Smlouva o obchodu se zbraněmi nakonec úspěšná ve Valném shromáždění OSN!

Po nezdaru diplomatické konference schválilo 2. dubna velkou většinou Valné shromáždění OSN přelomovou Smlouvu o obchodu se zbraněmi.

Smlouva o obchodu se zbraněmi zamezí státům v transferu konvenčních zbraní do zemí, kde hrozí jejich použití k páchání genocidy, zločinů proti lidskosti nebo válečným zločinům.

Ve Valném shromáždění hlasovalo 154 států pro přijetí smlouvy pouhých několik dní poté, co Írán, Sýrie a KLDR silnou smlouvu při konferenci na půdě OSN zablokovaly.

„Toto je historický okamžik. Po mnoha letech kampaní a přesvědčování většina států souhlasila, že přijme globální smlouvu, která pomůže zabránit páchání násilností a zvěrstev,“ prohlásil Brian Wood, odborník Amnesty International na problematiku zbraní.

„Navzdory tomu, že se Írán, KLDR a Sýrie pokusily v minulých dnech cynicky snahu zmařit, většina států ukázala významnou podporu téhle smlouvě, která je založena na dodržování lidských práv a může zachraňovat životy,“ dodal Wood.

Dohoda také zavazuje všechny vlády k tomu, aby zvažovaly riziko transferu zbraní, munice i techniky do zemí, kde mohou sloužit k vážnému porušování lidských práv. Když není situace v cílové zemi jasná, obchod nesmí proběhnout.

Když uvážíme obrovský ekonomický zájem a politickou moc spojenou s obchodem se zbraněmi, smlouva je zadostiučiněním a odměnou jak pro občanskou společnost, která volá po omezení lidského utrpení, tak pro vlády, které tento hlas zvedly,“ řekla Widney Brownová, ředitelka Oddělení mezinárodního práva Amnesty International.

„V příštích letech přesáhne zisk z prodeje konvenčních zbraní, munice a techniky 100 miliard dolarů. Dnes ale státy postavily lidi a jejich bezpečnost na první místo,“ dodala spokojeně Brownová.

Pozadí přijetí smlouvy

Amnesty International se spolu s dalšími neziskovými organizacemi od devadesátých let snaží, aby silná smlouva vznikla. Smlouva o obchodu se zbraněmi byla nyní přijata po 6 letech vyjednávání v OSN – proces začal v prosinci 2006, kdy Valné shromáždění OSN souhlasilo s tím, že zkonzultuje se všemi státy parametry, rámec a proveditelnost celé smlouvy, která bude regulovat mezinárodní obchod se zbraněmi.

Na výzvu Valného shromáždění reagoval rekordní počet států. Většina z nich byla pro smlouvu, ve které by byla lidská práva nejdůležitějším aspektem.

„Jako při každém jednání – nedosáhnete úplně všeho, co chcete. Například munice není úplnou součástí všech ustanovení. Ale jelikož tato smlouva může být novelizovaná a obsahuje mnoho silných pravidel, tvoří silný základ, na kterém se dá stavět v boji proti zneužívání zbraní k páchání krutých násilností jak ve válce, tak v míru,“ upřesňuje Brian Wood.

Smlouva o obchodu se zbraněmi je důkazem toho, že když veřejnost otevře nějaké téma, které může udělat svět lepším, má šanci. Ta idea se může uskutečnit a změnit věci v globálním měřítku,“ dodává Wood.

Smlouva o obchodu se zbraněmi bude pro vlády připravena k ratifikaci 3. června 2013 ve Valném shromáždění OSN a vstoupí v platnost, jakmile ji ratifikuje 50 států.

Podobné příběhy

25.3.2017

Uprchlíci uvěznění v Řecku potřebují funkční plán

Ostudný postoj Evropy ke globální uprchlické krizi vejde do dějin jako skvrna na našem kolektivním svědomí. Stejně jako špatné zacházení se zvládnutelným počtem lidí hledajících ochranu na jejích hranicích.


9.12.2016

Dolma Tso propuštěna!

Po třech letech věznění byla Dolma Tso 4. prosince 2016 propuštěna.


5.1.2017

SYRSKÁ UPRCHLICKÁ KRIZE V ČÍSLECH

Nejnovější čísla a fakta o syrské krizi optikou uprchlictví.


23.1.2017

Živá knihovna na Základní škole Osmec

Lektorka a dobrovolnice Amnesty International popisuje, jak probíhala Živá knihovna na Základní škole Osmec.