Sýrie: Ženy musí hrát aktivní roli při formování budoucnosti země

Amnesty u příležitosti MDŽ upozorňuje na genderově motivované násilí během osm let trvajícího konfliktu v zemi a akcentuje zahrnutí žen do diskusí a rozhodování o budoucnosti.

Kampaň Už nikdy více nevyslyšené popisuje, jak od počátku syrské krize v roce 2011 byly ženy vystaveny četným násilnostem a zneužívání, včetně svévolného zadržování, vynuceného zmizení, únosů a genderovému násilí ze strany syrských orgánů a dalších stran zapojených do konfliktu. 

Nová kampaň, která byla zahájena na Mezinárodního den žen 2019, vybízí veřejnost, aby poslala syrským ženám vzkaz solidarity vyzývající k rovnoměrnému a efektivnímu zastoupení v politickém procesu. Cílem kampaně je zesílit hlasy žen, které hrají zásadní roli jako aktivní členky syrské společnosti tím, že se stanou aktivistkami, nenásilnými protestujícími, organizátorkami humanitární pomoci a zakladatelkami organizací a komunitních center. 

„Máme osm let od začátku krize. Syrské ženy v průběhu konfliktu nesmírně trpěly, přesto se nevzdaly a místo toho se stávají každodenními odvážnými hrdinkami. Jsou to politické aktivistky a oznamují zneužívání páchaná těmi, kteří jsou u moci. Mnohé z těchto žen jsou jediným živitelem svých rodin a tím, že směle promluví, riskují své vlastní životy, " upozornil Samah Hadid, ředitel Amnesty International pro kampaně na Blízkém východě. 

„Účast žen v politických procesech je zásadní pro dosažení rovnosti žen a mužů a lidských práv pro všechny. Mezinárodní společenství, zejména Írán, Turecko a Rusko, musí vyvíjet tlak na syrskou vládu a ozbrojené opoziční skupiny, aby ukončily sexuální a jiné genderové násilí a diskriminaci. Musí také konzultovat se ženami a zajistit, aby byly účinně zastoupeny v mírových rozhovorech, jednáních, navrhování ústavy a dalších procesech budování míru," dodal. 

Amnesty International hovořila s 12 ženskými aktivistkami, které uprchly ze syrského konfliktu a hledaly bezpečnost v sousedních zemích i jinde. Ženy uvedly, jak byly svévolně zadrženy, uneseny a drženy ve špatných podmínkách s omezeným přístupem k základním službám. Také hovořily o tom, jak se jim jejich rodiny po jejich propuštění vyhýbaly, a jak byly obtěžovány a bylo jim vyhrožováno  smrtí za jejich humanitární a politický aktivismus. Také jak se snažily zjistit osud svých milovaných, kteří násilně zmizeli nebo byli uneseni.

„Syrské ženy musí být zahrnuty do diskusí o minulosti a budoucnosti své země na místní, regionální i mezinárodní úrovni. Ukončení genderové diskriminace je zásadní pro zajištění odpovědnosti a spravedlivé společnosti v Sýrii," řekl Samah Hadid.

Ženy v rozhovoru s  Amnesty vyjádřily obavy, že budou nedostatečně zastoupeny v rozhodovacím procesu o budoucnosti Sýrie. Řekly, že v některých případech byly do těchto diskusí zahrnuty pouze ženy zastupující vládu nebo opozici.

Pozadí

Již od roku 2011 Amnesty dokumentuje genderové násilnosti vůči  ženám prováděné syrskou vládou a ozbrojenými opozičními skupinami.

Zjištění organizace ukazují, že ženy zadržené syrskými orgány byly podrobené invazivním bezpečnostním kontrolám při příjezdu do vazebních center, v některých případech i znásilněné. Ženy ve vazbě hlásily, že byly svědky nebo byly vystaveny sexuálnímu obtěžování nebo napadení strážemi. Ženy byly zadržovány společně s muži a hlídány mužskými strážemi. Také jim byl odepřen přístup k lékům na chronická onemocnění. 

Amnesty International také zdokumentovala, jak ozbrojené skupiny v Idlibu a Aleppu porušily mezinárodní humanitární právo tím, že unesly ženy a donutily je pracovat v kuchyních v neoficiálních vazebních střediscích, provozovaných ozbrojenými skupinami. Také byly vystaveny tělesným trestům, jako je kamenování a bičování i za domnělé trestné činy jako je mimomanželský sexuální styk.

Podobné příběhy

31.5.2019

Měsíční aktuality - duben 2019

Každý měsíc vám přinášíme novinky z oblasti migrace a uprchlictví.


8.5.2019

Migrační aktuality - březen 2019

Každý měsíc vám přinášíme novinky z oblasti migrace a uprchlictví.


1.6.2018

SÝRIE


5.6.2018

Sýrie: Raqqa v troskách a civilisté zdevastování po "vyhlazovací válce" vedené USA

Před výročím ofenzivy Amnesty zdokumentovala, že koalice pod vedením USA má na svědomí obrovské civilní oběti.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...