Tvrdý režim detence ve Španělsku porušuje práva zadržených

Španělsko uplatňuje jeden z nejtvrdších detenčních režimů v Evropě. Přísná opatření, která umožňují španělské policii držet kohokoliv v izolaci až několik dní, jsou však podle Amnesty International vážným zásahem do práv člověka zbaveného svobody.

Detence bez možnosti kontaktu s okolím slouží ve skutečnosti k zakrytí bezpráví, k němuž v celách dochází. Španělské zákony dovolují držet jakéhokoliv člověka v naprosté izolaci až pět dní a v případě podezření z trestných činů spojených s terorismem až 13 dní. Během této lhůty je člověk prvních pět dní držen v policejní vazbě a poté lze jeho detenci prodloužit o dalších pět dní předběžné vazby. O dodatečných třech dnech v detenci pak rozhoduje soudce.

„Zadržení lidé nemohou o samotě hovořit s žádným právníkem, kontaktovat svého právníka ani si vybrat ošetřujícího lékaře. Jejich rodiny žijí ve stresu, protože nemají o osudu svého blízkého informace. Mnozí zadržení navíc uvedli, že během detence prošli mučením. Tato obvinění jsou však jen zřídka prošetřena,“ uvedla ředitelka programu AI pro Evropu a střední Asii Nicola Duckworthová.

Mezinárodní organizace již několik let upozorňují, že během detence v izolaci může docházet k mučení zadržených. Takovým případem je Mohamed Mrabet Fahsí, který byl 10. ledna 2006 zadržen na základě podezření z terorismu ve svém domě poblíž Barcelony. Během detence mu nebylo dovoleno zavolat svému obhájci. Pracovníkům Amnesty International sdělil, že byl mučen, jeho stížnosti však ignorovali ošetřující lékař i vyšetřující soudce.

Španělská vláda tato tvrdá opatření obhajuje s poukazem na národní bezpečnost a odmítá se jich vzdát i přes opakované výzvy orgánů OSN, Evropské unie nebo Evropského soudu pro lidská práva.

Doporučení Amnesty International pro španělské úřady:


zrušit legislativu, která umožňuje zadržení bez možnosti kontaktu s okolím
umožnit všem zadrženým
- hovořit s právníkem v soukromí bez přítomnosti policistů
- zvolit si právníka, kerý bude přítomen u výslechu
- zvolit si ošetřujícího lékaře
- nechat informovat své rodiny o jejich detenci a místě zadržení
povinně pořizovat video- a audionahrávky všech míst, kde se pohybují zadržení, s výjimkou těch, jejichž monitoring by mohl porušit jejich právo na soukromé konzultace s právníkem nebo lékařem
bezodkladně a nestranně vyšetřit všechny stížnosti týkající se mučení a dalšího špatného zacházení

Definice zadržení bez možnosti kontaktu s okolím (incommunicado):


Při zadržení incommunicado je zadrženému člověku znemožněn kontakt s okolním světem. Právě v tomto režimu zadržení často dochází k mučení a špatnému zacházení. Pokud je takto člověk zadržován po delší dobu, lze to považovat za formu týrání či krutého a ponižujícího trestu.

Zadržení incommunicado není totéž co samovazba. Při ní je zadrženému odepřen kontakt s vnějším světem, může však sdílet celu s jinými zadrženými nebo s nimi být v kontaktu.

Plný text zprávy v anglickém jazyce zde

Podobné příběhy

26.3.2020

MAĎARSKO: NEOMEZENÉ PRAVOMOCE NEJSOU VŠELÉK!

Amnesty varuje před prodloužením stavu nouze na neomezenou dobu, kterým si Maďarská vláda zajistila bianco šek na řízení státu pomocí dekretů. Bez Parlamentu.


6.1.2020

Bojiště, která definovala zápas o lidská práva v uplynulém desetiletí

Od povstání napříč arabským světem a vzestupu globálních protestních hnutí až po obnovu politiky nenávisti a obav ze zneužívání technologie a sledování. Uplynulá dekáda otevřela nové hranice v boji za naše práva.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...