USA: Zprávou amerického senátu o zadržovacím programu CIA to nesmí skončit

Senát vydal detailní zprávu o mučících metodách, které jsou užívány jako součást tajných amerických výslechů. Tato zpráva je krutou připomínkou beztrestnosti porušování lidských práv, které jsou prováděny ve jménu „národní bezpečnosti”.
Výbor pro zpravodajské služby (SSCI) amerického senátu zveřejnil zprávu, která poskytuje více podrobností o tom, jak se Central Intelligence Agency (CIA) uchyluje k „waterboardingu", zesměšňování, sexuálním hrozbám a jiným formám mučení nebo jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení se zadrženými. Tyto úkony byly prováděny v průběhu tajných zadržovacích operací, které následovaly po zločinech proti lidskosti spáchaných dne 11. září 2001.

Souhrnná zpráva rovněž obsahuje některé informace o účincích výslechových technik a vazebních podmínek na samotné zadržené, včetně halucinací, paranoii, nespavosti a sebepoškozování.

Souhrnná zpráva rovněž obsahuje některé informace o účincích výslechových technik a vazebních podmínek na samotné zadržené, včetně halucinací, paranoii, nespavosti a sebepoškozování.

„Tato zpráva poskytuje nejvíce usvědčujících detailů o případech porušování lidských práv, které byly schváleny nejvyššími orgány v USA po 11. 9. 2001. I přes mnoho důkazů, co jsou léta veřejně známy, nebyl nikdo postaven před soud," řekla Erika Guevara Rosasová, ředitelka Amnesty International USA.

Americké Ministerstvo spravedlnosti vedlo vyšetřování výslechů CIA do roku 2012, kdy bylo zastaveno, aniž by někdo byl obviněn. Ani to, že CIA zničila videonahrávky z výslechů - obsahující možné důkazy o zločinech v oblasti mezinárodního práva - nevedlo k žádným opatřením.

Přístup ke spravedlivému zacházení s těmi, kteří přetrpěli zneužívání, je systematicky blokován nejvyššími orgány Spojených států na základě státního tajemství.

„Odtajněné informace jsou i přes neúplné zveřejnění připomínkou naprostého selhání USA, které by mělo vést ke zbavení beztrestnosti těch, jež povolili a na zadržených vykonávali mučení a jiné typy špatného zacházení. Toto je budíček pro USA, které musí zveřejnit celou pravdu o porušování lidských práv, vyzvat pachatele k převzetí odpovědnosti a zajistit spravedlnost pro oběti. Toto nejsou politické nuance, to je požadavek vážící se na mezinárodní právo," uvedla Erika Rosasová.

Vyšetřovací metody CIA zahrnují i „waterboarding" (v českém překladu „dušení vodou”), zesměšňování, delší nedostatek spánku a stresové pozice. Všechny z těchto přečinů proti mezinárodnímu právu jsou považovány za kruté, nelidské či ponižující zacházení. Jsou zakázány úplně, bez výjimky a za všech okolností. Násilné zmizení také dle mezinárodního práva představuje zločin.

Celá zpráva SSCI, která čítá cca 6600 stran, zůstává zařazena mezi přísně tajné dokumenty. Podle předsedy výboru Dianne Feinsteinové zpráva obsahuje „informace o každém zadrženém ve vazbě CIA, podmínky jejich zadržení, [a] způsoby výslechu".

Amnesty International vyzývá ke zveřejnění celé zprávy s co nejmenším možným počtem úprav a žádnou korekcí v pasážích hovořících o porušování lidských práv.

Mezinárodní spolupachatelé

CIA a další orgány USA nejednaly samy, ale zapojily množství partnerů z celého světa, aby vypomohly s vydáváním vězňů, mučením a tajným zadržováním osob podezřelých z terorismu.

Dne 24. července Evropský soud pro lidská práva odhalil, že se polská vláda domluvila s CIA na vybudování tajné věznice v Stare Kiejkutě, která byla v provozu v letech 2002 a 2005. Lidé byli drženi v tajném vězení a mučeni, zatímco další pak byli přesouváni na jiná místa, kde jim hrozilo riziko podobného zneužívání.

V roce 2012 Evropský soud rozhodl v neprospěch Makedonie, když zjistil, že nese spoluvinu na mučení a nuceném zmizení, k němuž byl Khaled El-Masri podroben v americkém vězení.

Mezi ostatní evropské země, které spolupracují s CIA, patří Itálie, Litva, Rumunsko, Švédsko, Spojené království a další. V roce 2012 a 2013 Evropský parlament vyzval všechny zapletené členy EU a přidružené státy, aby důsledně vyšetřily své role v těchto operacích.

USA a všechny země, které spolupracovaly na převozech, zadrženích a mučeních podezřelých osob, mají mezinárodní právní povinnost zajistit plnou odpovědnost za zločiny podle mezinárodního práva, včetně mučení a násilných zmizení. Tyto země musí umožnit přístup ke spravedlnosti pro všechny ty, kteří byli zneužíváni, a musí poskytnout celou pravdu o porušování lidských práv spáchaných v rámci těchto operací," prohlásila Julia Hallová, expertka Amnesty International na boj proti terorismu.

Doplňující informace

Minulý měsíc vyjádřil Výbor proti mučení OSN znepokojení nad americkou „trvalou neschopností plně vyšetřit obvinění z mučení a špatného zacházení s podezřelými, ke kterému došlo v americké vazbě v zahraničí“ a vyzval USA, aby zajistily, že „dojde k řádnému stíhání pachatelů a spolupachatelů, včetně osob v pozici velení a těch, kteří poskytli právní krytí pro mučení".

Podobně v dubnu hovořil také Výbor pro lidská práva OSN. Oba výbory vyzvaly USA, aby odtajnily a zveřejnily celou zprávu SSCI o tajném zadržování v programu CIA.

Amnesty International bojuje za vymýcení mučení již více než 50 let. Počátkem letošního roku zahájila celosvětovou kampaň vyzývající vlády, aby skutečně realizovaly účinnou ochranu proti mučení a jinému špatnému zacházení. Tyto záruky by umožnily okamžitý přístup zadržovaných k právníkům, rodinám a soudům, monitoring výslechů, který by zajistil nezávislé kontroly místa zadržení, nezávislé a účinné vyšetřování obvinění z mučení, stíhání podezřelých a řádné odškodnění obětí.

Podobné příběhy

30.4.2020

Turecko: Jak si vede justice, svoboda projevu nebo shromažďování?

Amnesty přináší v češtině přehled pro Všeobecný periodický přezkum stavu lidských práv v Turecku.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...