Amnesty k průběhu konference o zbraních: odstraňte nedostatky v návrhu smlouvy!

Zásadní nedostatky v zatím posledním návrhu dohody ATT by mohly zmařit snahu o zastavení přísunu zbraní do zemí, kde by mohly přispět k zabíjení, mučení nebo mizení lidí.

FOTO: Generální tajemník Amnesty International Salil Shetty (vlevo) na jednání v OSN, březen 2013

Amnesty (AI) zanalyzovala nový návrh smlouvy a vidí hned několik nedostatků – například špatné zajištění veřejné informovanosti o transferech zbraní nebo to, že umožňuje v budoucnu přidání dodatků.

Členské státy OSN očekávají, že konečné schválení dohody proběhne na jednání tento čtvrtek 28. března. „Konečný termín, do kdy je ještě možné přijmout účinná a tvrdá opatření proti bezprávnímu zabíjení a zneužívání, které způsobuje bezhlavý obchod se zbraněmi, se rychle blíží. Vlády potřebují důrazné upozornění, aby svým diplomatům daly pokyn podpořit návrh v jeho nejtvrdší podobě,“ říká Brian Wood, expert AI na problematiku zbraní. „Takový návrh ustanoví pomyslnou červenou linii, kterou státy nesmí překročit. To vše z velké části i díky dlouholetým kampaním AI a našich partnerů.“

Současný návrh dohody zakazuje distribuci zbraní do zemí, které jsou známé válečnými zločiny, genocidou a zločiny proti lidskosti. Ale ne tam, kde tyto zbraně umožní zabíjení, únosy nebo mučení mimo válečné konflikty. Návrh smlouvy navíc podle AI umožní zbraně posílat i tam, kde je nebezpečí, že budou použity k válečným účelům a porušování lidských práv, reálné. Stačí, když se stát, který zbraně posílá, zaručí, že jeho zásilka přispěje k míru a bezpečnosti.

Podle Výboru pro lidská práva OSN a mezinárodního práva je primárním úkolem států zabraňovat válkám a zločinům proti lidskosti – a ne jen čekat, až se stanou. Státy musí jednat, aby porušování lidských práv zastavily.

Už téměř 20 let Amnesty International lobbuje za silnou mezinárodní smlouvu o obchodu se zbraněmi. Státy by vždy měly pečlivě zvážit své zbrojní obchody, pokud hrozí, že budou zneužity k porušení lidských práv. Pokud takové riziko existuje, obchod se nesmí uskutečnit.

„Smysl globálnísmlouvy ATT je zničit ozbrojené násilí už v jeho zárodku a bránit vážnému porušování lidských práv tím, že se odříznou nezodpovědné dodávky zbraní, které mu napomáhají,“ dodává Brian Wood. „Pokud je konečná dohoda testem důvěryhodnosti a pomůže zajistit větší bezpečnost lidí na celém světě, členové OSN ji teď musí přijmout.“

Podobné příběhy

17.4.2019

Lenka Felcmanová v rozhovoru se Vzdělávacími službami na témata týkající se inkluze a společného vzdělávání

Položili jsme několik aktuálních otázek týkajících se oblasti vzdělávání místopředsedkyni České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání paní Lence Felcmanové. Zde přinášíme příslušné odpovědi na uvedené otázky.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...