Positive Impacts for COFADEH, Still More to Do

Approximately 5000 letters have been sent in support of the actions of COFADEH in Honduras, resulting in positive press about the organization throughout the world, in addition to a decreased level of violence against the members of COFADEH in the past two months. Nonetheless, the authorities have not had any response.

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...