Tvrdý režim detence ve Španělsku porušuje práva zadržených

Španělsko uplatňuje jeden z nejtvrdších detenčních režimů v Evropě. Přísná opatření, která umožňují španělské policii držet kohokoliv v izolaci až několik dní, jsou však podle Amnesty International vážným zásahem do práv člověka zbaveného svobody.

Detence bez možnosti kontaktu s okolím slouží ve skutečnosti k zakrytí bezpráví, k němuž v celách dochází. Španělské zákony dovolují držet jakéhokoliv člověka v naprosté izolaci až pět dní a v případě podezření z trestných činů spojených s terorismem až 13 dní. Během této lhůty je člověk prvních pět dní držen v policejní vazbě a poté lze jeho detenci prodloužit o dalších pět dní předběžné vazby. O dodatečných třech dnech v detenci pak rozhoduje soudce.

„Zadržení lidé nemohou o samotě hovořit s žádným právníkem, kontaktovat svého právníka ani si vybrat ošetřujícího lékaře. Jejich rodiny žijí ve stresu, protože nemají o osudu svého blízkého informace. Mnozí zadržení navíc uvedli, že během detence prošli mučením. Tato obvinění jsou však jen zřídka prošetřena,“ uvedla ředitelka programu AI pro Evropu a střední Asii Nicola Duckworthová.

Mezinárodní organizace již několik let upozorňují, že během detence v izolaci může docházet k mučení zadržených. Takovým případem je Mohamed Mrabet Fahsí, který byl 10. ledna 2006 zadržen na základě podezření z terorismu ve svém domě poblíž Barcelony. Během detence mu nebylo dovoleno zavolat svému obhájci. Pracovníkům Amnesty International sdělil, že byl mučen, jeho stížnosti však ignorovali ošetřující lékař i vyšetřující soudce.

Španělská vláda tato tvrdá opatření obhajuje s poukazem na národní bezpečnost a odmítá se jich vzdát i přes opakované výzvy orgánů OSN, Evropské unie nebo Evropského soudu pro lidská práva.

Doporučení Amnesty International pro španělské úřady:


zrušit legislativu, která umožňuje zadržení bez možnosti kontaktu s okolím
umožnit všem zadrženým
- hovořit s právníkem v soukromí bez přítomnosti policistů
- zvolit si právníka, kerý bude přítomen u výslechu
- zvolit si ošetřujícího lékaře
- nechat informovat své rodiny o jejich detenci a místě zadržení
povinně pořizovat video- a audionahrávky všech míst, kde se pohybují zadržení, s výjimkou těch, jejichž monitoring by mohl porušit jejich právo na soukromé konzultace s právníkem nebo lékařem
bezodkladně a nestranně vyšetřit všechny stížnosti týkající se mučení a dalšího špatného zacházení

Definice zadržení bez možnosti kontaktu s okolím (incommunicado):


Při zadržení incommunicado je zadrženému člověku znemožněn kontakt s okolním světem. Právě v tomto režimu zadržení často dochází k mučení a špatnému zacházení. Pokud je takto člověk zadržován po delší dobu, lze to považovat za formu týrání či krutého a ponižujícího trestu.

Zadržení incommunicado není totéž co samovazba. Při ní je zadrženému odepřen kontakt s vnějším světem, může však sdílet celu s jinými zadrženými nebo s nimi být v kontaktu.

Plný text zprávy v anglickém jazyce zde

Podobné příběhy

14.12.2016

iDnes o situaci v Aleppu


8.12.2016

Aleppo: Amnesty upozorňuje na hrozbu válečných zločinů, apeluje i na české politiky

Amnesty apeluje na ministra zahraničí Zaorálka, aby podpořil bezpečnou evakuaci civilistů z Aleppa. OSN mluví o válečných zločinech.


1.12.2016

Slonková, Kubík: Zbraně nejsou banány, ty se nezkazí. Otevřete případ, v němž podezřelý je i stát, žádá AI


16.11.2016

Globální nečinnost umožňuje brutální destrukci Aleppa

Zhroucení syrského příměří, v posledních dnech přineslo zuřivou eskalaci bombardování Aleppa. Podle syrské nezávislé lidskoprávní skupiny Violations Dokumentation Center, nejméně 173 civilistů bylo zabito, převážně ve městě a guvernorátu Aleppo.