Ukončete detenci dětí, vyzývají nevládní organizace

Amnesty International a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty vyzývají k ukončení detence nezletilých jen z imigračních důvodů.
Migrants in Lampedusa
Amnesty International ve spolupráci s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty vyzvala zástupce české delegace na ministerském zasedání k 60. výročí přijetí Úmluvy o právním postavení uprchlíků (Úmluva o uprchlících) a 50. výročí přijetí Úmluvy o omezení případů bezdomovectví, které se bude konat ve dnech 7.- 8. prosince v Ženevě,aby se zasadili o ukončení detence nezletilých jen z imigračních důvodů.

Domníváme se, že nezletilí, zvláště pak nezletilí bez doprovodu, by neměli být zajišťováni jen z imigračních důvodů. Jakákoliv forma detence totiž nemůže být nikdy považována za opatření, které je v jejich nejlepším zájmu. Je totiž spolehlivě prokázáno, že každá forma zajištění nezletilých má velmi negativní vliv na jejich psychické i fyzické zdraví. Nezáleží přitom, zda jsou nezletilí zadrženi bez doprovodu rodičů, samostatně nebo společně s rodiči. Je však zřejmé, že nejzranitelnější jsou právě ti, kteří se ocitli sami. Detence je však nechrání, ale jen dále zvyšuje jejich zranitelnost.

Věříme, že nadcházející konference, během níž mohou státy potvrdit své dosavadní závazky v azylové oblasti a zároveň vyjádřit nové, představuje jedinečnou příležitost k přijetí opatření, která povedou k postupnému ukončení této přežité praxe.

Tato výzva vznikla v rámci celosvětové kampaně iniciované Mezinárodní koalicí pro otázky detence (International Detention Coalition, IDC) a podporované sítí organizací European Council on Refugees and Exiles (ECRE) a organizací Amnesty International.

Podobné příběhy

12.12.2017

Libye: evropské vlády nesou spoluvinu na otřesném zacházení s uprchlíky a migranty

Evropské vlády se vědomě podílejí na týrání a zneužívání desítek tisíc uprchlíků a migrantů, kteří jsou v Libyi zadržováni tamními imigračními úřady v otřesných podmínkách.


21.6.2017

Nepál: Bezohledným náborářům je ponechána volnost k vykořisťování migrantů

Podle zprávy, kterou dnes zveřejnila Amnesty International, selhává nepálská vláda při kontrole bezuzdného klamání a vydírání v záležitosti pracovních náborů v zemi, čímž vystavuje přistěhovalecké pracovníky riziku nucené práce v cizině a zanechává je s ohromnými dluhy.


23.5.2017

Uprchlíci v Řecku


14.2.2017

EU: Lidskoprávní cena za dohodu s Tureckem je příliš vysoká na to, aby byla kopírována v dalších zemích

Dohoda mezi EU a Tureckem o uprchlících zanechala tisíce uprchlíků a migrantů v příšerných a nebezpečných životních podmínkách.