Česko ratifikovalo Smlouvu o obchodu se zbraněmi

25. září proběhne slavnostní ceremoniál na půdě OSN v New Yorku.

Špatně regulovaný globální obchod se zbraněmi ničí lidské životy. Amnesty International je ale přesvědčena, že ve čtvrtek tento obchod postoupí o velký krok kupředu. Očekává se totiž, že bude překročena hranice 50 ratifikací Smlouvy o obchodu se zbraněmi (Arms Trade Treaty; zkratka ATT) a zároveň tak zahájen 90denní odpočet do dne, kdy smlouva vstoupí v platnost.

Přidejte se k výzvě ministru Zaorálkovi požadující důslednou kontrolu českého vývozu na www.amnesty.cz/zbrane

Argentina, Bahamy, Česká republika, Portugalsko, Svatá Lucie, Senegal a Uruguay jsou posledními očekávanými státy, jež mají smlouvu ratifikovat na slavnostním ceremoniálu OSN v New Yorku. 25. prosince 2014 by se tak ATT měla stát součástí mezinárodního práva, což ji činí závaznou pro všechny země, které ji předtím ratifikovaly.

Toto je milník v boji proti lidskému utrpení způsobenému nezodpovědným tokem zbraní. Do konce tohoto roku budou existovat silná globální pravidla k zastavení zbraní putujících do rukou porušovatelů lidských práv," řekl Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International.

„Tento pozoruhodný pokrok by nebyl možný bez podpory více než milionu lidí, kteří pomáhali vyvíjet tlak na vlády a prohlašovali: ,Už je toho dost, dodávky zbraní do rukou trýznitelů a jejich další zneužívání musí přestat.‘ Ovšem kampaň zde nekončí, všechny státy musí naléhavě zatnout zuby a zavázat se ke Smlouvě o obchodu se zbraněmi," dodal Shetty.

Amnesty International za smlouvu o obchodu se zbraněmi lobuje a neúnavně bojuje už od poloviny 90. let. Nejméně půl milionu lidí každý rok v průměru zemře a miliony dalších jsou zraněny, znásilněny a nuceni uprchnout ze svých domovů v důsledku špatně regulovaného světového obchodu se zbraněmi.

ATT obsahuje řadu pravidel, která mají zastavit tok zbraní do zemí, u nichž je známo, že by zde byly použity ke spáchání nebo usnadnění genocidy, kde dochází ke zločinům proti lidskosti, válečným zločinům a jinému závažnému porušování lidských práv.

Pět z deseti nejvýznamnějších vývozců zbraní - Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Spojené království - už ATT ratifikovalo. Spojené státy to zatím neudělaly, smlouvu ale už podepsaly. Odmítavý postoj k ratifikaci bohužel zaujaly další významní výrobci a producenti zbraní - např. Čína, Kanada, Izrael a Rusko.

Pokud se političtí představitelé vážně kloní k zastavení prodeje zbraní používaných k páchání zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a přetrvávajícím násilnostem, které popírají lidská práva, pak se musí připojit ke Smlouvě o obchodu se zbraněmi a začít její zásady efektivně implementovat. Neexistují žádné výmluvy nebo nejasné výroky, pokud jde o tuto životy zachraňující smlouvu,” uzavřel Salil Shetty.

  • ---

V pátek 19. září hlasovala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR o vládním návrhu k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy o obchodu se zbraněmi, která byla podepsána 3. června 2013 v New Yorku. Tento krok znamená naplnění závazků, kterými Česká republika vstupuje mezi státy volající po globálních standardech v obchodě s vojenským materiálem.

Cílem této smlouvy je zabránit nezodpovědným transferům vojenského materiálu, které mohou přispět k porušování lidských práv, mezinárodního humanitárního práva nebo zločinům proti lidskosti. Smlouva má zároveň vyrovnat rozdíly, které v současném světě existují na poli obchodu s vojenským materiálem, a přinutit tak exportující státy, aby dodržovaly základní sadu regulačních pravidel.

Česká republika v tomto kontextu aktivně vystupovala jako proponent smlouvy, přičemž se zapojila do diskuze jak na úrovni Evropské unie, tak v rámci jednání Organizace spojených národů. V minulosti několikrát z úst představitelů Ministerstva zahraničních věcí zazněla přímá podpora úsilí regulovat obchod s konvenčními zbraněmi a vojenským materiálem a zabránit tak utrpení, které ve světě toto odvětví obchodu způsobuje. Tato podpora je plně v souladu se standardy České republiky a Evropské unie, které skrze koordinaci a diskuzi vytváří společnou politiku na úrovni evropského přístupu. Ratifikaci smlouvy je možné hodnotit jako důležitý krok nejen v rámci českého příspěvku k mezinárodní bezpečnosti, ale také jako procesně nezbytný krok, který předchází vstupu smlouvy v platnost.

Česká republika se tak dostává k podstatné části celkového procesu utváření standardů v mezinárodním obchodě s vojenským materiálem. Podobně jako další země proponentské koalice stojí před výzvou budoucí smlouvu efektivně dodržovat, a to způsobem, který nenarušuje morální závazky signatářských stran a zároveň neohrožuje bezpečnost národních států či mezinárodního společenstva. Právě v této pozici narážíme na vážný problém, na který Amnesty International v posledních letech neustále upozorňuje.

Morální závazky, které tvoří integrální část koncepčních dokumentů a často zaznívají v projevech politiků, se musí skutečně projevit i v politických rozhodnutích, které v mnohých směrech ovlivňují regulaci obchodu s vojenským materiálem na národní úrovni. Amnesty International proto volá po důsledném dodržování pravidel, které si signatářské země samy stanovily a přijaly jako součást svých právních rámců. Zodpovědnost je v tomto kontextu standard, který by neměl být obcházen na úkor jiných priorit.

  • --

Smlouva o obchodu se zbraněmi zamezí státům v transferu konvenčních zbraní do zemí, kde hrozí jejich použití k páchání genocidy, zločinů proti lidskosti nebo válečným zločinům.

Amnesty International se snaží už od počátku devadesátých let prosazovat právně závaznou mezinárodní politiku, která by zamezovala obchodu se zbraněmi a koloběhu konvenčních zbraní a střeliva. Snadná přístupnost ke zbraním často funguje jako roznětka k násilí a k páchání válečných zločinů. Miliony lidí po celém světě po svých vládách požadují, aby tato přísná pravidla pro obchod se zbraněmi přijaly jako prostředek, který by chránil životy lidí v konfliktních oblastech.

Pokud Smlouva o obchodu se zbraněmi vstoupí v platnost, zavázané státy nebudou moci prodávat zbraně a střelivo do zemí, kde by je místní aktéři mohli použít jako prostředek k porušování lidských práv, nevyjímaje genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Vládní strany bez ohledu na politickou orientaci budou muset provádět objektivní posudky na rizikové země, aby tak předešly tomu, že zbraně a munice budou v cílových státech zneužívány.

Výčet států, které podepsaly / ratifikovaly ATT najdete v seznamu OSN. Připravujeme další materiál u příležitosti ratifikace 50 státy světa - potřebnému počtu k tomu, aby Smlouva mohla začít platit.

Podobné příběhy

25.3.2020

Jemen: 5 let konfliktu přineslo spoustu bezpráví

Protiprávní zadržování, politicky motivované rozsudky smrti, nucená zmizení a mučení zůstávají rozšířené i po pěti letech války, která začala 25. března 2015. Problémem zůstávají i dodávky zbraní ze Západu.


27.3.2020

5 způsobů, jak se “zapojit” do války v Jemenu

V těchto dnech si připomínáme 5 let od začátku jemenského konfliktu. Tak vám nabízíme taky 5 akcí, kterými můžete pomoct tamním obyvatelům i na dálku a z karantény.


6.2.2019

Jemen: Spojené arabské emiráty bezohledně zásobují ozbrojence zbraněmi. I těmi z Česka.

Amnesty International zjistila na základě vyšetřování pomocí otevřených zdrojů, že Spojené arabské emiráty (SAE) bezohledně vyzbrojují ozbrojené skupiny moderním vybavením. Tím může konflikt v Jemenu ještě více eskalovat.


27.5.2019

Francie: 17 neziskovek odsuzuje hrozbu stíhání novinářů, kteří reportují o francouzských zbraních v Jemenu

17 humanitárních a lidskoprávních organizací odsoudilo ohrožování svobody tisku poté, co se o francouzské novináře investigující problematiku zbraní v Jemenu začaly zajímat bezpečnostní služby.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...