NĚMECKO: Reakcí na opovrženíhodné sexuální útoky v Kolíně nad Rýnem nesmí být rasová nenávist ani diskriminace.

Podle Amnesty International musí německé úřady zajistit, aby pachatelé sexuálního násilí ze silvestrovské noci stanuli před soudem, bez ohledu na to, odkuď pocházejí. Současně by ale měly chránit uprchlíky a migranty před rasismem, který tyto útoky vyvolaly.

Amnesty International volá po větší přísnosti německých zákonů o sexuálním násilí po útocích v Kolíně a dalších německých městech.

Tato napadení jsou závažným porušením práva žen na fyzickou integritu. Útočníci ukázali, a to velice znepokojujícím způsobem, že naprosto nerespektují lidskou důstojnost ženské části populace. Už z principu by pachatelé jakéhokoli sexuálního násilí měli čelit zákonu v jeho plné síle, nehledě na jejich původ.

Sexuální násilí páchané na ženách bohužel najdeme ve všech částech společnosti. V Německu již delší dobu chybí přísnější zákony, které by jasně stanovovaly, že ne znamená prostě a jednoduše ne. Nesouhlas jedné ze stran s jakýmkoli sexuálním aktem by měl být dostatečným důvodem proto, aby byl tento akt považován za zločin.

Po znepokojujících událostech v Kolíně nad Rýnem Amnesty International upozorňuje, že se musí udělat vše pro to, aby se ve většinové společnosti nešířila vlna rasismu  a xenofobie, a aby se nezvyšovala míra rasově motivovaného násilí na uprchlících a migrantech.

Pravicoví extrémisté a někteří konzervativní politici zneužívají problém sexuálního násilí a posilují tak rasismus a xenofobii vůči uprchlíkům a migrantům. Hrozí, že podobné záležitosti mohou být v budoucnu zneužívány stejným způsobem. Politici a média nesmí stavět práva uprchlíků a migrantů do opozice proti právům žen.

Amnesty International odmítá zvýšení kontrol lidí, kteří nejsou považováni za podezřelé. V reálu by to totiž mohlo vyústit v kontroly motivované rasou dotyčného.

Nelidské činy ze silvestrovské noci v Kolíně nad Rýnem nesmí žádným způsobem ovlivnit německou azylovou politiku. Německá vláda nesmí dovolit, aby zločiny spáchané několika muži ovlivnily osud jednoho milionu sto tisíc uprchlíků v Německu.

Amnesty International také odmítá zpřísňování německých zákonů o vyhoštění.

V současné době německé zákony povolují vyhoštění žadatelů o azyl a dalších cizinců v případě, že spáchali trestný čin a byli za něj odsouzeni. Ve skutečnosti je ale repatriace člověka, kterému hrozí persekuce, mučení nebo smrt, přímým porušením mezinárodního práva.

Podobné příběhy

28.11.2016

iDnes o sexuální práci v Norsku


7.8.2017

Kdo jsou obránci a obránkyně LGBT práv?

Obránci LGBT práv po celém světě se setkávají s mnoha, často velmi propracovanými, útoky ze stran úřadů a nestátních aktérů, kteří brání jejich práci jak v přímém kontaktu s lidmi, tak v online prostoru.


27.1.2017

Irák: bombové útoky IS v Bagdádu demonstrují lhostejnost k životům civilistů


15.12.2016

Sjednocení pro mír v Sýrii: Globální občanská společnost apeluje na členské státy OSN