Mezinárodní trestní soud: Bembův verdikt je historickým krokem vpřed pro oběti sexuálního násií

Jean-Pierre Bemba byl 21. března 2016 Mezinárodním trestním soudem shledán vinným za své zločiny.

 

,,Dnešní jednohlasný verdikt o vině Jean-Pierra Bemba, vynesený Mezinárodním trestním soudem (MTS), se stal historickým momentem v boji za spravedlnost a zodpovědnost za činy sexuálního násilí ve Středoafrické republice, i všude na světě,“ řekl Samira Daoud, zástupce regionálního ředitele Amnesty International pro západní a střední Afriku.

 

,,Nejenže je to poprvé, co MTS někoho odsoudil za znásilnění jakožto z válečného zločinu, ale je to také první rozsudek MTS vynesený na základě vyšší odpovědnosti.“

 

,,Tento rozsudek vysílá jasnou zprávu, že beztrestnost sexuálního násilí jako válečného nástroje nebude tolerována. Zároveň říká, že vojenští velitelé a političtí představitelé musí podniknout všechny nezbytné kroky, které zabrání jejim podřízeným páchat tak ohavné činy a budou vedeni k odpovědnosti, pokud v tom selžou.“ 

Podobné příběhy

16.1.2017

Guantánamo: Dvojí měřítko lidských práv

Koncem loňského roku byly Spojené státy americké zvoleny na dobu tří let Valným shromážděním OSN do jednoho z jejích klíčových orgánů, Rady OSN pro lidská práva, kde 1. ledna 2017 zasedly.


11.4.2017

Trest smrti a popravy v roce 2016

Amnesty přináší ucelený pohled, srovnání a statistiky uplynulého roku.