Lucembursko: Mezery v bankovních regulacích umožňují obchod se zakázanými zbraněmi

Kvůli nedostatečným a neúplným regulacím a politikám ohledně financování zbrojního průmyslu je zde malá šance zastavit banky od financování a investování do výroby a převozu mezinárodně zakázaných zbraní a výzbroje. Ty jsou podle nejnovější výzkumné zprávy Amnesty International používány k vážnému porušování lidských práv.

Zpráva „Banky, zbraně a porušování lidských práv“ se ohlíží za selháním lucemburského finančního sektoru. Ve snaze zavést regulace, procesy a politiky, které by efektivně omezily finanční podporu aktivitám spojenými se zbraněmi. Zatímco jsou ve středu pozornosti lucemburské banky, zjištění a doporučení jsou aplikovatelné také na další země Evropské Unie i ostatní země mimo EU. „Financování a investování nejsou neutrální činnosti. Utvářejí a podporují ekonomické aktivity včetně těch ve zbrojním průmyslu. Banky a jiné finanční instituce mají hrát klíčovou roli ve světovém úsilí pro omezení výroby, přepravy a užívání mezinárodně zakázaných zbraní. A také v použití obecně schválených zbraní, které páchají závažné porušování lidských práv a zločinů vůči mezinárodnímu právu,“ řekl David Pereira, ředitel Amnesty International Lucembursko.  Mezinárodní právo striktně zakazuje výrobu, hromadění, přepravu a použití určitých typů zbraní, jako biologických a chemických zbraní, pozemních min a shromažďování munice. Ty jsou považovány trvale za nelegální bez jakýchkoliv výjimek. Také zakazuje přepravu a použití obecně používaných zbraní pro vážné porušování mezinárodních lidských práv, humanitárního práva a zločinů spadající pod mezinárodní právo. Těmi jsou genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.  „Státy mají povinnosti a zodpovědnosti v rámci mezinárodního práva se ujistit, že nenesou spoluvinu v páchání vážných porušování humanitárních a lidských práv, včetně ve financování výroby zbraní. Banky si mohou přivodit potíže, když budou provádět financování a investice, které podporují činnosti spojené s mezinárodně zakázanými zbraněmi a zbraněmi použitými k páchání zločinů a porušování lidských práv,“ řekla Gabriela Quijanová, právní poradkyně mezinárodního sekretariátu AI v oblasti Byznys a lidská práva.  

Hlavní zjištění

Zpráva ukazuje, že navzdory mezinárodním závazkům, Lucembursko selhalo výslovně zakázat všechny finanční operace spojené s mezinárodně zakázanými zbraněmi či zbraněmi používaných k porušování lidských práv. Jedinými výjimkami byla omezení na finanční aktivity ohledně hromadění munice a zbraně určené k terorismu. Výzkum také ukázal nedostatek transparentnosti v politice a procesech finančního sektoru vzhledem k finančním operacím spojených se zbraněmi. Pouze dvě ze sedmi hlavních bank operujících v zemi kontaktovaly AI a poskytly organizaci zveřejněnou politiku financování a investicí ve zbrojním sektoru. Ukázalo se, že banky nemají dostatečné porozumění pro své právní povinnosti a odpovědnost pro lidská práva. Dokonce i v případech, kde mezinárodní povinnosti nejsou ještě zakomponovány do národního práva, musejí banky operující v Lucembursku splňovat existující mezinárodní standardy. Obchodní podniky by měly respektovat lidská práva nezávisle na státním právu a povinnostech.  „Nedostatečná domácí legislativa není žádnou omluvou pro selhání lucemburského finančního sektoru adoptovat a zavést adekvátní politiku a procesy financování zbrojního sektoru,“ řekl David Pereira.  Zpráva také objevila významnou mezeru v interním kontrolním procesu bank u transakcí týkajících se zbraní. Deficit zobrazený lucemburskou AI (například nedostatečná zákaznická opatrnost, nedostatečné školení zaměstnanců) se shoduje s pozorováními učiněnými Lucemburskou finanční dozorčí komisí (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Každá odpovědná politika financování a investování ve zbrojním sektoru vyžaduje interní kontrolní proces k detekci a prevenci transakcí týkajících se mezinárodně zakázaných zbraní. Dále neoprávněně získaných zbraní konečnými držiteli a zbraní užívaných k páchání a napomáhání porušování lidských práv a zločinů vůči mezinárodnímu právu. „Tato zpráva odhalila prostý nedostatek zabezpečení, který by zabránil bankám financovat mezinárodně zakázané zbraně či zbraně používané k porušování lidských práv a páchání zločinů vůči mezinárodnímu právu. Doufáme, že naše zjištění spustí silnou debatu mezi finančním sektorem, úředními orgány a celkovou veřejností o tom, jak se postavit k takto vážné výzvě. A to jak v Lucembursku, tak i v zahraničí. Musíme se ujistit, že banky nemají spoluvinu v takovémto porušování zákona,“ pronesl Stan Brabant, ředitel lucemburské sekce AI.

Doporučení

AI volá po tom, aby Lucembursko jasně zakázalo finanční aktivity spojené se zbraněmi, jejichž výroba, hromadění, přeprava a užívání by porušovalo mezinárodní právo. Také by mělo použít všechna vhodná opatření k ujištění, že tento zákaz je zaveden a vymáhán. Dále by Lucembursko mělo konkrétně definovat pracovní povinnosti příslušející bankám. Stejně tak sankce pro nedodržování těchto povinností.

Banky působící v Lucembursku musí podpořit své politiky a procesy:

  •  Zavázáním se, ve veřejně přístupné politice, k ukončení veškerého financování aktivit spojených s mezinárodně zakázanými zbraněmi a zbraněmi použitými k páchání zločinů a porušování lidských práv vůči mezinárodnímu právu.
  • Převzít všechna vhodná opatření ke splňování mezinárodních povinností. Zavést due diligence (hloubkové prověrky podniků) k detekci rizik a prevenci financování mezinárodně zakázaných zbraní. Také se ujistit, že jejich finanční aktivity nepřispívají k porušování lidských práv a pácháni zločinu.
  • Posílit smluvní povinnosti se svými klienty a dodavateli a ujistit se, že všechny transakce splňují mezinárodní závazky a standardy o kontrole zbraní

Pozadí

Sedm Bank kontaktovaných pro výzkum byly: Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Banque Internationale à Luxembourg, Banque de Luxembourg, Banque Raiffeisen, BGL BNP Paribas, ING Luxembourg, and KBL European Private Bankers. Prostor zprávy byl omezen dostupností informací a komunikačním přístupem ze strany bank. Informace byly shromážděny skrz interview, delegáty a emailovou korespondenci mezi únorem 2013 až březnem 2015.

Výzkum se v této fázi nesnažil potvrdit či zjistit pravdu, zdali údaje poskytnuté bankami se shodují se skutečnými investicemi a financováním. Lucembursko bylo mezi prvními zeměmi, které podepsaly a ratifikovaly The Arms Trade Treaty, která vstoupila v platnost 24. prosince 2014. Součástí jsou i State Party to the Chemical Weapons Convention, Mine Ban Treaty and Convention on Cluster Munitions. Nicméně Lucembursko stále ještě nezavedlo mnoho klíčových mezinárodních závazků pro kontrolu zbraní.

 

Podobné příběhy

25.3.2020

Jemen: 5 let konfliktu přineslo spoustu bezpráví

Protiprávní zadržování, politicky motivované rozsudky smrti, nucená zmizení a mučení zůstávají rozšířené i po pěti letech války, která začala 25. března 2015. Problémem zůstávají i dodávky zbraní ze Západu.


18.10.2019

ČT: Pořad Byznys ČT24 mj. o vývozu zbraní z Česka do Turecka


21.5.2019

NE českým zbraním do Jemenu

Pomozte nám s fotokoláží, kterou upozorníme na nadcházejícím zbrojařském veletrhu IDET na nezodpovědný český vývoz zbraní do Jemenu.


27.5.2019

Francie: 17 neziskovek odsuzuje hrozbu stíhání novinářů, kteří reportují o francouzských zbraních v Jemenu

17 humanitárních a lidskoprávních organizací odsoudilo ohrožování svobody tisku poté, co se o francouzské novináře investigující problematiku zbraní v Jemenu začaly zajímat bezpečnostní služby.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...