv nepřesahovala standardy, které Ministerstvo průmyslu a obchodu běžně aplikuje.

Za první pololetí 2014 byly z České republiky vyvezeny produkty obranného průmyslu v objemu 179,5 mil. EUR, přičemž se na tom podepsaly i rizikové oblasti jako např. Severní Afrika nebo Blízky východ. V porovnání s celým rokem 2013 (286,1 mil. EUR) tvoří export za 1. pololetí 2014 podíl 62,7 %. I když dostupné statistiky nezveřejňují konkrétní materiál a cílové země, je možné se domnívat, že výroční zpráva, která bude zveřejněna v létě 2015, znovu přinese informace o nárůstu objemu exportu vojenského materiálu z ČR. Mezi cílovými zeměmi budou pravděpodobně i takové, kde vládnou represivní režimy a dochází k rozsáhlému porušování základních lidských práv. Již teď je možné konstatovat, že na základě dat za první půlrok 2014 se objem exportu do rizikových oblastí (např. Severní Afrika nebo Blízky východ) zvýší. Trend, který je možné ilustrovat na regionu Severní Afriky (viz Tab. 1) lze očekávat i v jiných nestabilních oblastech.

Podobné příběhy

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...