Prohlášení komisaře Avramapoulose během jeho návštěvy ostrova Lesbos, Řecko

Jsem na ostrově Lesbos, abych předal velmi důležitou zprávu: Na nás všech, Řecích, Evropanech leží neodkladný úkol humanitární povahy, a to ulehčit situaci zde na ostrovech - jak migrantům, tak obyvatelům těchto ostrovů.

Řecko již prokázalo svou lidskost v této nesnadné fázi uprchlické krize, krize, se kterou se žádný členský stát EU není schopný vypořádat.

Teď se nemůžeme vzdát. Je třeba dbát na evropské humanitární tradice. Nemůžeme opomíjet fakt, že uprchlíci zůstávají v zimě bez střechy nad hlavou. Řešení musíme najít dnes, ne zítra, ne příští týden, ale teď.

Evropská unie bude i nadále stát na straně Řecka při poskytování těchto řešení, stejně jako to dělala doposud. Řecko je, s finanční podporou více než 1 miliardy eur v uplynulých dvou letech, největším příjemcem finančních prostředků plynoucích z EU (EU home affairs). A jsme připraveni, v případě potřeby, poskytnout větší pomoc.

Velká část finanční podpory jde našim mezinárodním partnerům, kteří působí v Řecku, a já bych dnes vyzval tyto partnery, aby znásobili své úsilí o okamžitou pomoc lidem v nouzi tady na ostrovech. Toto není o politice. Je to o akceschopné a pragmatické odezvě na humanitární povinnost.

Vyzývám rovněž všechny ostatní členské státy EU, aby i nadále zvyšovaly počet lidí, které přemístí z Řecka, a nabídly jim bezpečné útočiště ve svých vlastních zemích. Dohoda mezi EU a Tureckem je tím, co nám umožnilo zastavit tragické ztráty na životech na moři, ale zvládnout největší uprchlickou krizi, kterou Evropa kdy zažila, zůstává společnou, kolektivní evropskou zodpovědností.

Skutečností je, že řešení bude fungovat pouze ve spolupráci a za pomoci místních orgánů a místních obyvatel zde na ostrovech.

Právě místním úřadům a obyvatelům ostrovů chci vyjádřit vděčnost za vypořádání se s náhlým dopadem uprchlické krize.

Jsem přesvědčen, že během uskutečňování dočasné humanitární akce nalezneme prostor pro umístění stanů UNHCR, financovaných Evropskou unií, které budou přizpůsobené zimním podmínkám.

Nebude to trvat věčně. I nadále budeme stát bok po boku s vámi při přemisťování zranitelných lidí na pevninu, při vracení lidí, kteří nemají právo na azyl, a při urychlování vyřizování žádostí, aby se tyto lidé vrátili zpět do Turecka, kde mohou obdržet ochranu.

Do té doby ale máme my všichni morální povinnost reagovat - a to urgentně - na tuto humanitární situaci.

Vím, že se na vás mohu spolehnout. Vy se na nás budete moci spolehnout vždy.

Všichni jsme si vědomi problémů a potíží na ostrovech. Každé podpůrné opatření, které vláda projednává s místními úřady, je vítáno a jsem rád, že s vládou diskuse na toto téma probíhají.

Podobné příběhy

23.5.2017

Uprchlíci v Řecku


25.3.2017

Uprchlíci uvěznění v Řecku potřebují funkční plán

Ostudný postoj Evropy ke globální uprchlické krizi vejde do dějin jako skvrna na našem kolektivním svědomí. Stejně jako špatné zacházení se zvládnutelným počtem lidí hledajících ochranu na jejích hranicích.


4.8.2016

Bývalý uprchlík zachránil svou rodinu na řeckém pobřeží

Ghias Aljundi před 18 lety uprchl ze Sýrie do Velké Británie. Jako jeden z tisíců dobrovolníků pomáhá uprchlíkům přijíždějícím do Řecka. Nenapadlo ho ale, že by mohl zachránit i svou vlastní rodinu.