Urgentní
akce

© Private

Dvacet let vězení za tweety, přiznání vynucené mučením. Pomůžete?

  Případ

Abdulrahmán al-Sadhan, 37letý pracovník humanitární organizace Červený půlměsíc byl v dubnu 2021 odsouzen k dvaceti letům vězení kvůli sérii tweetů zveřejněných na Twitteru. Po propuštění z vězení nebude smět dalších dvacet let vycestovat ze země. Jeho přiznání byla vynucena mučením. Ve skutečnosti pouze uplatňoval své právo na svobodu projevu.

Abdulrahmán al-Sadhan získal univerzitní titul v oboru obchodních vztahů a pracoval jako asistent ředitele saúdskoarabského centra Červeného půlměsíce v Rijádu. V současnosti je držen ve věznici al-Ha’ir, kde si odpykává dvacetiletý trest odnětí svobody, jenž mu byl 5. dubna 2021 uložen Specializovaným trestním soudem v Rijádu.

Abdulrahmán al-Sadhan byl bezpečnostními složkami zatčen již 12. března 2018 přímo ve své práci v saúdskoarabské pobočce Červeného půlměsíce v Rijádu, hlavním městě Saúdské Arábie. K zadržení došlo bez soudního příkazu, Abdulrahmánu al-Sadhanovi byl zabaven telefon a on sám byl odvezen na neznámé místo. Dne 12. února 2020, téměř po dvou letech, během nichž nesměl kontaktovat rodinu ani právníka, bylo Abdulrahmánu al-Sadhanovi poprvé umožněno krátce kontaktovat rodinu prostřednictvím telefonického hovoru.

Během utajeného soudního stání dne 3. března 2020 byla proti Abdulrahmánu al-Sadhanovi vznesena obvinění zahrnující „financování terorismu“, „podporu teroristických subjektů (ISIS) a jejich propagaci“, „přípravu, shromažďování a rozesílání podnětů ohrožujících veřejný pořádek a náboženské hodnoty“, „přejímání extrémistických postojů založených na vylučování žen a omezování jejich práv, jež jsou jim ze zákona garantována“ a „urážku státních institucí a jejich představitelů a šíření nepravdivých informací namířených proti nim“.

Dne 11. března se konalo druhé slyšení, kterého se zúčastnil otec Abdulrahmána al-Sadhana a soudem určený právník, jemuž bylo před slyšením povoleno pouze čtyřicetiminutové setkání s obviněným. Al-Sadhanův otec i právník měli na prostudování všech vznesených obvinění pouhou hodinu, přestože se jednalo o dvousetstránkový dokument. Převážnou část tvořily tweety ze satirických twitterových účtů, na dvou stranách textu bylo doloženo „přiznání“, které Abdulrahmán al-Sadhan učinil a podepsal pod nátlakem v důsledku mučení a jiného špatného zacházení. Právník ani al-Sadhanův otec kopii dokumentu neobdrželi.

Dne 17. března se konalo třetí slyšení, během něhož al-Sadhanův právník přednesl obhajobu a jeho otec předložil žádost o dočasné propuštění svého syna – ta však byla ignorována. Čtvrté slyšení z 22. března se znovu odehrálo bez přítomnosti al-Sadhanova právníka i otce, protože o konkrétním termínu nebyli včas informováni. Dne 5. dubna Abdulrahmána al-Sadhana odsoudil Specializovaný trestní soud k dvaceti letům vězení a následnému dvacetiletému zákazu vycestování ze země. Proti rozsudku se Abdulrahmán al-Sadhan hodlá odvolat.

  Aktuality

  Článek publikován 30.5.2023

Sestra uvězněného se soudí s Twitterem a saúdskými úřady

Podle obžaloby Twitter spolupracoval se Saúdskou Arábií, protože je jeho významným investorem. Saúdská Arábie je přitom obviněna ze špionáže a krádeže osobních dat uživatelů Twitteru.

  Článek publikován 25.6.2021

Když se výtvarní umělci postaví za správnou věc. To je Art for Amnesty

Projekt Art for Amnesty podporuje boj za svobodu a lidská práva s pomocí umění. A v propojení s umělci pomáhá.

  Článek publikován 23.6.2021

Amnesty vyzývá k důslednému prošetření policejní akce, která skončila smrtí muže v Teplicích

Amnesty International vyzývá české orgány, aby neprodleně, nestranně a důkladně vyšetřily policejní akci, která skončila smrtí muže romského původu v Teplicích.

Pozadí

Z dokumentů Amnesty International vyplývá, že prostřednictvím Specializovaného trestního soudu, jenž původně vznikl výhradně pro přezkoumávání teroristických činů, jsou pokojní aktivisté, náboženští duchovní a příslušníci šíitské menšiny často podrobováni hrubě nespravedlivým soudním procesům, jsou jim ukládány nepřiměřeně dlouhé tresty odnětí svobody a jsou dokonce odsuzováni k trestu smrti na základě tzv. přiznání, která jsou vynucena mučením. Několik lidí tak již bylo popraveno. Tento soud je jedním z nejmocnějších nástrojů, který umlčuje kritické hlasy v Saúdské Arábii.

Amnesty vyzývá představitele Saúdské Arábie, aby okamžitě a bezpodmínečně propustili všechny osoby zadržené pouze za pokojné prosazování demokratických reforem a obranu základních lidských práv. Mezi tyto odsouzené patří rovněž Muhammad al-Badžáadí, přední obránce lidských práv a zakládající člen nyní rozpuštěného Saúdského sdružení pro občanská a politická práva (Saudi Civil and Political Rights Association / ACPRA), a Salmán al-Awda, reformní duchovní, kterému hrozí trest smrti.