Zranění Syřané prchající před útoky v Aleppu jsou mezi tisícovkami těch, kterým byl odepřen vstup do Turecka

Turecké úřady upřely vstup zraněným syrským civilistům, kteří potřebovali okamžitou zdravotní péči, poté co v posledních dvou týdnech uprchli před intenzivním bombardováním severního aleppského venkova. Potvrdili to výzkumníci Amnesty International z hraničního přechodu Öncüpınar/Bab al-Salam.

Také zdokumentovali, jak turecké bezpečnostní složky postřelily a zranily civilisty, včetně dětí, kteří se v zoufalství pokusili neoficiálně přejít hranice s pomocí pašeráků. 

„Lidé, s nimiž jsme mluvili, vykreslili tragický obrázek zoufalé situace civilistů, kteří zůstávají uvězněni mezi každodenními nálety v katastrofálních humanitárních podmínkách. Vysoce selektivní postupy Turecka jsou hrozivé – pouze vážně zraněným osobám je povolen vstup za účelem vyhledání zdravotního ošetření, zatímco všichni ostatní, kteří prchají před násilím, jsou ponecháni bez ochrany,“ řekla Tirana Hassanová, ředitelka sekce pro krizové otázky Amnesty International.

„Skutečnost, že Turecko vůbec omezuje přístup nemocných a zraněných Syřanů, ukazuje, že jeho současná politika hraničních kontrol ani zdaleka nesplňuje jeho mezinárodní závazky k poskytování ochrany. Hranice musí zůstat otevřené pro ty, kdo prchají před konfliktem v Sýrii, zvláště pro raněné a nemocné civilisty, na které je denně cíleno při náletech na jejich domovy, nemocnice a školy.“

„Mezinárodní společenství by mělo zvýšit podporu Turecka a dalších sousedních států, jež se potýkají s masivním přívalem uprchlíků.“

Svědectví doktorů a zraněných syrských rodin 

Svědectví doktorů a ošetřovatelů, kterým bylo povoleno přejít s jejich zraněnými příbuznými přes hraniční přechod Öncüpınar/Bab al-Salam, stejně jako svědci a doktoři uvnitř Sýrie, naznačují, že tisíce Syřanů uvízlo na syrské straně hranice v katastrofálních podmínkách.Doktor z Azaz popsal Amnesty International snahy zvládnout prudký nárůst zranění v posledních dvou týdnech. Jelikož nebyli schopni adekvátně ošetřovat vážná, ale ne život ohrožující zranění, přemístili pacienty na syrsko-tureckou hranici v naději, že je ošetří v Turecku.„Protože několik nemocnic už není v provozu, máme problém poskytovat péči. Nemáme dostatek chirurgů ani vybavení. Posíláme zraněné v místních sanitkách do nemocnice na syrském hraničním přechodu v Bab al-Salam s požadavkem o přemístění do Turecka, ale většina z nich byla odmítnuta, protože nemají vážná zranění,“ řekl doktor a dodal, že mnoho dalších raněných civilistů zůstává v Azaz.

Syrští doktoři vysvětlili Amnesty International, že jakmile zraněné osoby dorazí do hraniční nemocnice v Bab al-Salam, turečtí medici vyberou, které případy převezou k ošetření do tureckých nemocnic. Ostatní jsou vráceni zpět, jestliže jejich zranění nejsou považována za život ohrožující a potřebující okamžité ošetření.

Turecko sice údajně povolilo v posledních dvou týdnech vstup několika desítkám osob s naléhavými zdravotními potřebami, odmítlo však vstup jedincům, trpícím chronickými onemocněními, jako je rakovina, a těm, kdo potřebují dialýzu, navzdory skutečnosti, že zdravotní zařízení v Sýrii nemají léky ani vybavení potřebné k ošetření takovýchto případů. Amnesty International nenašla žádné důkazy, které by podpořily tvrzení tureckých úřadů, že 10 000 syrských uprchlíků dostalo povolení  přejít hraniční přechod Öncüpınar/Bab al-Salam.

Svědci a syrští doktoři dále řekli, že turecké úřady nepovolují rodinám těch, kdo utrpěli zranění ohrožující život, společný vstup, v některých případech povolí vstup pacientovi a ošetřovateli, ale ponechají zbytek rodiny, včetně dětí, na druhé straně. Nejméně ve dvou případech byli na hranici rozděleni zranění rodiče nebo děti, když rodině nebylo povoleno přejít společně.

Jedna matka, doprovázející svého vážně zraněného jedenáctiletého syna do Turecka, řekla Amnesty International, že od něj byla oddělena na hranici. Navzdory tomu, že měl chlapec během náletů zraněnou nohu společně s jejím manželem, nebylo mu dovoleno přejít hranici se zbytkem rodiny: „Ruské a syrské jednotky bombardovaly celý den…Můj manžel a jedenáctiletý syn byli střepinami zraněni na nohou, když nálet zasáhl místo několik metrů od nás 8. února okolo 1 hodiny ráno, zatímco jsme spali. Turecké úřady povolily přejít hranice v sanitce pouze mně a mým třem dětem mladším pěti let, společně s mým manželem, zatímco mého zraněného jedenáctiletého syna tam nechali, protože jeho zranění nebyla považována za život ohrožující.“

Další muž řekl Amnesty International, že jeho dceři, zraněné střepinou na zádech při náletu v Kal Jarbine 15. února, nebylo povoleno přejít do Turecka s jejím manželem a roční dcerou, kteří byli oba těžce ranění. Otec dodal, že jeho zeť je na jednotce intenzivní péče a jeho vnučka na následky zranění zemřela, ale Turecko přesto odmítlo povolit matce vstup.

 Střelba na hraničním přechodu 

Doktor z Azaz a zdravotník dále sdělili Amnesty International, že Syřané, kteří se pokusili nelegálně přejít hranici Kilis s pašeráky, byli postřeleni členy tureckých bezpečnostních složek. V posledních dvou měsících měly syrské nemocnice v Azaz v průměru dva případy za den, kdy byli civilisté postřeleni, když se pokoušeli přejít hranice. V jednom případě bylo asi desetileté dítě střeleno do hlavy. Nejsou žádné důkazy, naznačující, že se v hraniční oblasti, která je značně daleko od bojových linií, nachází ozbrojené skupiny. Amnesty International během posledních více než dvou let zdokumentovala mnoho podobných případů.

„EU upřednostnila zajištění toho, že Turecko udrží uprchlíky vně Evropy, před okamžitou ochranou potřeb tisíců Syřanů, prchajících před intenzivním každodenním bombardováním v Aleppu a jinde,“ řekla Tirana Hassanová.

Desítky tisíc uvězněných

Tento poslední příliv syrských uprchlíků na turecké hranice opět zdůrazňuje potřebu toho, aby EU a další zavedli uskutečnitelný přesidlovací program z Turecka, které již hostí přes 2,6 milionů syrských uprchlíků, více než jakékoliv jiná země.Podle odhadů OSN dorazilo do oblasti Bab al-Salam v posledních dvou týdnech okolo 58 000 lidí, poté co uprchli před intenzivními pozemními a leteckými útoky syrské vlády a spojeneckých sil, včetně ruských ozbrojených sil, stejně jako syrských demokratických sil, které zahrnují arabské a kurdské nestátní ozbrojené skupiny, v opozicí držených oblastech severního Aleppa.Některé útoky byly nejspíše cílené na civilní obytné čtvrti a také zdravotnická zařízení, včetně toho v Azaz, severně od Aleppa a blízko hranice s Tureckem. Amnesty International dále přezkoumala videonahrávky a další snímky, svědčící o útocích s použitím nerozlišující kazetové munice v civilních oblastech v severním Aleppu. 

Následky pro ty, kterým je zabráněno vstoupit do Turecka, jsou zhoršovány nedostatkem adekvátní zdravotní péče v Sýrii, který je následkem trvajícího bombardování nemocnic a dalších zdravotnických zařízení ruskými a syrskými vládními útoky. V lednu bylo v Aleppu zasaženo nejméně pět zdravotnických zařízení a nejméně další čtyři zdravotnická zařízení byla zasažena 15. února.„Je jasné, že státy sousedící se Sýrií, včetně Turecka, Libanonu a Jordánska, jsou pod obrovským tlakem vyvolaným přílivem uprchlíků. Turecko nicméně nesmí porušovat své závazky podle mezinárodního práva tím, že zraněné uprchlíky odmítne. Turecko, s podporou mezinárodního společenství včetně EU, jim musí okamžitě poskytnout ochranu před každodenním bombardováním, ke kterému dochází jen o pár kilometrů dál.“

Okolnosti 

Turecké selektivní postupy při vstupu dále zhoršují už tak zoufalou humanitární krizi na hranicích, kde došlo během posledních dvou týdnů k výraznému nárůstu v počtu lidí. Aktivisté v Bab al-Salam řekli Amnesty International, že některé rodiny, které utekly poté, co byly jejich domovy zničeny, se uchýlily ke spaní v autech nebo na ulicích, navzdory mrazivým teplotám.Většina oficiálních tureckých hraničních vstupů ze Sýrie zůstává zavřená. Turecké úřady povolují vstup jen vážně raněným lidem, nebo těm, kteří potřebují neodkladnou humanitární pomoc – obvykle pokud se boje přiblíží velmi blízko k hranicím. V praxi to znamená, že téměř všichni syrští uprchlíci v Turecku byli donuceni využít obtížné a nebezpečné nelegální hraniční přechody s pomocí pašeráků.Místní turecká humanitární organizace řekla, že 110 000 vnitřně vysídlených osob se ukrývalo v osmi táborech podél syrské strany hraničního přechodu Bab al-Salam ještě předtím, než došlo k poslednímu návalu. V současnosti je stavěn devátý tábor, nebude však schopen ubytovat všechny nově příchozí.

Přítok lidí na hraniční přechod Kilis dosáhl krizového bodu. Turecko musí uprchlíkům otevřít hranice.Amnesty International opakovaně vyzývala mezinárodní společenství ke zmírnění tlaku na sousední státy Sýrie zvýšením humanitární pomoci a přesidlovacích míst. Amnesty International požaduje, aby bylo do Evropy, Severní Ameriky a jinam do konce roku 2016 přesídleno 450 000 nejzranitelnějších syrských uprchlíků.

Organizace věří, že kdokoliv ze Sýrie, kdo žádá o azyl, by měl být považován za osobu potřebující mezinárodní ochranu v důsledku rozsáhlého porušování lidských práv, k němuž v konfliktu dochází, včetně válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.Turecko hostí více než 2,6 milionů syrských uprchlíků, což z něj činí jednu z největších hostitelských zemí pro uprchlíky na světě. V druhé polovině roku 2015, po výrazném přílivu uprchlíků do EU přes nelegální cesty z Turecka, uzavřela Evropská unie dohodu s Tureckem o boji proti nelegální migraci přes jeho pozemní a mořské hranice.

 

Podobné příběhy

28.5.2020

Honduraská vláda poskytla ochranu členům COPINH

Organizace COPINH (Občanská rada lidových a domorodých organizací Hondurasu), která ještě v loňském roce hlásila četné útoky na své členy konečně získala podporu honduraské vlády, která jim od ledna 2020 slíbila ochranu před dalšími útoky.


18.10.2019

ČT: Pořad Byznys ČT24 mj. o vývozu zbraní z Česka do Turecka


21.10.2019

Sýrie: Důkazy o válečných zločinech a humanitární katastrofa

Turecké vojenské síly a koalice syrských ozbrojených skupin podporovaných Tureckem během ofenzivy na severovýchodě Sýrie páchají nezákonné útoky na civilisty i mimosoudní popravy.


23.4.2019

Ukrajina: Rok po útoku na romský tábor v Kyjevě? Žádná spravedlnost

Oběti rasově motivovaného násilí se pořád nedočkaly účinného vyšetřování.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...