Smrt 63 uprchlíků na moři nebyla nutná, ukázalo šetření Rady Evropy

V důsledku probíhajících nepokojů v severní Africe a na Blízkém východě se rozhodli uprchnout do Evropy. Do svého cíle se však nikdy nedostali. Podle statistik v minulém roce zemřelo více než 1500 uprchlíků a migrantů ve vlnách Středozemního moře při pokusu dosáhnout evropských břehů.
Parlamentní shromáždění Rady Evropy ve čtvrtek 29. března 2012 zveřejnilo svá zjištění z vyšetřování případu úmrtí 63 osob na malé nafukovací lodi plující k evropským břehům, o níž pobřežní stráž věděla, ale neposkytla jí i přes její nesnáze pomoc. Loď byla na cestě z Libye do Evropy loni v březnu. Převážela celkem 72 lidí z Eritrey, Etiopie, Súdánu či Nigérie, včetně dvou malých dětí. Více než dva týdny byla loď po poruše motoru unášena proudem a nedokázala se dostat na pevninu. Jednou se k ní přiblížil vojenský vrtulník a shodil na palubu vodu a sušenky, ale už se nikdy nevrátil. Pomoc nepřišla ani odjinud, navzdory tísňovému volání zachycenému italskými záchranáři i údajným přímým kontaktem s jinými plavidly, včetně vojenských lodí NATO. Na lodi postupně zemřelo 63 lidí. Za tato zbytečná úmrtí nebyl dosud nikdo shledán odpovědným.

To však změnila ve čtvrtek zveřejněná zpráva Rady Evropy. Provedené vyšetřování prokázalo selhání na více úrovních, což vedlo opakovaně k nevyužití všech možností zachránit životy cestujících na lodi:

  • V prvé řadě nesou vinu libyjské úřady, které tyto osoby nejprve de-facto vyhostily a poté zanedbaly povinnost udržovat kontrolu nad svojí pátrací a záchrannou zónou moře.
  • Italské Námořní záchranné a koordinační centrum sice rozeslalo zachycený nouzový signál lodím v oblasti, avšak nezajistilo, aby osoby na plavidle byly skutečně zachráněny.
  • NATO selhalo v poskytnutí pomoci v době, kdy tuto oblast moře vyhlásilo za válečnou zónou pod svou kontrolou a mělo v ní několik válečných lodí. NATO a další státy zapojené do vojenské operace u libyjských břehů dále podcenily vážnost situace tím, že nepočítaly s exodem uprchlíků ze země, kde se válčilo.
  • Nejvážnějším selháním je dle provedeného šetření fakt, že ani vojenský vrtulník, ani plavidlo, které bylo s lodí v nouzi bezprostředně v kontaktu, nepodnikli žádné kroky na záchranu osob na palubě. Přitom podle svědectví přeživších posádka vrtulníku slibovala, že se vrátí.

Na základě těchto zjištění Rada Evropy vydala doporučení, která povedou k došetření odpovědnosti jednotlivých aktérů a států a která zajistí, aby v budoucnosti nedošlo k situaci, že plavidlo v nouzi zůstane bez pomoci.

Nejvýznamnějším poselstvím vyšetřování vedeného Radou Evropy však je, že na zvýšený příliv uprchlíků je třeba reagovat nikoliv navýšením imigračních kontrol a snah odrazit je od evropských břehů, ale naopak zavedením efektivního záchranného systému, komunikace a jasným rozdělením pravomocí, kdo musí zasahovat. Zavedení přísných kontrol totiž nikdy neodradí lidi od útěku před válkou a násilím.

Celé znění vyšetřovací zprávy Rady Evropy je k dispozici na: http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2012/20120329_mig_RPT.EN.pdf

Podobné příběhy

14.2.2017

EU: Lidskoprávní cena za dohodu s Tureckem je příliš vysoká na to, aby byla kopírována v dalších zemích

Dohoda mezi EU a Tureckem o uprchlících zanechala tisíce uprchlíků a migrantů v příšerných a nebezpečných životních podmínkách.


6.4.2016

Trest smrti v roce 2015: Alarmující nárůst poprav znamená nejhorší čísla za posledních 25 let

Írán, Pákistán a Saúdská Arábie – jen 3 země zodpovědné za téměř 90% zdokumentovaných poprav.


17.2.2016

Brazílie: Dvanáct policistů odpovědných za smrt

Dvanáct příslušníků vojenské policie se podařilo usvědčit a odsoudit za mučení a následnou smrt, procesní podvody a snahu ukrýt tělo v případě zmizení Amarilda de Souzy v Rio de Janeiru.


9.3.2016

Severní Korea: Zpřísněné kontroly komunikace s vnějším světem ničí rodiny.

Poté, co vláda zpřísnila kontrolu nad užíváním komunikačních technologií, riskuje běžný Severokorejec, který by byl přistižen při telefonátu s blízkou osobou, která uprchla do zahraničí, že bude poslán do politického vězeňského tábora nebo jiného detenčního zařízení.